Activitats i notícies

   

 • Novetat
  24-07-17

  Antologia de poemes del recital «Per l'escletxa que ens fibla», organitzat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en el marc del festival Barcelona Poesia.
   

 • 18-07-17

  El CoNCA ha convocat a tot el sector cultural català a la presentació del document marc amb les conclusions finals i les propostes de millora per a l'elaboració de l'Estatut de l'artista. Aquest document es lliurarà la setmana vinent a la Subcomissió per a l'elaboració de l'Estatut de l'artista del Congrés dels Diputats, i inclou 50 propostes molt concretes que plantegen canvis en la normativa perquè el sector puguem desenvolupar la professió amb totes les garanties necessàries.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">19 de juliol de 2017</span></div> <br /> <p align="justify">El CoNCA ha convocat avui a tot el sector cultural catal&agrave; a la presentaci&oacute; del document marc amb les conclusions finals i les propostes de millora per a l'elaboraci&oacute; de l'Estatut de l'artista, de l'autor/creador i del treballador de la cultura. Aquest document es lliurar&agrave; la setmana vinent a la Subcomissi&oacute; per a l'elaboraci&oacute; de l'Estatut de l'artista del Congr&eacute;s dels Diputats, i inclou un seguit de propostes concretes amb l'objectiu de plantejar canvis en la normativa que permetin al sector poder desenvolupar la seva professi&oacute; amb totes les garanties necess&agrave;ries.<br /> <br /> El document que es presenta ara ha estat elaborat a nivell estatal prenent com a base l'estudi del CoNCA <a href="/node/10180" target="_blank"><i>36 propostes&nbsp; per a la millora de la condici&oacute; professional en el m&oacute;n de la cultura</i></a>, que es va presentar el 2014 amb la col&middot;laboraci&oacute; dels diversos sectors culturals catalans. Ha estat coordinat per Patacho Recio, representant de l'associaci&oacute; Junta de Autores de M&uacute;sica, inclou 50 propostes i hi han participat 83 associacions de tot l'Estat espanyol, entre les quals l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, que ja havia participat en el document del CoNCA. &Eacute;s un document en evoluci&oacute; cont&iacute;nua. En els propers dies s'hi afegiran informes jur&iacute;dics, annexos sobre temes concrets espec&iacute;fics d'algunes professions art&iacute;stiques i la Moci&oacute; sobre el llibre i els creadors que es va aprovar al Parlament de Catalunya.<br /> <br /> D'entre aquestes 50 mesures, n'hi ha 8 que podrien ser d'aplicaci&oacute; immediata, entre les quals compatibilitzar la remuneraci&oacute; pel treball creatiu amb les pensions, en el cas dels autors pensionistes. Bel Olid ha estat l'encarregada d'exposar aquesta problem&agrave;tica, que ha tingut casos molt dram&agrave;tics.<br /> <br /> En aquest document es reclama poder compatibilitzar al 100%&nbsp; els ingressos pels treballs creatius i de drets d'autor &laquo;que la llei diu que s&oacute;n irrenunciables&raquo;, amb la pensi&oacute;, que prov&eacute; en la majoria de casos de qualsevol altra feina perqu&egrave; &laquo;el 90% dels nostres socis tenen una altra feina i estan creant en les seves hores lliures&raquo;, ha explicat Bel Olid. Amb l'actual regulaci&oacute;, &laquo;quan t'has jubilat de la teva professi&oacute; i tens el temps per a escriure no t'hi pots dedicar de manera remunerada perqu&egrave; la llei ho penalitza&raquo;.</p> <p class="rtecenter"><b> &laquo;Com a societat, per a tots nosaltres, &eacute;s convenient que totes aquestes persones que tenen experi&egrave;ncia i maduresa puguin continuar oferint-nos les seves reflexions, la seva literatura i el seu art&raquo;, ha dit Bel Olid.</b></p> <p class="rtecenter"><a href="/files/IMG_20170719_130437.jpg" target="_blank"><img src="/files/IMG_20170719_130437.jpg" alt="" width="500" height="298" align="absMiddle" /></a><br /><span style="font-size: smaller;">Un moment de la presentaci&oacute; del document marc, aquest mat&iacute; a l'auditori del MACBA.</span></p> <p align="justify"><br /> A m&eacute;s de Bel Olid en representaci&oacute; de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, hi han intervingut Gemma Sendra, vicepresidenta del CoNCA; Patacho Recio, secretari de la Junta de Autores de M&uacute;sica i coordinador del document; &Agrave;lex Casanovas president de l'Associaci&oacute; d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC); Xevi Dorca, president de l'Associaci&oacute; Professional de la Dansa de Catalunya (APDC); Daniel Gasol, vicepresident de la Plataforma Assemble&agrave;ria d'Artistes (PAAC); Xavi Ramiro, president de l'Associaci&oacute; Professional d'Il&middot;lustradors de Catalunya (APIC); Guillem Arnedo, president de l'Associaci&oacute; de M&uacute;sics de Jazz i M&uacute;sica Moderna (AMJM) i Josep M. Civit, vicepresident de l'Associaci&oacute; de Directors de Fotografia d'Espanya. En el torn de paraules han intervingut entre altres Gemma Lienas, escriptora i diputada de Catalunya S&iacute; que es Pot, que ha explicat que el Parlament de Catalunya va aprovar una <a href="/node/14475" target="_blank">moci&oacute; sobre el llibre i els creadors</a> en qu&egrave; es comprometen a tirar endavant l'Estatut de l'Artista. Tamb&eacute; han pres la paraula el diputat del PSC Rafel Bruguera i Susana Beltran en representaci&oacute; de Ciutadans.</p> <br /><span style="font-size: larger;"><b>DESCARREGA ELS DOCUMENTS:</b></span><br /><br /><span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><a href="/files/Documento_marco.pdf" target="_blank">Documento Marco. Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador de la Cultura</a> (PDF).<br /><span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><a href="/files/Libro_informes_tecnicos.pdf" target="_blank">Informes sobre el Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador de la Cultura</a> (PDF).<br /><span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><a href="/files/Libro_Pedimos_la_palabra.pdf" target="_blank">Pedimos la palabra. 100 profesionales de la cultura cuentan su experiencia</a> (PDF).<br /><br /><div class="rtecenter"><a href="/files/Documento_marco.pdf" target="_blank"><img src="/files/coberta-documento-marco-estatuto-artista.png" title="Descarrega el Document Marc per a l'Estatut de l'artista" alt="" width="350" height="495" align="absMiddle" /></a></div><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 12-07-17

  El ple del Congrés dels Diputats va donar llum verda ahir al Reial Decret-Llei aprovat el 3 de juliol pel Consell de Ministres, que regula el nou sistema de finançament de la compensació per còpia privada pel qual es carrega l'import de la compensació en els fabricants, importadors i distribuïdors dels dispositius que poden ser utilitzats per fer còpies d'obres protegides per la llei de propietat intel·lectual.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">12 de juliol de 2017</span></div> <br /> <p align="justify"><img src="/files/pleno.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="180" height="254" align="left" />El ple del Congr&eacute;s dels Diputats va donar llum verda ahir al Reial Decret-Llei aprovat el 3 de juliol pel Consell de Ministres, que regula el nou sistema de finan&ccedil;ament de la compensaci&oacute; per c&ograve;pia privada pel qual es carrega l'import de la compensaci&oacute; en els fabricants, importadors i distribu&iuml;dors dels dispositius que poden ser utilitzats per fer c&ograve;pies d'obres protegides per la llei de propietat intel&middot;lectual.<br /> &nbsp;<br /> El text ha estat votat a favor per 270 diputats (del PP, PSOE, Ciudadanos, PdeCat, PNV i CPV), 18 abstencions (Izquierda Unida) i 60 vots en contra (Podemos, En Com&uacute; Podem i En Marea).<br /> &nbsp;<br />La nova normativa, que entrar&agrave; en vigor l'1 d'agost, reconeix una compensaci&oacute; per a autors i editors de llibres i de publicacions assimilades per a tots els dispositius que permeten la c&ograve;pia privada d'aquest tipus d'obres: s'hi inclouen, entre altres, els tel&egrave;fons m&ograve;bils, les tauletes, els esc&agrave;ners, les fotocopiadores i les impressores.<br /> &nbsp;<br />Amb aquesta normativa s'exclou del pagament a les persones f&iacute;siques i jur&iacute;diques que justifiquin el dest&iacute; professional dels equips i suports adquirits, i a tot el sector p&uacute;blic. Per a gestionar la facturaci&oacute; de la compensaci&oacute; equitativa per c&ograve;pia privada als fabricants i distribu&iuml;dors, les entitats de gesti&oacute; han de constituir una persona jur&iacute;dica que, a m&eacute;s, ser&agrave; la responsable de gestionar les excepcions del pagament i els reemborsaments.</p> <p align="justify"><b>Llegiu el text aprovat en aquest enlla&ccedil;: </b><a href="https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7718.pdf" target="_blank">https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7718.pdf</a> <br /> &nbsp;</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>Llegiu-ne m&eacute;s:</b></span><br /> <br /> <b>&middot; </b><a href="/node/14506" target="_blank">El Govern espanyol recupera el model europeu de compensaci&oacute; per c&ograve;pia privada</a>, 3 de juliol de 2017.<br /> <b>&middot; </b><a href="http://www.escriptors.cat/node/13531" target="_blank">El Suprem declara &laquo;nul&raquo; el sistema de remuneraci&oacute; per c&ograve;pia privada del PP</a>, novembre de 2016.<br /> <b>&middot; </b><a href="/node/12971" target="_blank">El Tribunal europeu declara il&middot;legal el sistema de remuneraci&oacute; per c&ograve;pia privada a Espanya</a>, juny de 2016.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 05-07-17
  5 de juliol de 2017


  La Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha decidit adherir-se al manifest «Per la Casa Museu Pedrolo a Tàrrega», que reivindica la recuperació de l'obra literària, la trajectòria cívica i el llegat intel·lectual de l'escriptor Manuel de Pedrolo, qui fou soci de l'Associació.

 • 03-07-17

  Joan Buades: Premi Crexells de literatura catalana, Crui. Els portadors de la torxa. [Més informació]
  Antoni Carrasco: Premi Ciutat d'Olot Maryan Vayreda de prosa narrativa, Ploreu per vosaltres. [Més informació]

 • 30-06-17

  El ventall de publicacions de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana està disponible per a la seva consulta i descàrrega des de la pestanya de publicacions d'aquest web.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">El ventall de publicacions de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana est&agrave; disponible per a la seva consulta i desc&agrave;rrega des de la pestanya de publicacions d'aquest web. Hi trobareu la col&middot;lecci&oacute; &laquo;<a target="_blank" href="/publicacions_retrats" style="text-decoration: none">Retrats</a>&raquo;, trenta-un volums monogr&agrave;fics que repassen l'obra i la traject&ograve;ria de diversos escriptors, elaborats per especialistes; i la col&middot;lecci&oacute; &laquo;<a href="/publicacions_quadernsdivulgatius" target="_blank" style="text-decoration: none">Quaderns Divulgatius</a>&raquo;, amb reculls de pon&egrave;ncies de seminaris i congressos, cr&iacute;tiques liter&agrave;ries i altres materials d'inter&egrave;s. Els opuscles <a href="/publicacions-noticies-bibliografiques" target="_blank" style="text-decoration: none"><i>Not&iacute;cies bibliogr&agrave;fiques</i></a> fan un rep&agrave;s de les obres en catal&agrave; publicades al llarg de l'any. Cal destacar, tamb&eacute;, diversos t&iacute;tols fora de col&middot;lecci&oacute;, com ara el resum de les conclusions de l'estudi&nbsp;<a target="_blank" href="/estudis-professionalitzacio-escriptors-llengua-catalana" style="text-decoration: none"><i>Escriure en catal&agrave;: estat de la professionalitzaci&oacute;. Els efectes de la crisi econ&ograve;mica sobre el col&middot;lectiu d'escriptors</i></a>.