Activitats i notícies

   

 • 17-02-14

  Després de tancar la primera ronda de votacions anunciem els escriptors finalistes al XIV Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana 2014. En ordre estrictament alfabètic de cognom són Narcís Comadira, Sergi Pàmies, Jaume Pérez Montaner i Antoni Vidal Ferrando, els quals han estat els tres noms més votats pels socis de l'AELC en la primera ronda, ja que hi ha hagut un empat entre dos autors.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Despr&eacute;s de tancar la primera ronda de votacions anunciem els escriptors finalistes al XIV Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana 2014. En ordre estrictament alfab&egrave;tic de cognom s&oacute;n Narc&iacute;s Comadira, Sergi P&agrave;mies, Jaume P&eacute;rez Montaner i Antoni Vidal Ferrando, els quals han estat els tres noms m&eacute;s votats pels socis de l'AELC en la primera ronda, ja que hi ha hagut un empat entre dos autors.</p> <p align="justify">El Premi Jaume Fuster &eacute;s un guard&oacute; destinat a posar en relleu el conjunt de l'obra d'un escriptor o escriptora de la literatura catalana. &Eacute;s un premi a la traject&ograve;ria, a la repercussi&oacute; i a la divulgaci&oacute; que ha tingut l'obra d'un autor, i que t&eacute; especial rellev&agrave;ncia pel fet de ser escollit a trav&eacute;s de les votacions dels companys d'ofici socis de l'AELC.</p> <p align="justify">Tots els socis podeu votar el guanyador fins al 21 de mar&ccedil; clicant el b&agrave;ner situat a l'esquerra d'aquesta p&agrave;gina, o b&eacute; enviant-nos un correu electr&ograve;nic, postal o un fax a l'Associaci&oacute;.</p> <p align="justify"><br /> <a href="/autors/comadiran/" target="_blank"><b>Narc&iacute;s Comadira</b></a> (Girona, 1942) &eacute;s poeta i pintor. Tamb&eacute; ha exercit altres disciplines art&iacute;stiques o relacionades amb l'art, com la dramat&uacute;rgia, la traducci&oacute;, l'article period&iacute;stic, la cr&iacute;tica liter&agrave;ria, l'estudi de la hist&ograve;ria de l'art, l'arquitectura i la publicitat.</p> <p align="justify">La seva l&iacute;rica tendeix, a trav&eacute;s d'un progressiu rigor m&egrave;tric i ling&uuml;&iacute;stic, cap a les formes cl&agrave;ssiques, la contemplaci&oacute;, la reflexi&oacute; i la ironia. Valora el mestratge de la poesia de Gabriel Ferrater, de Josep Carner i de J. V. Foix. Ha publicat una vinena de poemaris, com ara <i>Paper privats </i>(1969), <i>Desdesigs</i> (1976), <i>&Agrave;lbum de fam&iacute;lia</i> (1980), <i>Enigma</i> (1985), <i>En quarantena</i> (1990), <i>Usdefruit</i> (1995), <i>L'art de la fuga</i> (2002), <i>Llast</i> (2007) i <i>Lent</i> (2012), entre m&eacute;s.</p> <p align="justify">De la faceta de traductor, sobretot de l'itali&agrave; i de l'angl&egrave;s, cal remarcar les antologies de poetes italians i obres de G. Bassani, E. de Filippo, L. Pirandello, W. H. Auden i R. Rowell. El 1991 es va iniciar com a dramaturg. Ha estat guardonat amb premis com el de la Generalitat de Catalunya, el Ciutat de Barcelona, el Cr&iacute;tica Serra d'Or en diverses modalitats i el Nacional de la Cr&iacute;tica i la Creu de Sant Jordi.</p> <p align="justify"><br /> <a target="_blank" href="/autors/pamiess/"><b>Sergi P&agrave;mies</b></a> (Par&iacute;s, 1960). Escriptor, traductor i periodista.</p> <p align="justify">Inicia la seva carrera liter&agrave;ria amb la publicaci&oacute; dels reculls de narrativa breu <i>T'hauria de caure la cara de vergonya</i> (1986) i <i>Infecci&oacute;</i> (1987). A continuaci&oacute; publica les novel&middot;les <i>La primera pedra</i> (1990), <i>L'instint</i> (1992) &ndash;Premi Prudenci Bertrana de novel&middot;la&ndash;, i <i>Sentimental</i> (1996). Amb <i>La gran novel&middot;la sobre Barcelona</i> (1997), que rep el Premi Cr&iacute;tica Serra d'Or, l'autor retorna a la narrativa breu, g&egrave;nere que segueix conreant amb gran &egrave;xit de lectors i de cr&iacute;tica amb els t&iacute;tols <i>L'&uacute;ltim llibre de Sergi P&agrave;mies</i> (2000), <i>Si menges una llimona sense fer ganyotes</i> (2006) &ndash;premis Ciutat de Barcelona, Lletra d'Or i Setenil&ndash;, <i>La bicicleta est&agrave;tica</i> (2010) i <i>Can&ccedil;ons d'amor i de pluja</i> (2013). Les constants de la narrativa de Sergi P&agrave;mies s&oacute;n la simplicitat i precisi&oacute; del llenguatge combinades amb la reflexi&oacute; sobre l'amor, la mort, les relacions familiars, la quotidianitat o la solitud, tot cercant la complicitat amb el lector.</p> <p align="justify">Al mateix temps cal destacar la seva tasca com a traductor, principalment del franc&egrave;s al catal&agrave; i al castell&agrave;, i la publicaci&oacute; d'un gran nombre d'articles period&iacute;stics en diferents mitjans de comunicaci&oacute; com ara <i>El Temps</i>, <i>El Pa&iacute;s</i> i <i>La Vanguardia</i>, entre d'altres, que aconsegueixen un gran nombre de seguidors. Des de fa anys &eacute;s col&middot;laborador habitual en diversos programes de r&agrave;dio.</p> <p align="justify">Tota la seva obra ha estat tradu&iuml;da al castell&agrave; i al franc&egrave;s, i t&eacute; obra tradu&iuml;da a l'alemany, l'angl&egrave;s, el gallec, el grec i l'itali&agrave;.</p> <br /> <p align="justify"><a target="_blank" href="/autors/perezj"><b>Jaume P&eacute;rez Montaner</b></a> (L'Alf&agrave;s del Pi, 1938) &eacute;s poeta i assagista, i ha exercit la doc&egrave;ncia a la Universitat de Val&egrave;ncia i com a professor convidat a diverses universitats dels EE. UU.<br /><br />De la seva traject&ograve;ria po&egrave;tica destaquen els reculls <i>Museu de cendres</i> (1980), Premi Val&egrave;ncia de Literatura, <i>M&agrave;scares</i> (1992), Premi de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians,&nbsp; <i>Fronteres</i> (1994), guardonat amb el Premi Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s i Premi de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians,<i> L'oblit</i> (1996), Premi Ausi&agrave;s March, <i>Solatge</i> (2009), Premi de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians, <i>Geografies de l'oblit</i> (2013) i <i>La casa buida</i>, Premi Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s de Burjassot.<br /><br />Com a assagista &eacute;s un dels m&agrave;xims especialistes en l'obra de Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s, sobre el qual ha publicat antologies, estudis i edicions cr&iacute;tiques. Tamb&eacute; s'han de ressenyar els seus estudis sobre Ausi&agrave;s March, Joan Brossa i Joan Fuster. Ha tradu&iuml;t autors com Wallace Stevens, Anne Sexton, William Sttaford, Barbara Kingsolver, E. E. Cummings, Edgar Allan Poe o Edoardo Sanguinetti. Aix&iacute; mateix, ha col&middot;laborat amb articles i estudis en nombroses publicacions tant catalanes com estrangeres: <i>Lletres de canvi, Cairell, Daina</i> (de la qual va ser director, aix&iacute; com de les revistes <i>Occitan/Catalan Studies</i> i <i>Encontres</i>), <i>El Temps, Catalan Review, Revista de Occidente, Cuadernos Americanos</i> o <i>The Paris Review</i>, entre d'altres.</p> <br /> <p align="justify"><a target="_blank" href="/autors/vferrando"><b>Antoni Vidal Ferrando</b></a> (Santany&iacute;, 1945) &eacute;s poeta i narrador. Mestre de professi&oacute;, la seva obra po&egrave;tica parteix de la seva identitat illenca per a construir un discurs sobre l'&eacute;sser hum&agrave; contemporani. Com a poeta ha guanyat els premis Ausi&agrave;s March (1985), Ciutat de Palma (1985 i 1995), el Cavall Verd - Josep M. Llompart (1993), i la Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona (1994), entre d'altres. Dels seus llibres podem destacar <i>Calvari</i> (1992), <i>El batec de les pedres</i> (1995), <i>Cap de cant&oacute;</i> (2004) i <i>Gebre als vidres</i> (2012). Els &uacute;ltims anys han vist la llum diverses antologies po&egrave;tiques, entre elles <i>El jard&iacute; de les del&iacute;cies</i> (2005), en edici&oacute; biling&uuml;e catal&agrave;-castell&agrave;, i <i>A cops de ferro i &agrave;lgebra</i> (2005), a cura de D. Sam Abrams. El 2008 es public&agrave; tota la seva poesia en un sol volum, <i>All&agrave; on crema l'herba: Obra po&egrave;tica</i> (1986-2007).</p> <p align="justify">Com a narrador s'ha de recordar la seva trilogia sobre la Mallorca del segle XX, iniciada amb <i>Les llunes i els cal&agrave;pets</i> (1994) i completada amb <i>La m&agrave; del jardiner</i> (1999), premi Sant Joan de novel&middot;la i <i>L'illa dels d&ograve;lmens</i> (2007), premi de la cr&iacute;tica Serra d'Or. Cal destacar tamb&eacute; el seu dietari <i>Amors i laberints</i> (2010), i el seu primer recull de narrativa, <i>Els miralls negres</i> (2013).</p> <p align="justify">Durant un temps s'ha dedicat a la hist&ograve;ria i, de resultes d'aquesta etapa han sortit alguns assaigs, el m&eacute;s important dels quals &eacute;s <i>La poblaci&oacute; i propietat de la terra en el municipi de Santany&iacute;</i> (1868-1920). Actualment viu a Santany&iacute;, la terra dels seus somnis, on va tenir com a mestres els poetes Blai Bonet i Bernat Vidal i Tom&agrave;s.<br /><br /><br />Consulteu les <a target="_blank" href="/premis_basesjaumefuster"><b>BASES</b></a> i la <a target="_blank" href="/cronologia_jaume_fuster"><b>CRONOLOGIA</b></a> de guanyadors del Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 12-02-14

  L'AELC ha publicat el volum que recull les ponències del Seminari sobre la Traducció del 2013, que va tractar sobre el tema «Traducció i autoria». Inclou la conferència inaugural de Joan Sellent, l'entrevista d'Anna Casassas a Dolors Udina i Pau Vidal, i les intervencions de Lluís Comes i Arderiu, Pau-Joan Hernàndez i Joan Francesc Mira.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a href="/publicacions_quadernsdivulgatius49" target="_blank"><img width="180" height="224" align="left" title="CLICA AQU&Iacute;" src="/files/qd49_coberta.jpg" alt="" /></a>L'AELC ha publicat el volum que recull les pon&egrave;ncies del <a href="/node/8320" target="_blank">Seminari sobre la Traducci&oacute; del 2013</a>, que va tractar sobre el tema &laquo;Traducci&oacute; i autoria&raquo;. Inclou la confer&egrave;ncia inaugural de Joan Sellent, l'entrevista d'Anna Casassas a Dolors Udina i Pau Vidal, i les intervencions de Llu&iacute;s Comes i Arderiu, Pau-Joan Hern&agrave;ndez i Joan Francesc Mira. Es tracta del n&uacute;mero 49 de la col&middot;lecci&oacute; Quaderns Divulgatius, i com tots els altres n&uacute;meros, es pot descarregar des de l'apartat de PUBLICACIONS d'aquest web. Distribuirem aquesta publicaci&oacute; entre els assistents al Seminari sobre la Traducci&oacute; d'enguany, que ser&agrave; el primer de mar&ccedil;, i tamb&eacute; la rebran els socis per correu postal.<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 04-02-14

