Activitats i notícies

   

 • 15-07-14

  La venda de llibres ha caigut a l'Estat espanyol un 9,7% el 2013, acumulant amb aquest sis anys seguits de caiguda. Males notícies per al sector editorial, que ha tingut unes pèrdues del 19% en els últims deu anys i ha reculat a nivells de 1994 pel que fa als ingressos per facturació del mercat interior.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">La venda de llibres ha caigut per sis&egrave; any consecutiu a l'Estat espanyol. En concret, el 2013 un 9,7% en nombre d'exemplars venuts, i un 11,7% en facturaci&oacute; global. Males not&iacute;cies per al sector editorial, que ha tingut unes p&egrave;rdues del 19% en els &uacute;ltims deu anys, i que d'en&ccedil;&agrave; que va comen&ccedil;ar la davallada ha reculat a nivells de 1994 pel que fa als ingressos per facturaci&oacute; del mercat interior.</p><p align="justify">S&oacute;n dades extretes de l'An&agrave;lisi del Comer&ccedil; del Llibre a Espanya de l'any 2013, presentat ahir per la <a target="_blank" href="http://www.federacioneditores.org/">Federaci&oacute;n de Gremios de Editores de Espa&ntilde;a</a> (FGEE). A pesar de la dif&iacute;cil situaci&oacute;, segons va destacar Xavier Mallafr&eacute;, president d'FGEE, els 2.798 milions d'euros de facturaci&oacute; de l'any passat mantenen el sector editorial al capdavant de les ind&uacute;stries culturals de l'Estat espanyol.</p><p align="justify">L'an&agrave;lisi mostra, en canvi, que el mercat del llibre electr&ograve;nic, tot i l'embat de la pirateria i l'elevada fiscalitat &ndash;21% d'IVA&ndash;, ha crescut un 8,1% i suposa el 3,7% del total de la facturaci&oacute; del sector, per davant de pa&iuml;sos com Fran&ccedil;a o Alemanya.</p><p align="justify">Els editors estan d'acord a assenyalar les diverses causes d'aquesta caiguda generalitzada. A la disminuci&oacute; del consum de llibres derivat de la crisi econ&ograve;mica, cal afegir el descens, i en alguns casos supressi&oacute;, dels ajuts p&uacute;blics a les fam&iacute;lies per la compra de llibres de text &ndash;dels 300 milions del curs 2008/09 als 80 del curs 2013/14.</p><p align="justify">Igualment rellevant &eacute;s la <a target="_blank" href="/node/7726">inefic&agrave;cia de la llei Sinde</a> i la manca d'inter&egrave;s de l'administraci&oacute; per a combatre tant l'elevada pirateria del llibre electr&ograve;nic com la c&ograve;pia privada il&middot;legal. En aquest sentit, segons ja va avan&ccedil;ar l'<i>Observatorio de Pirateria y H&aacute;bitos de Consumo Culturales 2013</i>, la pirateria ha suposat unes <a target="_blank" href="http://www.promusicae.es/news/view/13-noticias/156-casi-el-70-por-ciento-de-los-internautas-considera-el-bloqueo-al-acceso-de-contenidos-como-la-medida">p&egrave;rdues de prop de 302 milions d'euros per al sector editorial</a>.</p><p align="justify">Altres causes apuntades s&oacute;n la baixada dels preus de venda dels llibres &ndash;2,1% des del 2012&ndash;, la reducci&oacute; d'inversions p&uacute;bliques en els fons per a biblioteques p&uacute;bliques i de centres docents i la manca de pol&iacute;tiques que promoguin la import&agrave;ncia de protegir la creaci&oacute; intel&middot;lectual.<br /><br /><b>La not&iacute;cia a la premsa:</b><br /><br /><i>ABC</i>: <a target="_blank" href="http://www.abc.es/cultura/libros/20140715/abci-venta-libros-espania-201407141726.html">Las ventas de libros cayeron un 9,7% en 2013</a>.<br /><i>Ara</i>: <a target="_blank" href="http://www.ara.cat/llegim/Xavier_Mallafre-Federacio_de_Gremis_d-Editors_d-Espanya_0_1174682709.html">La venda de llibres cau gaireb&eacute; un 10% a l'Estat durant el 2013</a>.<br /><i>El Cultural</i>: <a target="_blank" href="http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/6514/El_libro_en_caida_libre">El libro, en ca&iacute;da libre</a>.<br /><i>Expansi&oacute;n</i>: <a target="_blank" href="http://www.expansion.com/2014/07/14/empresas/1405346150.html">La venta de libros se hunde casi un 10% en Espa&ntilde;a en 2013</a>.<br /><i>El Pa&iacute;s</i>: <a target="_blank" href="http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/14/actualidad/1405317133_980091.html">Saltan las alarmas en el sector editorial espa&ntilde;ol al retroceder 20 a&ntilde;os</a>.<br /><i>El Peri&oacute;dico</i>: <a target="_blank" href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/oci-i-cultura/mercat-llibre-desploma-3378259">El mercat del llibre segueix desplomant-se</a>.<br />Todo eReaders: <a target="_blank" href="http://www.todoereaders.com/el-sector-editorial-espanol-entra-en-coma-y-retrocede-20-anos.html">El sector editorial espa&ntilde;ol entra en coma y retrocede 20 a&ntilde;os</a>.<br />&nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 10-07-14

