Activitats i notícies

   

 • 05-12-16

  Aquest divendres se celebra a la Biblioteca de Catalunya el primer sopar Maria-Mercè Marçal, en record de l'escriptora, organitzat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">5 de desembre de 2016</span></div> <br /> <p align="justify">Aquest divendres es va celebrar a la Biblioteca de Catalunya el primer sopar Maria-Merc&egrave; Mar&ccedil;al, en record de l'escriptora, organitzat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana. Va tenir lloc a la Sala de Llevant de la Biblioteca de Catalunya, i va comptar amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.</p> <p align="justify">Despr&eacute;s de l'&egrave;xit del Sopar Estell&eacute;s a Barcelona, es va decidir emprendre la iniciativa de trobar-se tamb&eacute; per a celebrar la vida i l'obra de Maria-Merc&egrave; Mar&ccedil;al, amb un acte que combin&eacute;s literatura i gastronomia en un ambient l&uacute;dic i festiu.</p> <p align="justify">La vetllada va comen&ccedil;ar amb un espectacle musical i po&egrave;tic a c&agrave;rrec de la pianista i compositora Clara Peya, que va venir acompanyada de l'actriu i cantant Miranda Gas. El duet va oferir un recital creat especialment per a l'ocasi&oacute;, amb poemes i textos de Maria-Merc&egrave; Mar&ccedil;al i d'altres autores com Montserrat Roig.</p> <p class="rtecenter"><a target="_blank" href="https://photos.google.com/share/AF1QipP5My7tJKVbe0EC1JEB_5tOTHl34MIWL9BDRhYs1RDEY9PR8cDWXcSMeZA9BgiaLw?key=akxwZVlyMHRvWGZRS29jVnBNS0M3N0xPdWNzalRn"><img width="400" height="300" align="absMiddle" alt="" title="&Agrave;LBUM DE FOTOS" src="/files/CA-3005 copia.jpg" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;">Clara Peya i Miranda Gas durant el seu recital.</span><br /> <a target="_blank" href="https://photos.google.com/share/AF1QipP5My7tJKVbe0EC1JEB_5tOTHl34MIWL9BDRhYs1RDEY9PR8cDWXcSMeZA9BgiaLw?key=akxwZVlyMHRvWGZRS29jVnBNS0M3N0xPdWNzalRn">M&eacute;s fotos</a></p> <p align="justify"><br /> A continuaci&oacute;, es va comen&ccedil;ar a servir el sopar, consistent en un men&uacute; de degustaci&oacute;, a c&agrave;rrec de &laquo;La Coqueta&raquo;. Maria Ant&ograve;nia Massanet va organitzar les lectures po&egrave;tiques en record de l'autora, que van obrir Bel Olid, presidenta de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, Montse Ayats, presidenta de l'Associaci&oacute; d'Editors en Llengua Catalana, Josefa Contijoch, que acaba de treure un llibre de mem&ograve;ries sobre Mar&ccedil;al i Llu&iuml;sa Juli&agrave;, que n'est&agrave; enllestint la biografia. Hi van participar, tamb&eacute;, Rosa Maria Bisbal, Carme Cab&uacute;s, Maria Rosa Aragay, &Agrave;lex Broch, Iolanda Zorita, Manel D&iacute;az, Josep M. Armengou, Montserrat Gallart, Maria Llopis, Francesca Giron&egrave;s, Marta P&eacute;rez i Sierra, Josep Parteg&agrave;s, Eduard MIr&oacute;, Eladi Crehuet, Mariona Sard&agrave;, Margarita Aguy&eacute;, Marta Tricuera, Isabel Ortega, Jordina Coromina i Laura L&oacute;pez Granell, entre altres.<br /> <br /> Entre el centenar de persones que hi van assistir s'hi comptaven membres de la Fundaci&oacute; Maria-Merc&egrave; Mar&ccedil;al, de la Fundaci&oacute; Palau i de la Biblioteca de Catalunya, a m&eacute;s de la filla de l'autora, Heura Mar&ccedil;al.</p><p align="center"><iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/AUN_vNBrKHc"></iframe></p> <div class="rtecenter"><a href="/files/sopar-maria-merce-marcal-2016.jpg" target="_blank"><img width="550" height="249" align="absMiddle" alt="" title="Sopar Maria-Merc&egrave; Mar&ccedil;al SoparMar&ccedil;al" src="/files/sopar-maria-merce-marcal-2016.jpg" /></a><a href="/files/sopar-maria-merce-marcal-2016.jpg" target="_blank">&nbsp; </a> <p align="justify"><a target="_blank" href="/autors/marcalmm"><b>Maria-Merc&egrave; Mar&ccedil;al</b></a> (Barcelona, 1952-1998). Poeta, traductora i narradora. Tot i haver nascut circumstancialment a Barcelona es considera sempre d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell), poblaci&oacute; on passa tota la inf&agrave;ncia. Llicenciada en Filologia Cl&agrave;ssica, exerceix de catedr&agrave;tica de Llengua i Literatura Catalanes en diversos instituts. Es d&oacute;na a con&egrave;ixer l'any 1977 amb el recull de poemes <i>Cau de llunes</i> (Premi Carles Riba 1976). Des d'aleshores publica diversos poemaris, l'&uacute;ltim del quals, <i>Desgla&ccedil;</i>, recull l'obra escrita entre el 1984 i el 1988. L'escriptora publica tamb&eacute; la novel&middot;la <i>La passi&oacute; segons Ren&eacute;e Vivien</i> (Premi Carlemany 1994), que obt&eacute; diverses distincions de la cr&iacute;tica. Com a traductora, aporta al catal&agrave; obra de Colette, Yourcenar i Leonor Fini.</p> <p align="justify">L'any 1973 &eacute;s cofundadora de l'editorial Llibres del Mall. A m&eacute;s de prendre part activament en la vida liter&agrave;ria catalana, participa en la pol&iacute;tica i en moviments c&iacute;vics com el feminista, que no abandona mai.</p> <p align="justify">Mor a Barcelona, el 5 de juliol de 1998, a causa d'un c&agrave;ncer, als 45 anys, just quan comen&ccedil;a a viure la seva maduresa com a escriptora.</p> <p align="justify">Alguns cantautors catalans han posat m&uacute;sica i veu als seus poemes, com per exemple Marina Rossell, Ramon Muntaner, Teresa Rebull, Celdoni Fonoll i Maria del Mar Bonet.</p> <p align="justify">Va ser s&ograve;cia de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.<br /> &nbsp;[<a href="/autors/marcalmm" target="_blank">M&eacute;s informaci&oacute; sobre l'autora</a>]<br /> &nbsp;</p></div> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 30-11-16