  Fins dimecres 12 de febrer tots els associats poden votar en primera ronda per escollir el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana, que arriba a seva la catorzena edició. Aquest guardó vol posar en relleu la trajectòria, la repercussió i la divulgació de l'obra d'un escriptor de la literatura catalana. Els candidats són tots els escriptors en llengua catalana, vius en el moment de convocar el premi, i que no l'hagin rebut en edicions anteriors.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Fins dimecres 12 de febrer tots els associats poden votar en primera ronda per escollir&nbsp;el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana, que arriba a seva la catorzena edici&oacute;. Aquest guard&oacute; vol posar en relleu la traject&ograve;ria, la repercussi&oacute; i la divulgaci&oacute; de l'obra d'un escriptor&nbsp;de la literatura catalana. Els candidats s&oacute;n tots els escriptors en llengua catalana, vius en el moment de convocar el premi, i que no l'hagin rebut en edicions anteriors. Una segona ronda de votacions escollir&agrave; el Premi Jaume Fuster 2014 d'entre els tres noms m&eacute;s repetits en la primera fase.</p><p align="justify">El palmar&egrave;s d'aquest premi inclou grans noms de la nostra literatura: V&iacute;ctor Mora, Joaquim Carb&oacute; i Andreu Mart&iacute;n amb el Memorial Jaume Fuster, i ja amb la denominaci&oacute; actual, en ordre cronol&ograve;gic, Jes&uacute;s Moncada, Quim Monz&oacute;, Jaume Cabr&eacute;, Maria Ant&ograve;nia Oliver, Carme Riera, Feliu Formosa, Joan-Francesc Mira, Montserrat Abell&oacute;, Maria Barbal, M&agrave;rius Sampere, Emili Teixidor, Josep Vallverd&uacute; i Isabel-Clara Sim&oacute;.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">Podeu consultar les bases del Premi Jaume Fuster <a href="/premis_basesjaumefuster" target="_blank"><b>AQU&Iacute;</b></a></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 31-01-14

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha publicat el primer butlletí de l'any, el número 8, en què dóna notícia de l'activitat de l'Associació i de temes d'actualitat en el sector de les lletres. S'hi explica l'estudi que tot just ha iniciat l'AELC sobre la professionalització dels escriptors en llengua catalana i la incidència de la crisi, sobre el qual anirem donant notícia.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha publicat el primer butllet&iacute; de l'any, el n&uacute;mero 8, en qu&egrave; d&oacute;na not&iacute;cia de l'activitat de l'Associaci&oacute; i de temes d'actualitat en el sector de les lletres. S'hi explica l'estudi que tot just ha iniciat l'AELC sobre la professionalitzaci&oacute; dels escriptors en llengua catalana i la incid&egrave;ncia de la crisi, sobre el qual anirem donant not&iacute;cia. Tamb&eacute; s'hi informa sobre La Pla&ccedil;a del Llibre i la Setmana dels Escriptors a les Llibreries, una doble iniciativa que es pot considerar la primera setmana del llibre en catal&agrave; de Val&egrave;ncia, i que van impulsar a finals de 2013 les principals entitats que treballen per la llengua i la cultura del Pa&iacute;s Valenci&agrave;. L'acte de boicot dels escriptors mallorquins en contra de la biling&uuml;itzaci&oacute; dels Premis Ciutat de Palma, que va obtenir per tercer any consecutiu un gran ress&ograve; medi&agrave;tic, tamb&eacute; hi &eacute;s reflectit. El Butllet&iacute; continua amb informaci&oacute; sobre les darreres entrevistes del projecte Lletres i Mem&ograve;ria, sobre la primera ronda de votacions per escollir els tres finalistes del Premi Jaume Fuster 2014, i la preparaci&oacute; del Seminari sobre la Traducci&oacute;. Tanca el butllet&iacute; una nota sobre la reforma de la Llei de Propietat Intel&middot;lectual que du a terme el Govern espanyol, i les conseq&uuml;&egrave;ncies que tindria pel sector del llibre. Com sempre, podeu llegir-lo, descarregar-lo i compartir-lo a trav&eacute;s de l'apartat de publicacions d'aquest web.</p><p align="justify"><a target="_blank" href="/publicacions_butlleti_aelc">Butllet&iacute; n&uacute;m. 8</a>.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 29-01-14

  FRANCO, Josep: Premi de narrativa curta "conte" del Puig de Santa Maria. [Web de l'autor]
  NEL·LO, David: Premi EDEBÉ de literatura infantil i juvenil, La nova vida del senyor Rutin. [Informació sobre l'autor]

 • 27-01-14

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha remès als seus associats un qüestionari sobre la professió d'escriure en català, amb l'objectiu de recollir dades per a l'elaboració d'un estudi sobre la situació actual del sector.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha rem&egrave;s als seus associats un q&uuml;estionari sobre la professi&oacute; d'escriure en catal&agrave;, amb l'objectiu de recollir dades per a l'elaboraci&oacute; d'un estudi sobre la situaci&oacute; actual del sector.</p><p align="justify">Es tracta, de fet, d'una segona edici&oacute; de l'estudi que l'AELC va realitzar els anys 2006-2007, les conclusions del qual van desencadenar diverses actuacions de l'Associaci&oacute;. Molt especialment, la negociaci&oacute; amb el Gremi d'Editors dels nous models de contractes&nbsp; d'edici&oacute; i de traducci&oacute; (2009), i de cessi&oacute; de drets per a explotaci&oacute; digital (2011); i l'establiment, des de 2010, d'una Comissi&oacute; Parit&agrave;ria entre autors i editors que examina el grau d'aplicaci&oacute; dels nous models contractuals i totes aquelles q&uuml;estions d'interpretaci&oacute;, discrep&agrave;ncies i litigis que hi vulguin sotmetre.</p><p align="justify">Aquest segon estudi, assessorat per StatInsights-Recerca Social, t&eacute; l'objectiu d'obtenir dades concretes i s&ograve;lides sobre diversos sectors especialitzats i analitzar la incid&egrave;ncia de la crisi econ&ograve;mica general en el m&oacute;n de l'escriptura, aix&iacute; com l'evoluci&oacute; dels par&agrave;metres respecte de l'estudi anterior. L'AELC t&eacute; previst presentar les conclusions a mitjan 2014, un important diagn&ograve;stic del sector que servir&agrave; per encarrilar l'actuaci&oacute; de l'Associaci&oacute; en l'apartat de les reivindicacions professionals.</p><p align="justify">Tots els associats rebran una c&ograve;pia de l'enquesta per correu postal, que podr&agrave; fer-se tant en paper com per Internet [<a target="_blank" href="http://sgiz.mobi/s3/aelc">enlla&ccedil;</a>], amb el codi per respondre online.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 24-01-14

  Aquest dijous Enric Lluch i Joan-Carles Martí i Casanova inauguren la temporada de 2014 del cicle Escriptors al Terrat, que organitza a València l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana amb la col·laboracio de l'Octubre CCC. El cicle té lloc a l'Octubre CCC (Sant Ferran, 12), a les 19:30h.

 • 21-01-14

  Cinc dies després de la celebració del 2n Festival de la novel·la negra en llengua catalana, el Festival Tiana Negra, començarà BCNegra, la cita anual de novel·la negra a Barcelona, que s'ha consolidat com una de les més importants del gènere a nivell mundial.

 • 21-01-14

  Per tercer any consecutiu els escriptors mallorquins van demostrar, amb l'èxit de la convocatòria del tercer Sant Sebastià literari per uns Premis Ciutat de Palma en català i de prestigi, el compromís del col·lectiu amb la llengua i per la dignitat de la seva professió.

  Destacat ampliat: 
  <p align="JUSTIFY">Per tercer any consecutiu els escriptors mallorquins van demostrar, amb l'&egrave;xit de la convocat&ograve;ria del tercer Sant Sebasti&agrave; literari per uns Premis Ciutat de Palma en catal&agrave; i de prestigi, el comprom&iacute;s del col&middot;lectiu amb la llengua i per la dignitat de la seva professi&oacute;.</p> <p align="JUSTIFY">Mentre l'acte &ldquo;oficial&rdquo; del Teatre Principal es quedava pr&agrave;cticament sense representaci&oacute; del sector cultural, Can Alcover s'omplia d'escriptors i simpatitzants que van voler denunciar els atacs cap a la llengua, la cultura i els s&iacute;mbols d'identitat propis que duen a terme sistem&agrave;ticament les institucions balears.</p> <p align="justify"><img width="250" height="129" align="left" src="/files/premis_ciutat_de_palma_2014_can_alcover.jpg" alt="" />Can Alcover va rebre els escriptors engalanat amb senyeres i lla&ccedil;os quadribarrats com a protesta per la llei de s&iacute;mbols. Josep Ramon Cerd&agrave; va obrir l'acte repassant la traject&ograve;ria d'aquests guardons, destacant, en diverses ocasions, que el fet de celebrar aquest acte amb la lectura dels guanyadors d'un Ciutat de Palma de poesia en edicions anteriors &ldquo;&eacute;s per reivindicar que som nosaltres, i no ells els que representam els Ciutat de Palma&quot;. Vint-i-dos escriptors van participar a la lectura, d'autors i estils ben diversos, que va refermar, una vegada m&eacute;s, la qualitat i la diversitat de la nostra literatura. La lectura va cloure amb uns versos de Joan Vinyoli, i l'actuaci&oacute; del grup musical Little Lion Trio va posar fi a la vetllada.</p> <p align="justify"><a target="_blank" href="http://dbalears.cat/fotogaleria/sant-sebastia-literari-can-alcover-2014.html">Enlla&ccedil; a la fotogaleria de l'acte, al diari <i>dBalears</i></a>.</p> <p align="justify">Llegeix el <a target="_blank" href="/manifest_ciutat_palma"><b>MANIFEST</b></a>!<br /> <br /><span style="font-size: larger;"><b>Qu&egrave; en diu la premsa:</b></span><br /> <br /> <i>Diario de Mallorca</i>: &quot;<a href="http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2014/01/21/protestas-favor-cultura-catalana/904979.html" target="_blank">Protestas a favor de la cultura catalana</a>&quot;, 21 de gener de 2014.<br /> <i>Diario de Mallorca</i>: &quot;<a href="http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2014/01/21/hubiera-preferido-ciutat-palma-diera/904989.html" target="_blank">Hubiera preferido que el Ciutat de Palma se diera solo en lengua catalana</a>&quot;, 21 de gener de 2014.<br /> <i>&Uacute;ltima Hora</i>: &quot;<a href="http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/rosa-font-ben-clark-alzan-los-premis-ciutat-palma-novela-poesia.html" target="_blank">Cort dise&ntilde;a una gala pol&iacute;tica y anuncia candidatura a la Unesco</a>&quot;, 21 de gener de 2014.<br /><i>El Mundo</i>: &quot;<a target="_blank" href="http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/21/52de28cdca4741ca7a8b456c.html">La literatura, por encima de las lenguas</a>&quot;, 21 de gener de 2014.