Curs «Característiques principals de la nova gramàtica normativa»

Professora: Neus Nogué Serrano (Universitat de Barcelona).
Durada: 12 hores
 
Preu soci AELC: 20€
Preu no soci: 40€
 
Objectius
· Presentar el nou enfocament de la normativa que es pot trobar a la GIEC.
· Mostrar algunes de les principals novetats que conté.
· Reflexionar sobre l’aplicació de les novetats de la GIEC en textos escrits de diferents registres.
 
Metodologia
El curs combina les exposicions de la professora amb la participació dels assistents, tant d’una manera espontània com a partir de la resolució de casos pràctics. Es proporcionarà un dossier de materials de treball.
 
Programa
1. Introducció: una manera nova de concebre la normativa
2. La nova gramàtica i els retocs de l’ortografia
3. Aspectes de morfologia
4. Sintaxi (1). Ordre bàsic, canvis d’ordre, construccions inacusatives i concordança del verb haver-hi
5. Sintaxi (2). Determinants i pronoms
6. Sintaxi (3). Preposicions (per i per a, elisió i alternança, coordinació…)
7. Sintaxi (4). Coordinació i concordança
8. Sintaxi (5). Els verbs psicològics; verbs ser, estar i haver-hi
9. Altres

Sessions a Barcelona (Aula dels Escriptors. C. de la Canuda, 6, 5a planta).

Grup 1
9.30-11.30h

  dc 13/9/2017
dl 18/9/2017
dc 20/9/2017
dc 27/9/2017
dl 2/10/2017
dl 9/10/2017
Grup 2
18:00-20:00h

  dc 13/9/2017
dl 18/9/2017
dc 20/9/2017
dc 27/9/2017
dc 4/10/2017
dc 11/10/2017

* També hi ha previstos cursos a Girona (novembre 2017), Lleida (primer trimestre 2018) i Tarragona (primer trimestre 2018).

PREINSCRIPCIÓ