  Lluís-Anton Baulenas: Premi de novel·la Ciutat d'Alzira, Amics per sempre. [Més informació]
  Josep Maria Benet i Jornet: Premi Honorífic del Most Festival de Vilafranca del Penedès, per la seva trajectòria. [Més informació]

 • 25-11-16
  25 de novembre de 2016


  Els dies 27 i 28 de novembre se celebra a Brussel·les l'assemblea general anual de l'European Writers' Council, que comptarà amb la participació de la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid. L'EWC aplega desenes d'associacions d'escriptors a nivell europeu, entre les quals hi ha l'AELC des de 1989.

 • 25-11-16

  Ja es pot adquirir a les llibreries la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El volum, a la venda per 74 euros, consta de 1.481 pàgines. L'IEC ha establert un marge de 4 anys per a familiaritzar-s'hi, abans de la plena aplicació de la normativa.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">25 de novembre de 2016</span></div> <br /> <p align="justify">Ja es pot adquirir a les llibreries la <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana</i> de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans (IEC). El volum, a la venda per 74 euros, consta de 1.481 p&agrave;gines. L'IEC ha establert un marge de 4 anys per a familiaritzar-s'hi, abans de la plena aplicaci&oacute; de la normativa.</p> <p align="justify">L&rsquo;obra es va presentar ahir en una confer&egrave;ncia de premsa a l&rsquo;IEC en qu&egrave; van intervenir el president de l&rsquo;Institut, Joandom&egrave;nec Ros; la presidenta de la Secci&oacute; Filol&ograve;gica, M. Teresa Cabr&eacute;, i Gemma Rigau i Manuel P&eacute;rez Saldanya ―presidenta de la Comissi&oacute; de Gram&agrave;tica i director de l&rsquo;Oficina de Gram&agrave;tica, respectivament―, directors de l&rsquo;obra juntament amb Joan Sol&agrave;, que va morir abans de la finalitzaci&oacute; del projecte.</p> <p align="justify">L&rsquo;acte institucional de presentaci&oacute; de l&rsquo;obra tindr&agrave; lloc al Palau Macaya (passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona) el 15 de desembre, a les set del vespre.</p> <p align="justify">La gram&agrave;tica oficial de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans (IEC) ha estat pensada com la gram&agrave;tica normativa de refer&egrave;ncia del segle XXI. A difer&egrave;ncia de la de Pompeu Fabra, que era una gram&agrave;tica d&rsquo;autor, la de l&rsquo;IEC &eacute;s una obra col&middot;lectiva, oberta a la participaci&oacute; d&rsquo;experts diversos i consensuada en el si de la Comissi&oacute; de Gram&agrave;tica i la Secci&oacute; Filol&ograve;gica, i ratificada pel Ple de l&rsquo;IEC, concretament en la sessi&oacute; del 29 de setembre passat. Actualment, est&agrave; en proc&eacute;s de redacci&oacute; la <i>Gram&agrave;tica essencial de la llengua catalana</i>, que est&agrave; previst que s&rsquo;enllesteixi al final del 2017.</p> <p class="rtecenter"><a target="_blank" href="http://www.iec.cat"><img width="350" height="233" align="absMiddle" title="Gram&agrave;tica" src="/files/CyAvRPQWgAAn7X4.jpg" alt="" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;"> Tota la premsa parlava ahir de la publicaci&oacute; de la Gram&agrave;tica. Fotografia: IEC.