</p><p align="justify">Totes les publicacions de l'AELC es poden consultar, compartir i descarregar gratu&iuml;tament en format electr&ograve;nic des de l'apartat de publicacions d'aquest web. En alguns casos, tamb&eacute; es poden encarregar en format paper, contacteu l'oficina de l'AELC per a m&eacute;s informaci&oacute;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 23-06-17
  22 de juny del 2017


  Poesia, prosa i teatre dels socis a viva veu

 • 22-06-17

  El Parlament de Catalunya ha aprovat, en la sessió del dia 15 de juny, una moció presentada per l'escriptora i diputada Gemma Lienas. A través d'aquesta moció el Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme diverses mesures de suport al sector del llibre tenint en compte tots els sectors implicats, en especial la seva baula més feble, els autors.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">22 de juny de 2017</span></div><br /> <p align="justify">El Parlament de Catalunya ha aprovat, en la sessi&oacute; del dia 15 de juny, una moci&oacute; presentada per l'escriptora i diputada Gemma Lienas. A trav&eacute;s d'aquesta moci&oacute; el Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme diverses mesures de suport al sector del llibre tenint en compte tots els sectors implicats, en especial la seva baula m&eacute;s feble, els autors.</p> <p align="justify">Entre les mesures que es mencionen, destaquen: l'organitzaci&oacute; d'unes jornades professionals sobre sector del llibre per a radiografiar l'estat del sector i proposar mesures de suport; la creaci&oacute; d'una Direcci&oacute; General del Llibre que depengui del Departament de Cultura; la creaci&oacute; d'una Comissi&oacute; Parlament&agrave;ria per elaborar l'Estatut de l'artista i del creador; l'elaboraci&oacute; d'un estudi sobre la possibilitat d&rsquo;elaborar un projecte de llei del llibre, i garantir, d'acord amb la normativa europea, la compensaci&oacute; als autors pel pr&eacute;stec bibliotecari. La moci&oacute; tamb&eacute; insta el Govern a fomentar entre les fam&iacute;lies la creaci&oacute; de la biblioteca personal i impulsar les biblioteques escolars; a incrementar els ajuts a la creaci&oacute; i a la traducci&oacute; d'obres i a incrementar els programes de foment a la lectura.</p> <p align="center"><a href="/files/mocio-aprovada-sector-llibre-gencat-juny-2017.pdf" target="_blank"><b>Descarregueu la moci&oacute; del Parlament (pdf, 4 fulls)</b></a></p> <p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intervenci&oacute; de Gemma Lienas al Parlament en defensa de la moci&oacute; aprovada:</b><br /> <br /> &laquo;No s&eacute; si alg&uacute; de vost&egrave;s va llegir un article que va apar&egrave;ixer diumenge passat al diari <i>El Pa&iacute;s</i> a prop&ograve;sit de la mort de Juan Goytisolo. Comen&ccedil;ava amb aquestes paraules: &ldquo;Fa tres anys Juan Goytisolo gaireb&eacute; no tenia mitjans de subsist&egrave;ncia. No podia pagar els estudis dels seus afillats, que eren la ra&oacute; principal de la seva vida. Li fallaven les forces per emprendre una obra d&rsquo;envergadura.&rdquo;&nbsp; Aquest inici ja deixa patent la precarietat amb qu&egrave; vivia aquest escriptor, autor de m&eacute;s de 50 obres, per&ograve; el final de la cr&ograve;nica encara resultava m&eacute;s revelador.</p> <p align="justify">Alguna cosa passa quan tota la cadena del llibre: editors, distribu&iuml;dors, bibliotecaris i prescriptors pot viure del llibre, per&ograve; la baula m&eacute;s d&egrave;bil &ndash;autors i autores&ndash; no pot. Menci&oacute; a part mereixen les llibreries que tamb&eacute; es troben en una situaci&oacute; de molta incertesa.</p> <p align="justify">Per aix&ograve;, la nostra moci&oacute; no parla nom&eacute;s de fomentar el gust per la lectura. La nostre moci&oacute; fa refer&egrave;ncia sobretot al llibre, que no volem que desaparegui, i als creadors i creadores, que volem que puguin escriure i tenir una vida digna.</p> <p align="justify">Una de les nostres primeres demandes &eacute;s el desenvolupament d&rsquo;unes jornades al voltant del llibre on participin tots els sectors &ndash;amb un especial &egrave;mfasi en els creadors i creadores, perqu&egrave; es pugui sentir la seva veu. D&rsquo;aquestes jornades n&rsquo;esperem unes mesures que resolguin, o com a m&iacute;nim pal&middot;li&iuml;n, l&rsquo;estat d&rsquo;extenuaci&oacute; en qu&egrave; es troben.</p> <p align="justify">Ens caldria tamb&eacute; un projecte de llei del llibre. Pensin que tenim un llibre blanc de les ind&uacute;stries culturals de Catalunya que &eacute;s del 2002 i des de Madrid tenim la <i>Ley 10/2007 de la lectura, del libro y las bibliotecas</i>. O sigui, dos documents antics que caldria actualitzar i, sobretot, on s&rsquo;hauria de contemplar no nom&eacute;s la ind&uacute;stria cultural i les biblioteques sin&oacute; tamb&eacute; els creadors i creadores i les llibreries. D&rsquo;altra banda, tamb&eacute; ens cal l&rsquo;estatut del creador i l&rsquo;artista.</p> <p align="justify">Una part de la nostra moci&oacute; est&agrave; focalitzada en el llibre infantil i juvenil, perqu&egrave; justament &eacute;s amb aquesta mena de llibres amb qu&egrave; s&rsquo;inicia l&rsquo;h&agrave;bit lector. Si nens i nenes no visiten llibreries, si mai no compren llibres, de grans no seran consumidors de llibres i amb molta probabilitat tampoc no seran lectors vora&ccedil;os. Durant el temps en qu&egrave; he preparat aquesta intervenci&oacute;, he parlat amb molts llibreters i prescriptors de llibres, i tots coincideixen a dir que els bons lectors, els grans lectors, col&middot;leccionen llibres; &eacute;s a dir, tenen biblioteca personal.</p> <p align="justify">Per aix&ograve; creiem que cal implicar-hi les fam&iacute;lies &ndash;tal com es fa en altres pa&iuml;sos europeus&mdash; perqu&egrave; siguin conscients que tenir llibres a casa &ndash;en pisos de 30 m2, a la gent que s&rsquo;estima els llibres, n&rsquo;hi caben un reguitzell&ndash; i perqu&egrave; siguin conscients que llegir amb les seves criatures &eacute;s la millor activitat per incrementar la compet&egrave;ncia lectora i encomanar el plaer de la lectura.</p> <p align="justify">Per aix&ograve;, considerem que s&rsquo;hi hauria d&rsquo;involucrar tamb&eacute; ensenyament. El departament hauria d&rsquo;escoltar les reivindicacions del col&middot;lectiu Pere IV, que reclama m&eacute;s pres&egrave;ncia de la literatura a batxillerat, la mateixa que tenia fa uns anys, i que commina el professorat dels diversos nivells a&nbsp; exercir amb coratge la seva funci&oacute; cultural.</p> <p align="justify">Els vull recordar que els plans d&rsquo;estudis sense literatura, filosofia i hist&ograve;ria van precedir el m&oacute;n que descriu Ray Bradbury a <i>Fahrenheit 451</i>.</p> <p align="justify">En aquesta moci&oacute;, ens fem ress&ograve; de les persones &ndash;moltes d&rsquo;elles bibliotec&agrave;ries&ndash; que&nbsp; desaproven que tots els alumnes d&rsquo;un curs llegeixin el mateix llibre, que rebutgen la compra de vint-i-cinc llibres tots iguals per a cada aula i que detesten l&rsquo;est&egrave;s m&egrave;tode de fer ex&agrave;mens sobre els llibres literaris. Necessitem que l&rsquo;escola deslligui el llibre literari del material escolar, promogui la lectura com una font de plaer i fomenti l&rsquo;&uacute;s de les biblioteques i tamb&eacute; la creaci&oacute; de la biblioteca personal de cada alumne. I necessitem un professorat amb h&agrave;bits lectors consolidats.