Eleccions Junta AELC 2017

Dates límit de votació:
   Socis del País Valencià, el 9 de març del 2017.
   Socis de les Illes, el 14 de març del 2017.
   Socis del Principat, el 21 de març del 2017.

* Camps obligatoris.

Candidats que s'han presentat:

   Càrrec de la Junta de Països Catalans:

   Càrrecs de les Juntes territorials: