Autors pensionistes

Informació d'interès per als autors que han de compatibilitzar la percepció d’ingressos per activitats literàries amb la prestació d'una pensió.

Els socis de l'AELC tenen dret a consultar gratuïtament el gestor o l'advocat de l'Associació sobre qualsevol dubte de tipus professional.

· Méndez de Vigo anuncia un plan para que el creador cobre aunque se jubile, El País, 29 de novembre de 2016.
· La Defensora del Poble dóna la raó als creadors pensionistes, AELC, 6 de setembre de 2016.
· L'Ajuntament de Barcelona reclama a l'estat que corregeixi la situació dels autors pensionistes, AELC, 23 de març de 2016.
· Els sèniors, castigats, El Punt Avui, 19 de març de 2016.
· Congreso aprueba paquete de medidas para apoyar a profesionales de la Cultura, La Vanguardia, 17 de març de 2016.
· El Congrés dels Diputats dóna suport majoritari a les reivindicacions dels autors pensionistes, AELC, 17 de març de 2016.
· La plataforma «Continuar creant» es reunirà amb el secretari d'Estat de Cultura, AELC, 9 de febrer de 2016.
· El president del Congrés dels Diputats, Patxi López, es reuneix amb la plataforma «Continuar creant», AELC, 3 de febrer de 2016.
· El conflicto de las pensiones sacude a la literatura española, Guillermo Altares, El País, 21 de gener de 2016.
· El Estado jubila a los escritores, Josep Massot, La Vanguardia, 16 de gener de 2016.
· Autors jubilats amb ingressos per a activitats professionals, AELC, 7 de gener de 2016.
· Inventari de jubilacions, Màrius Serra, La Vanguardia, 4 de gener de 2016.
· Declaració conjunta entitats i associacions: «Pel dret a continuar creant», 23 de novembre de 2015.
· Jubilació i percepció d’ingressos per activitats literàries, Butlletí de l'AELC, octubre de 2014.

És possible realitzar alguna activitat si s'està a l'atur o cobrant una pensió de jubilació?

· Descarregueu un quadre amb informació sobre les possibilitats de compatibilitzar la pensió de jubilació i treball, en aquest enllaç.

En situació d’atur o amb una pensió de jubilació no es pot estar donat d’alta d’activitat a Hisenda. Per tant, per fer alguna activitat cal estar donat d’alta a Hisenda i això és incompatible amb el cobrament de cap tipus de prestació.

Tanmateix, només hi ha l’obligació de donar-se d’alta a Hisenda quan l’activitat sigui reiterada i repetitiva i s’obtinguin uns ingressos anuals superiors als 3.000 €.

La Seguretat Social obliga a donar-se d’alta del règim que correspon (normalment és el de treballadors autònoms) als contribuents que tinguin uns ingressos anuals superiors al Salari Mínim Interprofessional (l'any 2016 ha estat de 9.172,80 euros; el 2017 de 9.906.40 euros). Tenen l’obligació els contribuents que facin activitats professionals, cursos i conferències o qualsevol altra que impliqui una activitat laboral o professional. No s’inclouen els corresponents a salaris que ja cotitzen pel Regim General o pensions del Sistema de Seguretat Social. Tampoc es comptabilitzen els corresponents als drets d’autor d’obres escrites amb anterioritat a la jubilació, en el cas que el contribuent ja estigui cobrant la pensió de jubilació.

Així, doncs, si s’està cobrant la pensió de jubilació i s'obtenen ingressos anuals superiors al Salari Mínim Interprofessional, la Seguretat Social obliga a donar-se d’alta com a cotitzant, cosa que significa que es deixarà de percebre la pensió durant el temps que s’estigui donat d’alta.