</p> <p align="justify">La nostra moci&oacute; no nom&eacute;s contempla el llibre infantil i juvenil sin&oacute; tamb&eacute;, naturalment, els d&rsquo;adults: novel&middot;les, poesia, teatre, assaig... Per aix&ograve;, entre d&rsquo;altres q&uuml;estions, demanem ajudes a la creaci&oacute;, respecte a la propietat intel&middot;lectual i pres&egrave;ncia del llibre als mitjans de comunicaci&oacute;.</p> <p align="justify">Per acabar voldria explicar-los per qu&egrave; serveix llegir ficci&oacute;.</p> <p align="justify">El cervell, el nostre &ograve;rgan m&eacute;s important, cont&eacute; un tipus especial de neurones que s'activen quan veiem a alg&uacute; fer alguna cosa. Per exemple, veiem una persona que es talla fent servir un ganivet, i gaireb&eacute; ho podem sentir al propi dit. Aquestes neurones, anomenades &ldquo;mirall&rdquo;, s&oacute;n les que ens permeten tenir empatia, posar-nos a la pell de l&rsquo;altre. Aquestes neurones tamb&eacute; s&rsquo;activen quan imaginem que alg&uacute; &eacute;s talla un dit. I el que &eacute;s millor: tamb&eacute; s&rsquo;activen quan llegim que alg&uacute; es talla amb un ganivet.</p> <p align="justify">Llegir vol dir entendre situacions davant de les quals potser no ens hem trobat mai. I aprendre a entendre les conductes dels personatges. Llegir es viure moltes m&eacute;s vides que la vida que tenim. I mentre tenim els personatges al cap som una mica ells. Jo s&oacute;c la Gemma Lienas i tamb&eacute; la Colometa, Madame Bovary, Ana Karenina, la Maga o la sra Dalloway.</p> <p align="justify">Per a tot aix&ograve; serveix llegir.</p> <p align="justify">Es pot viure sense llegir? I &eacute;s clar que s&iacute;. Tamb&eacute; es pot viure sense haver conegut l&rsquo;amor o el sexe. Per&ograve; que trist morir-se sense haver descobert aquests plaers. Tots tres, vull dir.&raquo;<br /> &nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 13-06-17
  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">17 de juny de 2017</span></div> <br /> <p align="center"><b>Maria Josep Escriv&agrave;, Paco Esteve, Joan Gar&iacute;, Josep Millo, David Naval&oacute;n i Xavier Puchades s&oacute;n els guardonats amb els XXVII Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians, que reconeixen les millors obres de la literatura catalana publicades el 2016 per autors valencians.</b></p> <p align="center"><b> El digital <i>Diari La Veu</i>, d'Edicions La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, ha estat reconegut amb el Premi de Difusi&oacute;.</b></p> <p align="center"><b> La nit dels Premis de la Cr&iacute;tica ha tingut lloc divendres 16 de juny a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia, a Val&egrave;ncia, en el transcurs d'una vetllada en la qual s'ha homenatjat l'escriptora Teresa Pascual, amb l'assist&egrave;ncia de prop d'un centenar de persones de l'&agrave;mbit cultural i associatiu valenci&agrave;.</b> <br /> &nbsp;</p> <p align="justify">El premi al millor <b>assaig</b> publicat l'any 2016 ha estat per <b>Joan Gar&iacute;</b> amb <b><i>L'&uacute;nica passi&oacute; noble</i></b> (Onada Edicions), un llibre que repassa alguns avatars recents del Pa&iacute;s Valenci&agrave; i on l'autor reflexiona sobre el llegat d'escriptors com Montaigne o Fuster.</p> <p align="justify">La novel&middot;la de <b>Paco Esteve i Beneito</b>, <b><i>Si ha nevat</i></b> (Bromera), que ja va rebre el Premi Enric Valor, ha resultat guanyadora en la categoria de <b>narrativa</b>. A trav&eacute;s del peculiar protagonista, l'autor fa un recorregut per la hist&ograve;ria dels nevaters de les comarques centrals del Pa&iacute;s Valenci&agrave;.</p> <p align="justify">En la categoria <b>infantil</b>, ha estat guardonat el conte de <b>David Naval&oacute;n</b> <b><i>La senyora Neus</i></b> (T&agrave;ndem), amb il&middot;lustracions d'Ada Sinache, que ja es va endur el premi Carmesia de la Safor.