  L'AELC disposa de tota una secció dedicada als formats audiovisuals, situada al menú principal de l'esquerra d'aquest web.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } --> </style></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.99cm; margin-right: 1.05cm">Aquest web disposa de tota una secci&oacute; dedicada als formats audiovisuals. Dividida entre les subseccions <a href="http://www.escriptors.cat/veus_literaries">Veus liter&agrave;ries</a>, <a href="http://www.escriptors.cat/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a>, <a href="http://www.escriptors.cat/canalaelc">Canal AELC</a> i <a href="http://www.escriptors.cat/audiovisuals_fotos">&Agrave;lbum de fotografies</a> s'hi pot consultar tot el material audiovisual i gr&agrave;fic que l'Associaci&oacute; ha anat produint els darrers anys, com ara documentals i entrevistes amb autors, seminaris i jornades professionals, reportatges d'entrega de premis o fotografies dels actes.</p> <p align="justify">Aix&iacute;, <a href="/?q=veus_literaries"><b>Veus liter&agrave;ries</b></a> &eacute;s una col&middot;lecci&oacute; de DVD, disponible tamb&eacute; <i>online</i>, que d&oacute;na a con&egrave;ixer algunes de les personalitats liter&agrave;ries m&eacute;s emblem&agrave;tiques de la literatura catalana contempor&agrave;nia. Comen&ccedil;ant amb el de N&uacute;ria Alb&oacute; i finalitzant amb el n&uacute;mero 35, el dedicat a Albert Manent, cada entrega enregistra qu&egrave; pensa i qu&egrave; ha viscut l'autor, quines s&oacute;n les seves passions i com han constru&iuml;t la seva obra, tot presentant cada escriptor en el seu entorn personal i literari.</p> <p align="justify">En el projecte <a href="/?q=lletresimemoria"><b>Lletres i Mem&ograve;ria</b></a> es recullen, en un apartat especial del web Memoro, tot d&rsquo;entrevistes en format v&iacute;deo a escriptors i escriptores en llengua catalana, associats a l&rsquo;AELC i nascuts abans del 1944, els quals donen testimoni de les seves vides i la seva obra. Fins ara m&eacute;s d'un centenar d'autors apareixen en aquest projecte.</p> <p align="justify">Al <a href="/?q=canalaelc"><b>Canal AELC</b></a> es poden veure tots els v&iacute;deos apareguts al canal propi que l'AELC mant&eacute; a YouTube cobrint actes, presentacions, congressos, jornades, etc., que organitza o en els quals hi participa l'AELC. Les tres darreres incorporacions s&oacute;n el resum dels actes d'entrega dels Premis Cavall Verd, amb l'homenatge a Palma al poeta Bartomeu Fiol; els v&iacute;deos del XXII Seminari sobre la Traducci&oacute;, celebrat al CCCB de Barcelona, i la confer&egrave;ncia d'Oriol Verg&eacute;s d'obertura del V Congr&eacute;s de Literatura Infantil i Juvenil Catalana, que va tenir lloc al Born Centre Cultural de Barcelona.</p> <p align="justify">Finalment, en el mateix apartat trobareu un enlla&ccedil; al nostre <a href="/audiovisuals_fotos"><b>&Agrave;lbum de fotografies</b></a>, on podreu veure una selecci&oacute; d'imatges dels nostres actes.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 03-07-14

  PRIMERA APP DE RUTES LITERÀRIES
  Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català ha creat la primera aplicació mòbil que permet consultar les rutes literàries dels escriptors associats a Espais Escrits per a dispositius mòbils.
   

 • 01-07-14

  Lletres i Memòria ha engruixit el centenenar llarg d'entrevistes amb la incorporació de quatre entrevistes més, realitzades als socis Sílvia Alcàntara, Lluís Calderer, M. Teresa Garcia Fochs i Francesc Parcerisas. Ja es poden visualitzar els seus vídeos a la pàgina del Lletres i Memòria.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a> ha engruixit el centenenar llarg d'entrevistes amb la incorporaci&oacute; de quatre entrevistes m&eacute;s, realitzades als socis S&iacute;lvia Alc&agrave;ntara, Llu&iacute;s Calderer, M. Teresa Garcia Fochs i Francesc Parcerisas. Ja es poden visualitzar els seus v&iacute;deos a la p&agrave;gina del <a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a>.</p> <p align="justify">Dividides en c&ograve;modes fragments d'entre 1 i 6 minuts de durada, aquestes entrevistes permeten als participants donar testimoni de les seves vicissituds biogr&agrave;fiques, de la seva obra liter&agrave;ria i, en definitiva, de la seva experi&egrave;ncia vital. <a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a> &eacute;s un projecte que funciona des de principis del 2010, i est&agrave; impulsat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana i el portal d'internet&nbsp;<i>Memoro. El banc de la Mem&ograve;ria</i>.</p><p align="justify"><b><a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28503%29" target="_blank"><img width="200" height="155" align="left" src="/files/alcantara.jpg" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a>S&iacute;lvia Alc&agrave;ntara</b> (Puig-reig, Bergued&agrave;, 1944) &eacute;s escriptora i professora d'escriptura a l'Ateneu Terrassenc.<br />&nbsp; <br /> Als sis mesos d'edat la seva fam&iacute;lia es trasllada a la Col&ograve;nia Vidal, una col&ograve;nia t&egrave;xtil situada al marge del Llobregat. Als catorze anys es posa a treballar a la f&agrave;brica, i m&eacute;s tard inicia els estudis de comer&ccedil;, que li permeten trobar una feina d'administrativa i traslladar-se a Terrassa als vint anys, on viu actualment. Sempre conscient de la seva manca de formaci&oacute; ling&uuml;&iacute;stica en catal&agrave;, a l'inici de la democr&agrave;cia pren la determinaci&oacute; d'estudiar-lo i s'inscriu als cursos de Normalitzaci&oacute; Ling&uuml;&iacute;stica. Al mateix temps que apr&egrave;n la seva llengua, s'interessa per l'escriptura i comen&ccedil;a a compondre narracions, algunes d'elles premiades en diversos cert&agrave;mens locals.