</span></p> <p align="justify"><b>Caracter&iacute;stiques generals</b><br /> La <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana </i>d&oacute;na continu&iuml;tat a la normativa gramatical que Pompeu Fabra va establir l&rsquo;any 1918, i es presenta m&eacute;s completa i actualitzada. No introdueix, doncs, canvis substancials, sin&oacute; matisos i m&eacute;s flexibilitat, i amplia i detalla la gram&agrave;tica de Fabra per donar resposta a q&uuml;estions que aquest no va plantejar o que va apuntar molt esquem&agrave;ticament. Al mateix temps, incorpora les solucions avalades per la tradici&oacute; i el prestigi social que encara no tenien el reconeixement per part de la norma. N&rsquo;&eacute;s un exemple l&rsquo;acceptaci&oacute; dels usos que fa cada parlar de les preposicions per i per a davant d&rsquo;infinitiu quan expressen finalitat &mdash;<i>Ho fan per viure</i> i <i>Ho fan per a viure</i>.</p> <p align="justify">La <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana</i> es caracteritza perqu&egrave; presenta la norma partint de la descripci&oacute; gramatical i atenent al marc geogr&agrave;fic ―els parlars― i social ―&eacute;s a dir, els diferents registres―, aix&iacute; com, m&eacute;s espor&agrave;dicament, a la dimensi&oacute; oral i escrita. Tamb&eacute; presenta, en primer terme i d&rsquo;una manera neutra, els fets generals que s&oacute;n v&agrave;lids en tots els territoris del domini ling&uuml;&iacute;stic catal&agrave; i en tots els registres, i concreta en quins parlars i registres s&oacute;n v&agrave;lids els restants, i si una determinada forma &eacute;s acceptable o no.</p> <p align="justify">Un exemple del tractament de formes pr&ograve;pies de territoris diferents pot ser el que fa refer&egrave;ncia a l&rsquo;expressi&oacute; de les fraccions hor&agrave;ries. La <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana </i>recull la pr&ograve;pia dels parlars del Principat ―el sistema anomenat de campanar, i que &eacute;s espec&iacute;fic de la llengua catalana: un quart de vuit, dos quarts de sis, tres quarts de quatre―, i la dels parlars valencians i bale&agrave;rics ―el sistema de rellotge: les set i quart, les set i mitja, les vuit menys quart. Cal entendre, en aquest cas, que el sistema que &eacute;s propi d&rsquo;uns territoris &eacute;s inusual i no s&rsquo;aplica fora d&rsquo;aquests territoris.</p> <p align="justify">Un exemple del tractament de formes pr&ograve;pies de registres diferents pot ser el de les combinacions pronominals. S&oacute;n acceptables combinacions com<i> li&rsquo;n</i> i <i>li ho</i> &mdash;<i>Li&rsquo;n falta una</i> i <i>Li ho dir&eacute;</i>&mdash; o <i>n&rsquo;hi</i> i <i>l&rsquo;hi </i>&mdash;<i>N&rsquo;hi falta una</i> i <i>L&rsquo;hi dir&eacute;</i>&mdash;, encara que en els registres formals s&oacute;n m&eacute;s habituals <i>li&rsquo;n</i> i <i>li ho</i>.</p> <p><b>Dossier amb m&eacute;s informaci&oacute; sobre la <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana</i>:</b> <a href="http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/dossier_premsa_Gramatica.pdf" target="_blank">http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/dossier_premsa_Gramatica.pdf</a></p><p class="rteright">[FONT: IEC]</p> <p align="justify"><br /> <b>La not&iacute;cia a la premsa:</b><br /> <i><br />Ara</i>: <a target="_blank" href="http://www.ara.cat/cultura/gramatica-llengua-catalana-introdueix-flexibilitat_0_1692430864.html">La nova 'Gram&agrave;tica de la llengua catalana' introdueix &quot;matisos i m&eacute;s flexibilitat&quot;</a>.<i><br />Ara</i>: <a href="http://interactius.ara.cat/nova-gramatica" target="_blank">10 coses que passaran a ser correctes amb la nova gram&agrave;tica</a>.<br />Web de la CCMA: <a href="http://www.ccma.cat/324/liec-publica-una-gramatica-nova-del-catala-mes-flexible-i-oberta-als-diferents-parlars-i-registres/noticia/2760438/" target="_blank">L'IEC publica una gram&agrave;tica nova del catal&agrave;, m&eacute;s flexible i oberta als diferents parlars i registres</a>.