<br /> <i>El Mundo</i>: &quot;<a target="_top" href="/files/BefsRyiIcAA6qFp.jpg">Ram&oacute;n Aguil&oacute;: La literatura de Ca&iacute;n</a>&quot;, 21 de gener de 2104.<i><br />dBalears</i>: &quot;<a href="http://dbalears.cat/actualitat/cultura/can-alcover-2.html" target="_blank">Els escriptors no defalleixen</a>&quot;, 21 de gener de 2014.<br /> <i>Ara Balears</i>: &quot;<a href="http://www.arabalears.cat/cultura/Lamor-literatura-forma-dignitat_0_1070293063.html" target="_blank">L'amor per la literatura com a forma de dignitat</a>&quot;, 21 de gener de 2014.<br /> <i>Ara Balears</i>: &quot;<a href="http://www.arabalears.cat/cultura/PP-Ciutat-Palma-Patrimoni-Humanitat_0_1070293086.html" target="_blank">El PP converteix els Ciutat de Palma en una trinxera pol&iacute;tica</a>&quot;, 21 de gener de 2014.<br /> <i>Vilaweb</i>: &quot;<a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/4168245/20140120/escriptors-tornen-boicotar-premis-ciutat-palma-gran-acte-ca-nalcover.html" target="_blank">Els escriptors tornen a boicotar els Premis Ciutat de Palma amb un gran acte a Ca n'Alcover</a>&quot;, 21 de gener de 2014.<i><br />Vilaweb</i>: &quot;<a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/4168014/20140120/boicot-premis-ciutat-palma.html" target="_blank">Nou boicot als Premis Ciutat de Palma</a>&quot;, 20 de gener de 2014.<br /> <i>Mallorca Diario</i>: &quot;<a target="_blank" href="http://www.mallorcadiario.com/premis-ciutat-de-palma-la-calidad-por-bandera/">Fernando Gillet: Premis Ciutat de Palma, la calidad por bandera</a>&quot;, 19 de gener de 2014.<br /> <i>AraBalears</i>: &quot;<a target="_blank" href="http://www.ara.cat/opinio/firmes/damia_pons/premis-Ciutat-Palma-males-intencions_0_1069093212.html">Els Premis Ciutat de Palma i les males intencions</a><i>&quot;</i>, 19 de gener de 2014.<i><br /> dBalears</i>: &quot;<a target="_blank" href="http://dbalears.cat/actualitat/cultura/tres-anys-despres-els-escriptors-continuen-peu-guerra-pels-ciutat-palma.html">Tres anys despr&eacute;s, els escriptors continuen en peu de guerra pels Ciutat de Palma</a>&quot;, 18 de gener de 2014.<i><br /> dBalears</i>: &quot;<a href="http://dbalears.cat/actualitat/cultura/els-ciutat-palma-can-alcover-reivindicaran-any-mes-els-escriptors-son-nostres.html">Els Ciutat de Palma 'alternatius' reivindicaran un any m&eacute;s que &laquo;els escriptors s&oacute;n nostres&raquo;</a>&quot;, 20 de desembre de 2013.<i><br /> Ara: &quot;</i><a href="http://www.escriptors.cat/files/entrevista_ara_180913_miquel_bezares.pdf" target="_self">Miquel Bezares: Perseguir el catal&agrave; &eacute;s l'&uacute;nic objectiu cultural del Govern balear</a>&quot;, 18 de setembre<i> de 2013.<br /> </i><i>dBalears</i>: &quot;<a href="http://dbalears.cat/actualitat/cultura/-172.html" target="_blank">Cort modifica els Ciutat de Palma literaris i crea una &uacute;nica categoria en biling&uuml;e</a>&quot;, 1 d'agost de 2013.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 17-01-14

  Arran de la decisió unilateral de l’Ajuntament de Palma d’introduir ja fa tres anys consecutius el castellà en la convocatòria dels premis literaris Ciutat de Palma, les juntes territorials del PEN Català i de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Obra Cultural Balear proposen als seus associats, així com als escriptors que s'hi vulguin afegir, que s'adhereixin al següent MANIFEST.