<br />&nbsp; <br /> Als seixanta-cinc anys irromp en el panorama literari catal&agrave; amb la publicaci&oacute; de la novel&middot;la <i>Olor de Col&ograve;nia</i> (2009), que evoca la vida d'una col&ograve;nia t&egrave;xtil catalana durant la d&egrave;cada de 1950. Aquesta obra, que ben aviat esdev&eacute; un &egrave;xit absolut de vendes i de cr&iacute;tica, rep els guardons Qwerty Btv, Joaquim Amat-Piniella i Regi&oacute;7 de Cultura, i &eacute;s finalista del premi Llibreter de Narrativa. Dos anys m&eacute;s tard apareix la seva segona novel&middot;la, <i>La casa cantonera</i> (2011), en qu&egrave; explora el tema de la gelosia fraternal i de parella i els secrets d'una fam&iacute;lia en un poble miner del Begued&agrave;. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28503%29">V&Eacute;S ALS V&Iacute;DEOS</a> &ndash; <a target="_blank" href="/autors/alcantaras">V&Eacute;S AL SEU WEB</a>]</p><p align="justify"><b><a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28505%29" target="_blank"><img width="200" height="155" align="left" src="/files/calderer.jpg" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a>Llu&iacute;s Calderer</b> (Manresa, 1944) ha exercit de mestre de prim&agrave;ria, i ha ensenyat catal&agrave; a diverses institucions. Escriu poesia, narrativa, assaig i traducci&oacute;, i mant&eacute; una gran activitat c&iacute;vica a Manresa a trav&eacute;s de diversos projectes teatrals i culturals. El 2010 rep el Premi Bages de Cultura en reconeixement &laquo;de la seva actitud de comprom&iacute;s amb el pa&iacute;s i la llengua&raquo;.<br />&nbsp; <br /> Ha publicat els llibres de poesia <i>Ess&egrave;ncia del temps</i> (1982), <i>Mentre la pols es mou</i> (1995) i <i>El pacte llos</i> (1998). En narrativa publica <i>La Seu se'n va a c&oacute;rrer m&oacute;n i altres contes</i> (1984), <i>M&agrave;scares per a la companyia del teatre dels somnis</i> (1990) i <i>Figuracions</i> (1998). Fruit de les seves col&middot;laboracions al suplement cultural <i>Idees</i>, del diari <i>Regi&oacute;7</i>, publica <i>Di&agrave;leg amb la poesia</i> (1996), i &eacute;s autor de l'assaig <i>De la veu a la lletra. Q&uuml;estions de literatura catalana i estrangera</i> (1995) i del llibre de text <i>Introducci&oacute; a la literatura</i> (1989). Ha tradu&iuml;t al catal&agrave; obres de Giuseppe Ungaretti, Robert L. Stevenson, Guy de Maupassant i Albert Camus. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28505%29">V&Eacute;S ALS V&Iacute;DEOS</a>]</p><p align="justify"><b> <a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28506%29" target="_blank"><img width="200" height="156" align="left" src="/files/garcia.jpg" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a>Maria Teresa Garcia Fochs</b> (Sabadell, Vall&egrave;s Occidental, 1944), creix en un entorn culte i amb consci&egrave;ncia social, i estudia Filosofia a la Universitat de Barcelona, on entra en contacte amb les ideologies d'esquerres i feministes.<br />&nbsp; <br /> Treballa durant dotze anys de professora d'institut, com a catedr&agrave;tica de Filosofia, i despr&eacute;s compagina la feina d'inspectora d'Ensenyament, durant divuit anys, amb la de professora d'Hist&ograve;ria de la filosofia a la UNED (Universidad Nacional de Educaci&oacute;n a Distancia) de Terrassa, on s'hi est&agrave; vint anys. Durant molts anys tamb&eacute; &eacute;s presidenta dels tribunals d'oposicions. Actualment participa activament en el moviment social Proc&eacute;s Constituent.