<i><br />El Pa&iacute;s (ed.Catalunya)</i>: <a target="_blank" href="http://cat.elpais.com/cat/2016/11/23/cultura/1479899212_289721.html">La nova gram&agrave;tica catalana: m&eacute;s flexible i atenta a les varietats dialectals</a>.<br /><i>El Peri&oacute;dico de Arag&oacute;n</i>: <a target="_blank" href="http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/iec-publica-gramatica-flexible-busca-reforzar-unidad-catalan_1161672.html">El IEC publica una gram&aacute;tica &quot;flexible&quot; que busca reforzar la unidad del catal&aacute;n</a>.<br /><i>El Peri&oacute;dico de Catalunya</i>: <a target="_blank" href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/iec-nueva-gramatica-catalana-flexibiliza-norma-5646759">El IEC publica la nueva 'Gram&agrave;tica de la llengua catalana', que &quot;flexibiliza&quot; la norma</a><i>.<br />El Punt Avui</i>: <a target="_blank" href="http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1024702-primera-gramatica-post-fabra.html?cca=1">Primera gram&agrave;tica post-Fabra</a>.<i><br /></i><i>El Punt Avui</i>: <a href="http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1022186-gramatica-de-l-iec.html">Gram&agrave;tica de l'IEC</a>.<i><br />El Temps</i>: <a href="http://www.eltemps.cat/ca/notices/2016/11/una-gramatica-per-a-tothom-17858.php" target="_blank">Una gram&agrave;tica per a tothom</a>. <i><br />La Vanguardia</i>: <a target="_blank" href="http://www.lavanguardia.com/cultura/20161123/412111369335/nueva-gramatica-catalana-unidad-lengua.html">La nueva gram&aacute;tica catalana es m&aacute;s &quot;flexible&quot; y busca reforzar la unidad de la lengua</a>.<i><br />La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;</i>: <a target="_blank" href="http://www.laveupv.com/noticia/23381/la-gramatica-de-la-flexibilitat-arriba-a-les-llibreries">La Gram&agrave;tica de la &lsquo;flexibilitat&rsquo; arriba a les llibreries</a>.&nbsp;<br /><i>Lliure i Millor</i>: <a href="http://lliureimillor.cat/2016/11/24/el-portal-de-consultes-optimot-comenca-a-aplicar-els-canvis-de-la-nova-gramatica-de-liec/" target="_blank">El portal de consultes Optimot comen&ccedil;a a aplicar els canvis de la nova gram&agrave;tica de l&rsquo;IEC</a>. <i><br />Menorca.info</i>: <a target="_blank" href="https://menorca.info/menorca/cultura/2016/589510/nueva-gramatica-catalana-normaliza-variedades-linguisticas.html">La nueva gram&aacute;tica catalana normaliza las variedades ling&uuml;&iacute;sticas</a>.<i><br />Naci&oacute; Digital</i>: <a target="_blank" href="http://www.naciodigital.cat/noticia/120325/arriba/llibreries/nova/gramatica/llengua/catalana">La diversitat territorial i la llengua real, pilars de la nova &laquo;Gram&agrave;tica&raquo; del catal&agrave;</a>.<br />Rac1: <a target="_blank" href="http://www.rac1.cat/info-rac1/20161123/412110551578/nova-gramatica-catala-iec.html">El catal&agrave; ja t&eacute; nova gram&agrave;tica de l&rsquo;IEC</a>.<br /><i>&Uacute;tima Hora</i>: <a target="_blank" href="http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/24/233112/nueva-gramatica-catalana-normaliza-variedades-linguisticas.html">La nueva gram&aacute;tica catalana normaliza las variedades ling&uuml;&iacute;sticas</a>.<br /><i>Vilaweb</i>: <a target="_blank" href="http://www.vilaweb.cat/noticies/la-nova-gramatica-de-linstitut-que-diu-i-com-ho-diu/">La nova &lsquo;Gram&agrave;tica&rsquo; de l&rsquo;Institut: qu&egrave; diu i com ho diu?</a> <br /> <i>Vilaweb</i>: <a target="_blank" href="http://www.vilaweb.cat/noticies/la-nova-gramatica-ens-acosta-mes-al-castella/">La nova gram&agrave;tica, ens acosta m&eacute;s al castell&agrave;?</a></p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 15-11-16

  Aquest divendres va tenir lloc el Sopar Estellés a la ciutat de València. Se celebrà a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, després que s'hagués d'anul·lar per pluja el vèrtex valencià del sopar simultani del passat 23 de setembre.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">21 de novembre de 2016</span></div><br /> <p align="justify">Aquest divendres 18 de novembre va tenir lloc el Sopar Estell&eacute;s a la ciutat de Val&egrave;ncia. Se celebr&agrave; a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia (Sant Ferran, 12), despr&eacute;s que s'hagu&eacute;s d'anul&middot;lar per pluja el v&egrave;rtex valenci&agrave; del <a target="_blank" href="/node/13184/">sopar simultani</a> del passat 23 de setembre.</p> <p align="justify">L'actriu i periodista Pilar Almeria va presentar i amenitzar la vetllada, que va tenir micro obert per a la lectura de poemes, i actuacions del cantautor Pau Alabajos i de la Coral Giner de la Societat Coral El Micalet. Hi particip&agrave;, entre molts altres, l'alcalde de Val&egrave;ncia, Joan Rib&oacute;.</p> <p align="justify">El Sopar Estell&eacute;s o Festa Estell&eacute;s s'inspira en els <i>Burns supper</i> (festa on els escocesos recorden el poeta Robert Burns), i combina poesia i gastronomia en un ambient festiu i popular, el marc m&eacute;s adient per recordar el poeta de Burjassot.</p> <p align="justify">La vetllada va ser organitzada conjuntament per Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, Ca Revolta i la Societat Coral El Micalet.<br /> <br /> Ac&iacute; en teniu fotografies i un resum del que va passar a les xarxes:<br /> &nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <div class="storify"><iframe width="100%" height="750" frameborder="no" src="//storify.com/EscriptorsAELC/valencia-a-estelles/embed?header=false" allowtransparency="true"></iframe><script src="//storify.com/EscriptorsAELC/valencia-a-estelles.js?header=false"></script><noscript>[<a href="//storify.com/EscriptorsAELC/valencia-a-estelles" target="_blank">View the story "València a Estellés" on Storify</a>]</noscript></div> <br /> &nbsp; <p>&nbsp;</p> <p align="center"><a><img width="500" height="707" align="absMiddle" alt="" title="#Pa&iacute;sEstell&eacute;s" src="/files/valencia-estelles-18-novembre-2016.jpg" /></a></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 07-11-16