</p> <p align="justify">En la categoria <b>juvenil</b>, el jurat ha premiat la novel&middot;la de <b>Josep Millo</b>, <b><i>Per qu&egrave; tot em passa a mi?</i></b> (Bromera), que tracta el tema de l'amistat i el naixement de sentiments amorosos a trav&eacute;s d'una trama &agrave;gil i divertida.</p> <p align="justify"><b>Xavier Puchades</b> s'ha endut el premi a la millor obra teatral amb <b><i>Saqueig</i></b> (Bromera), Premi Ciutat d'Alzira, segona part d'una trilogia sobre la corrupci&oacute; i la resist&egrave;ncia.</p> <p align="justify"><b> Maria Josep Escriv&agrave;</b> ha rebut el premi al millor llibre de <b>poesia</b> de l'any, per <b><i>Serena barca</i></b> (Ed. del Buc), una obra &iacute;ntima i delicada que ha obtingut un gran &egrave;xit de cr&iacute;tica.</p> <p align="justify">El jurat ha estat format per Alba Fluix&agrave;, Joan Jes&uacute;s Pla i Lliris Pic&oacute; en les categories de poesia, literatura infantil i literatura juvenil; i per Aina Garcia Carb&oacute;, Mart&iacute; Dom&iacute;nguez i Rodolf Sirera en les d'assaig, narrativa i teatre.</p> <p align="justify">La junta de l'AELC al Pa&iacute;s Valenci&agrave; ha decidit atorgar el <b>Premi de Difusi&oacute;</b> al digital <a href="https://www.diarilaveu.com/" target="_blank"><b><i>Diari La Veu</i></b></a>, d'Edicions La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave; S. Coop. V., per la seva tasca en la difusi&oacute; i promoci&oacute; de la literatura catalana i la cultura valenciana arreu del Pa&iacute;s.</p> <p align="center"><table cellspacing="5" cellpadding="0" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.onadaedicions.com/producte/L%E2%80%99%C3%BAnica-passi%C3%B3-noble/" target="_blank"><img src="/files/joan-gari-unica-passio-noble.jpg" title="Joan Gar&iacute;, L'&uacute;nica passi&oacute; noble (Onada)" alt="" width="119" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/si-ha-nevat.html" target="_blank"><img src="/files/paco-esteve-si-ha-nevat.jpg" title="Paco Esteve, Si ha nevat (Bromera)" alt="" width="111" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.tandemedicions.com/val/novetats_edit.php?id=1085" target="_blank"><img src="/files/david-navalon-senyora-neus.jpg" title="David Naval&oacute;n, La senyora Neus (T&agrave;ndem)" alt="" width="128" height="170" /></a></td> <td><a href="https://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/per-que-tot-em-passa-a-mi.html" target="_blank"><img src="/files/josep-millo-per-que-tot-em-passa-mi.jpg" title="Josep Millo, Per qu&egrave; tot em passa a mi? (Bromera)" alt="" width="108" height="170" /></a></td> <td><a href="https://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/saqueig.html" target="_blank"><img src="/files/xavier-puchades-saqueig.jpg" title="Xavier Puchades, Saqueig (Bromera)" alt="" width="108" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.edicionsdelbuc.com/llibres/serena-barca/" target="_blank"><img src="/files/maria-josep-escriva-serena-barca.jpg" title="Maria J. Escriv&agrave;, Serena barca (Buc)" alt="" width="109" height="170" /></a></td> </tr> </tbody> </table></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p class="rtecenter">&nbsp;<a href="https://www.diarilaveu.com/" target="_blank"><img src="/files/la-veu-pv_0.jpg" title="La Veu" alt="" width="450" height="90" align="absMiddle" /></a></p> <p align="justify">Els premiats ha rebut un diploma honor&iacute;fic i una escultura commemorativa de l'artista pl&agrave;stic Jordi Albi&ntilde;ana.