<br />&nbsp; <br /> Ha publicat les novel&middot;les <i>El llarg cam&iacute; d'Atenea</i> (1995), <i>Ben poques estrelles</i> (1998), premi de novel&middot;la Ciutat d'Eivissa, i <i>El patriarca de les pluges</i> (2001), Premi de prosa de ficci&oacute; Sant Just Desvern. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28506%29">V&Eacute;S ALS V&Iacute;DEOS</a>]</p><p align="justify"><b><a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28504%29" target="_blank"><img width="200" height="156" align="left" src="/files/parce.jpg" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a>Francesc Parcerisas</b> (Begues, Baix Llobregat, 1944) &eacute;s poeta, traductor i cr&iacute;tic literari. Professor del departament de Traducci&oacute; i d'Interpretaci&oacute; de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona, de la qual ha estat vicedirector i cap del Departament de Traducci&oacute;.<br />&nbsp; <br /> Membre destacat de la &laquo;generaci&oacute; liter&agrave;ria dels 70&raquo;, ha publicat, entre altres, els llibres de poemes <i>Homes que es banyen</i> (1966), <i>L'edat d'or</i> (1984), <i>Triomf del present: Obra po&egrave;tica (1965-1983)</i> (1991), <i>Focs d'octubre</i> (1992), <i>Natura morta amb nens</i> (2000) i <i>Dos dies m&eacute;s de sud</i> (2006). Tamb&eacute; com a poeta ha rebut nombrosos premis, com ara el Carles Riba, el Premi de la Cr&iacute;tica de poesia catalana, el Premi de Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya o el Premi Ciutat de Barcelona, entre altres.<br />&nbsp; <br /> Paral&middot;lelament desenvolupa una intensa tasca com a traductor, reconeguda amb el premi de la Cr&iacute;tica Serra d'Or de traducci&oacute; po&egrave;tica (1992) per <i>La llanterna de l'ar&ccedil;</i>, de Seamus Heaney, i amb el premi Cavall Verd-Rafel Jaume de traducci&oacute; po&egrave;tica (2001) per <i>Un esborrany de XXX Cantos</i>, d'Ezra Pound. Col&middot;labora en revistes culturals i liter&agrave;ries, i aplega alguns dels seus articles i assaigs al recull cr&iacute;tic <i>L'objecte immediat</i> (1991). Ha escrit diversos assajos sobre traducci&oacute;, com ara <i>Traducci&oacute;, edici&oacute;, ideologia</i> (2009) i <i>Sense mans. Met&agrave;fores i papers sobre la traducci&oacute;</i>, Premi Internacional d'Assaig Josep Palau i Fabre (2013).<br />&nbsp; <br /> Ha estat director de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes (1998-2004), i des del 2010 n'&eacute;s el deg&agrave;. Ha estat el coordinador de la Generalitat de Catalunya per a l'Any del Llibre i la Lectura 2005. Membre de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, en fou el vicepresident al Principat (1991-1997), el president (1998-1999) i actualment forma part de la seva Comissi&oacute; Consultiva. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28504%29">V&Eacute;S ALS V&Iacute;DEOS</a> &ndash; <a target="_blank" href="/autors/parcerisasf">V&Eacute;S AL SEU WEB</a>]</p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 30-06-14