  Aquest divendres l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana celebrarà un any més a Eivissa el recital «Lletres Dites», en què autors illencs llegiran textos propis. Es tracta d'un cicle que es va iniciar al 2007 i que té la voluntat de donar a conèixer els escriptors de les Illes mitjançant la lectura de fragments literaris en la pròpia veu dels autors.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">7 de novembre de 2016</span></div><br /> <p align="justify">Aquest divendres l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana celebrar&agrave; un any m&eacute;s a Eivissa el recital &laquo;Lletres Dites&raquo;, en qu&egrave; autors illencs llegiran textos propis. Es tracta d'un cicle que es va iniciar al 2007 i que t&eacute; la voluntat de donar a con&egrave;ixer els escriptors de les Illes mitjan&ccedil;ant la lectura de fragments literaris en la pr&ograve;pia veu dels autors.</p> <p align="justify">Enguany hi participaran el poeta llucmajorer Miquel Bezares, l'escriptora eivissenca Iolanda Bonet i el poeta i pintor ciutadellenc Francesc Florit Nin. La vocal de l'AELC per Eivissa, Nora Albert, presentar&agrave; l'acte, que tindr&agrave; lloc a la biblioteca municipal Can Ventosa, aquest divendres 11 de novembre a les 20h. L'acte &eacute;s gratu&iuml;t.<br /> &nbsp;</p> <p align="center"><img width="550" height="259" align="absMiddle" src="http://www.escriptors.cat/files/lletres-dites-eivissa-2016.jpg" alt="" /><br /> <br /> &nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 03-11-16

  Bernat Capó: Fill predilecte de Benissa, per la seva trajectòria. [Més informació]
  Maite Carranza: Premi de literatura infantil El Vaixell de Vapor, La pel·lícula de la vida. [Més informació]

 • 02-11-16

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana col·labora un any més amb la Fira del Llibre en Català de Ciutadella, que organitzen el Consell Insultar de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella. L'AELC hi durà a terme l'Espai Reverb, un recital i vermut de presentació de novetats literàries dels nostres autors.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">2 de novembre de 2016</span></div><br /> <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana col&middot;labora un any m&eacute;s en l'organitzaci&oacute; de la Fira del Llibre en Catal&agrave; de Ciutadella amb l'Espai Reverb, un recital i vermut de presentaci&oacute; de novetats liter&agrave;ries dels nostres autors.</p> <p align="justify">Enguany hi participen Miquel &Agrave;ngel Lim&oacute;n, Josefina Salord, Bartomeu Ribes i M&agrave;rius Serra, presentats per Ismael Pelegr&iacute;, aquest divendres 4 de novembre a les 19h a la pla&ccedil;a del Born de Ciutadella.</p> <p align="justify">La Fira del Llibre de Ciutadella proposa tallers, presentacions, rutes liter&agrave;ries, concursos i activitats diverses durant tot el dia, tant divendres com dissabte. Hi col&middot;laboren nou llibreries de Menorca: Llibreria Pau, vaDllibres, La Torre de Papel, Llibreria Catalana, Llibreria Sa Cat&ograve;lica, Juguettos, Llibreria Jocs, Sa Llibreria i Espai 14.</p> <p align="justify">M&eacute;s informaci&oacute;: <a href="/files/a2c57a04-dda0-475e-89ea-96fff0426cc6.pdf" target="_blank">Programa de la XII Fira del Llibre en Catal&agrave; de Ciutadella</a>.</p> <br /> <div class="rtecenter"><img width="550" height="249" align="absMiddle" src="http://www.escriptors.cat/files/espai-reverb-ciutadella-aelc-2016.jpg" alt="" /></div>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 26-10-16

  A través d'una carta oberta les principals associacions d'escriptors i traductors de l'Estat espanyol demanem un pagament centralitzat a l'Estat i les Comunitats Autònomes i una tarifa que ens garanteixi una remuneració justa per l'ús de les nostres obres a biblioteques i arxius.

  El dret a ser remunerats per aquest concepte està recollit a la Directiva europea 92/100.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">27 d'octubre de 2016</span></div> <br /> <p align="center"><b>A trav&eacute;s d'una carta oberta demanem un pagament centralitzat a l'Estat i les Comunitats Aut&ograve;nomes i una tarifa que ens garanteixi una remuneraci&oacute; justa per l'&uacute;s de les nostres obres en aquests espais culturals.</b></p> <p align="center"><b>El dret a ser remunerats per aquest concepte est&agrave; recollit a la Directiva europea 92/100. </b></p> <p align="justify">Els escriptors i traductors, a trav&eacute;s de les principals associacions que ens representen, hem sol&middot;licitat en una carta oberta un canvi en la legislaci&oacute; que regula el pr&eacute;stec p&uacute;blic dels llibres, amb la finalitat d&rsquo;obtenir una remuneraci&oacute; justa per l&rsquo;&uacute;s dels nostres llibres a les biblioteques. En l'escrit proposem, d&rsquo;una banda, un pagament centralitzat a c&agrave;rrec de l&rsquo;Estat i les Comunitats Aut&ograve;nomes i, de l&rsquo;altra, una tarifa no simb&ograve;lica que garanteixi una remuneraci&oacute; adequada, d&rsquo;acord amb la d&rsquo;altres pa&iuml;sos europeus, perqu&egrave; portem gaireb&eacute; 25 anys sense una normativa justa, equilibrada i eficient en la mat&egrave;ria.</p> <p align="justify">El text de la carta oberta, que farem arribar al Ministeri d&rsquo;Educaci&oacute;, Cultura i Esport de l'Estat espanyol, i a les conselleries de Cultura, &eacute;s el seg&uuml;ent:<br /> &nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: larger;"><b><u> Escriptors i traductors, per una remuneraci&oacute; justa pel pr&eacute;stec p&uacute;blic </u></b></span></p> <p align="justify">Els escriptors i traductors tenim reconeguts, en l&rsquo;&agrave;mbit europeu, en virtut de la Directiva 92/100, el <b>dret a ser remunerats pel pr&eacute;stec dels nostres llibres en biblioteques i institucions similars.</b> Tanmateix, aquest dret no est&agrave; essent efectiu a Espanya, la qual cosa suposa una clara discriminaci&oacute; respecte dels nostres col&middot;legues d&rsquo;altres pa&iuml;sos de la Uni&oacute; Europea.</p> <p align="justify">Per aix&ograve; cal tenir molt clar que aquesta remuneraci&oacute; es genera com a conseq&uuml;&egrave;ncia d&rsquo;una excepci&oacute; puntual als drets d&rsquo;autor, una figura jur&iacute;dica que podem comparar a una mena d&rsquo;expropiaci&oacute; a la propietat intel&middot;lectual dels creadors.</p> <p align="justify">&Eacute;s la pr&ograve;pia Uni&oacute; Europea la que reconeix, d&rsquo;una banda, que qualsevol esfor&ccedil; creatiu i art&iacute;stic exigeix uns ingressos suficients que serveixin de base a nous treballs i, de l&rsquo;altra, que <b>solament una regulaci&oacute; adequada permet garantir aquesta remuneraci&oacute;.