  ALIAGA, Xavier: Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de narrativa juvenil, El meu nom no és Irina. [Blog de l'autor]
  BOÏGUES, Lourdes: Premi Literari Ciutat de Badalona de narrativa juvenil, Una lectura perillosa. [Blog de l'autora]

 • 26-06-14

  A la secció TEMES PROFESSIONALS d'aquest web es pot consultar una gran varietat d'aspectes sobre la professió de l'escriptor. Entre d'altres, hi ha penjats els darrers models de contracte i assessorament pactats entre el Gremi d'Editors i les associacions d'escriptors del país, una guia sobre el règim legal dels autònoms –al qual s'acullen molts autors–, preguntes freqüents sobre fiscalitat i diversos aspectes sobre propietat intel·lectual.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">A la secci&oacute; TEMES PROFESSIONALS d'aquest web es pot consultar una gran varietat d'aspectes sobre la professi&oacute; de l'escriptor. Entre d'altres, hi ha penjats els darrers models de contracte i assessorament pactats entre el Gremi d'Editors i les associacions d'escriptors del pa&iacute;s, una guia sobre el r&egrave;gim legal dels aut&ograve;noms &ndash;al qual s'acullen molts autors&ndash;, preguntes freq&uuml;ents sobre fiscalitat i diversos aspectes sobre propietat intel&middot;lectual.</p><p align="justify">Tamb&eacute; s'hi tracten temes de pr&eacute;stec bibliotecari, dels drets d'autor en el cas d'obres premiades, informaci&oacute; actualitzada sobre drets digitals, l'interessant estudi <i>Escriure en catal&agrave;</i>, i temes professionals i legals sobre la traducci&oacute;. A gran part d'aquestes seccions s'hi enllacen altres webs amb informaci&oacute;, com per exemple la darrera llei de propietat intel&middot;lectual, els drets digitals o la llei del llibre.<br /><br />&nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 17-06-14

  El guanyador del 34è Premi BBVA Sant Joan és l’escriptor mallorquí Melcior Comes,amb l’obra Hotel Indira una novel·la que narra la història d’en Nicolau Comagran Serch, més conegut com el poeta Nic Serch, un jove que retorna a Mallorca després d’una fallida carrera literària.

 • 16-06-14

  L'AELC acaba de publicar el volum que recull les ponències del V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana, que va reunir més de 140 professionals del sector els dies 19 i 20 d'octubre al Born Centre Cultural de Barcelona, sota el tema de la història i la ficció històrica per a infants i joves.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a href="/publicacions_quadernsdivulgatius50" target="_blank"><img width="200" height="311" align="left" alt="" src="/files/qd50_coberta.jpg" title="V&Eacute;S-HI" /></a>L'AELC acaba de publicar el volum que recull les pon&egrave;ncies del V Congr&eacute;s de Literatura Infantil i Juvenil Catalana, que va reunir m&eacute;s de 140 professionals del sector els dies 19 i 20 d'octubre al Born Centre Cultural de Barcelona, sota el tema de la hist&ograve;ria i la ficci&oacute; hist&ograve;rica per a infants i joves.<br /> &nbsp;<br /> La publicaci&oacute; recull les intervencions dels diversos ponents a les quatre taules rodones, a m&eacute;s de les confer&egrave;ncies d'Oriol Verg&eacute;s i Teresa Duran, les glosses de Miquel Desclot a Joana Raspall i de Teresa Ma&ntilde;&agrave; a Aurora-D&iacute;az Plaja, i la presentaci&oacute; de Pere Mart&iacute; del guanyador del Premi Aurora D&iacute;az-Plaja, Josep M. Aloy. Completen el volum una introducci&oacute; del president de l'AELC, Guillem-Jordi Graells i una conclusi&oacute; de la coordinadora del Congr&eacute;s, Marta Luna.<br />&nbsp;<br />Es tracta del n&uacute;mero 50 de la col&middot;lecci&oacute; Quaderns Divulgatius, i com tots els altres n&uacute;meros, es pot descarregar des de l'apartat de PUBLICACIONS d'aquest web.<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 11-06-14

  Amb l'objectiu de difondre i reivindicar la trajectòria d'autors històrics i contemporanis en llengua catalana, i de donar-los visibilitat a Internet, hem publicat, al llarg d'aquest 2014, nou pàgines web de l'apartat d'autors i autores: Cinta Arasa (Tortosa, 1978), escriptora; Antoni M.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a target="_blank" type="V&Eacute;S-HI" href="/autors_llistat"><img width="200" height="92" align="left" alt="" title="V&Eacute;S-HI" src="/files/banner_websdautors.jpg" /></a>Amb l'objectiu de difondre i reivindicar la traject&ograve;ria d'autors hist&ograve;rics i contemporanis en llengua catalana, i de donar-los visibilitat a Internet, hem publicat, al llarg d'aquest 2014, nou p&agrave;gines web de l'apartat d'autors i autores: <a target="_blank" href="/autors/arasac">Cinta Arasa</a> (Tortosa, 1978), escriptora; <a target="_blank" href="/autors/badiamargarita">Antoni M. Badia i Margarit</a> (Barcelona, 1920), ling&uuml;ista Premi d'Honor de les Lletres Catalanes; <a target="_blank" href="/autors/nina">Andreu Nin</a> (1892-1937), pol&iacute;tic, assagista i traductor; <a target="_blank" href="/autors/pasqualg">Gemma Pasqual</a> (Almoines, La Safor, 1967), escriptora; <a target="_blank" href="/autors/pomarj">Jaume Pomar</a> (1943-2013), poeta, narrador i assagista; <a target="_blank" href="/autors/pujulaf">Frederic Pujul&agrave;</a> (1877-1963), periodista, escriptor i activista pol&iacute;tic; <a target="_blank" href="/autors/ruiza">&Agrave;ngel Ruiz i Pablo</a> (1865-1927), poeta, novel&middot;lista i narrador; <a target="_blank" href="/autors/salvadorv">Vicent Salvador</a>&nbsp;(Paterna, l'Horta, 1951) catedr&agrave;tic de Filologia catalana a la Universitat Jaume I de Castell&oacute; i <a target="_blank" href="/autors/xammare">Eugeni Xammar</a> (1888-1973), periodista, traductor i diplom&agrave;tic.</p> <p align="justify">Des que el projecte va comen&ccedil;ar de manera pionera, el 1998, hem elaborat 586 webs d'autors i autores, i s'ha convertit en una eina important per a la difusi&oacute; de les lletres catalanes. Des de Ramon Llull i els cronistes medievals fins als escriptors i escriptores m&eacute;s actuals, l'objectiu de les p&agrave;gines &eacute;s la pres&egrave;ncia dels escriptors catalans a la xarxa, perqu&egrave; la informaci&oacute; completa sobre la seva obra, la seva biografia i traject&ograve;ria professional pugui ser utilitzada per estudiants, documentalistes i bibliotecaris, editors, llibreters, traductors, cr&iacute;tics i estudiosos, mitjans de comunicaci&oacute; o lectors de tot el m&oacute;n.</p> <p align="justify"><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.98cm; margin-right: 1.03cm; margin-bottom: 0cm"><b>L'elevat nivell de tr&agrave;nsit certifica la posici&oacute; l&iacute;der indiscutible pel que fa a la consulta d'autors catalans a Internet: aquest 2014 han rebut en total m&eacute;s de 51.000 visites mensuals de mitjana, i el posicionament als cercadors &eacute;s igualment rellevant &ndash;el 85% d'elles entre el 1r i el 3r lloc en les cerques pel nom d'autor a Google&ndash;.</b></p><br /> <p align="justify">A m&eacute;s dels autors &ndash;contemporanis o hist&ograve;rics, associats o no&ndash; d'obligada pres&egrave;ncia en un directori com aquest, l'AELC mant&eacute; facilitats perqu&egrave; aquest projecte sigui accessible a tots els seus associats, i a un preu molt per sota dels existents en el mercat, ofereix als socis la possibilitat d'encarregar el seu propi web.</p> <p align="justify">Paral&middot;lelament s'est&agrave; duent a terme un gran esfor&ccedil; per mantenir aquesta gran quantitat d'informaci&oacute; actualitzada. En alguns casos &eacute;s el propi autor qui revisa i actualitza el seu web, en els altres, s'elabora anualment un complet i estricte programa d'actualitzaci&oacute; peri&ograve;dica.</p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 09-06-14

  Aquest dimarts 10 de juny es farà l'acte de lliurament del 46è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Raimon. L'acte tindrà lloc al Palau de la Música Catalana i consistirà en un homenatge a l'entorn del guardonat, Raimon, tant a nivell artístic com de contingut, responent així al mateix objectiu del premi, que és la divulgació de l'obra i la trajectòria del premiat d'honor.