</b></p> <p align="justify">El cert &eacute;s que la legislaci&oacute; espanyola no ha estat capa&ccedil; de garantir aquesta remuneraci&oacute; i els autors i editors portem quasi 25 anys sense una normativa justa, equilibrada i eficient en la mat&egrave;ria.</p> <p align="justify">Mentrestant, en la major part dels pa&iuml;sos europeus porten m&eacute;s de deu anys reconeixent aquest dret i <b>aplicant pol&iacute;tiques actives perqu&egrave; els autors i traductors rebin la remuneraci&oacute; que els correspon</b>. La realitat a Espanya &eacute;s molt diferent: primer es va aprovar una llei i m&eacute;s tard un reglament, que impossibiliten, de fet, que els autors rebin aquest pagament. En primer lloc perqu&egrave; situa en els ajuntaments l&rsquo;obligaci&oacute; de remunerar aquest dret, cosa que suposa acudir a cada un d&rsquo;ells perqu&egrave; facin efectiva la remuneraci&oacute; (i aix&ograve;, a la pr&agrave;ctica, ho impossibilita) i, en segon lloc, per l&rsquo;escassa quantitat d&rsquo;aquesta remuneraci&oacute;, <b>m&eacute;s de cent vegades per sota de la de pa&iuml;sos com It&agrave;lia i Pol&ograve;nia, i m&eacute;s de mil respecte de les de Fran&ccedil;a o Alemanya.</b></p> <p align="justify">Quan des de tots els &agrave;mbits s&rsquo;est&agrave; plantejant la necessitat d&rsquo;homogene&iuml;tzar la legislaci&oacute; de manera que iguali en drets els ciutadans dels diferents pa&iuml;sos de la Uni&oacute;, &eacute;s un contrasentit la situaci&oacute; que els autors vivim a Espanya.</p> <p align="justify"><b>Per aquest motiu requerim un canvi urgent</b> en la legislaci&oacute; del nostre pa&iacute;s per adequar-la al mandat europeu, amb la finalitat que els autors siguem remunerats de manera justa pel pr&eacute;stec p&uacute;blic dels nostres llibres. En aquest sentit <b>proposem</b>:</p> <p align="justify"><b><span style="font-size: larger;"> </span></b><span style="font-size: larger;"><b> &middot; </b>Un pagament centralitzat a c&agrave;rrec de l&rsquo;Estat i les Comunitats Aut&ograve;nomes, que es responsabilitzaran de la informaci&oacute;.</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b>Una tarifa no simb&ograve;lica que garanteixi una remuneraci&oacute; adequada, d&rsquo;acord amb la d&rsquo;altres pa&iuml;sos europeus.</span></p> <p align="justify"><b>La carta oberta ha estat signada per les associacions seg&uuml;ents: </b><br /> <br /> Asociaci&oacute;n Colegial de Escritores (ACE), Associaci&oacute; Col&middot;legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC), ACE Traductores (ACEtt), Asociaci&oacute;n de Autores Cient&iacute;fico-T&eacute;cnicos y Acad&eacute;micos (ACTA), Asociaci&oacute;n de Escritores de Euskadi / Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE), Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Asociaci&oacute;n de Escritores en Lingua Galega (AELG).</p><br /><a href="/files/carta-oberta-associacions-prestec-bibliotecari-27102016.pdf">Descarrega la carta en pdf</a>.<br />Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; sobre pr&eacute;stec bibliotecari en aquest enlla&ccedil; del nostre apartat de temes professionals: <a target="_blank" href="http://www.escriptors.cat/temes-professionals-prestec-bibliotecari">http://www.escriptors.cat/temes-professionals-prestec-bibliotecari</a> <br type="_moz" />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No