<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><a href="https://goo.gl/photos/ExeyVQmKG1UCoT1k9" target="_blank"><img src="/files/27PremisAELC_FotoPRATSiCAMPS (8)g-COLLAGE.jpg" title="V&eacute;s a l'&agrave;lbum" alt="" width="500" height="500" align="absMiddle" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;">Imatges del lliurament dels Premis, <a href="https://goo.gl/photos/ExeyVQmKG1UCoT1k9" target="_blank">visiteu l'&agrave;lbum sencer</a>. Fotografies: Prats i Camps</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> &ndash; Divendres 16 de juny, nit dels Premis de la Cr&iacute;tica &ndash; </b></span><br /> La poeta i llibretera Mariola Nos ha presentat el lliurament dels Premis, que ha tingut divendres 16 de juny a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia (Sant Ferran, 12, Val&egrave;ncia). Hi han assistit prop d'un centenar de persones, representants del m&oacute;n cultural, associatiu i institucional com ara el poeta Marc Granell; la presidenta dels editors valencians, Dolors Pedr&oacute;s; Fanny Tur, Consellera de Cultura del Govern Balear; Maria Josep Amig&oacute;, vice-presidenta de la Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia; Toni Gisbert, d&rsquo;Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave; i Abel Guarinos, director de CulturArts, entre molts altres. Durant el lliurament dels Premis s'ha fet homenatge a la poeta Teresa Pascual, amb una glosa a c&agrave;rrec de Neus Aguado, i hi ha hagut un recital d'Eva D&eacute;nia &amp; Merxe Mart&iacute;nez.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>Val&egrave;ncia, centre de la literatura catalana</b></span><br /> Cr&ograve;nica de N&uacute;ria Cadenes, publicada a <a href="http://www.vilaweb.cat/noticies/valencia-centre-de-la-literatura-catalana/" target="_blank"><i>Vilaweb</i></a>, 17 de juny de 2017.<br /> <br /> &laquo;Les temperatures, a fora, trencaven estad&iacute;stiques. L&rsquo;aire condicionat garantia, a dins, que les abra&ccedil;ades, els retrobaments, els nervis mantindrien els term&ograve;metres a ratlla. &lsquo;I qu&egrave;, que fa&ccedil;a basca?&rsquo;, s&rsquo;exclamava alg&uacute; mentre cercava cadira: &lsquo;la literatura fa bon estar&rsquo;.<br /> <br /> Divendres a la nit, 16 de juny. Val&egrave;ncia. I, com si f&oacute;ssim un pa&iacute;s normal, o perqu&egrave; aspirem a ser-ho, o perqu&egrave; ho som, fins i tot, quan ens hi posem, escriptors, editors, gent de la cultura en general (el poeta Marc Granell; la presidenta dels editors valencians, Dolors Pedr&oacute;s; Toni Gisbert, d&rsquo;Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;; Abel Guarinos, director de CulturArts&hellip;), tamb&eacute; representants de les institucions, anaven fent cap a l&rsquo;Octubre CCC, l&rsquo;edifici hist&ograve;ric de fa temps rejovenit i transformat en catalitzador cultural. Els convocaven els Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians, que organitza l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Escriptors en Llengua Catalana (AELC), i que enguany arribaven a la vint-i-setena edici&oacute;.<br /> <br /> Com en una premonici&oacute; de reconeixements, l&rsquo;acte, que enguany condu&iuml;a l&rsquo;escriptora i llibretera Mariola Nos, s&rsquo;obria amb els versos de Maria Beneyto. Versos musicats. Eva D&eacute;nia oferia en prim&iacute;cia un tast del treball que t&eacute; al forn, precisament sobre els textos de Beneyto, i en plena sintonia amb el violoncel de Merxe Mart&iacute;nez.<br /> <br /> Les intervencions que van seguir la m&uacute;sica van coincidir en la celebraci&oacute; del canvi de tarann&agrave; institucional al Pa&iacute;s Valenci&agrave;. Punt i seguit: i en les tasques que romanen, ara, pendents.<br /> <br /> Gemma Pasqual, vice-presidenta de l&rsquo;AELC pel Pa&iacute;s Valenci&agrave;, va destacar la necessitat de donar pres&egrave;ncia p&uacute;blica a la literatura: &lsquo;La llengua i les propostes est&egrave;tiques que s&rsquo;hi expressen&rsquo;, va recalcar, &lsquo;amb la literatura al capdavant, s&oacute;n la principal aportaci&oacute; que el nostre pa&iacute;s pot fer a la diversitat cultural, i per aix&ograve; les institucions p&uacute;bliques han de promoure-les&rsquo;.<br /> <br /> El guant va ser agafat al vol per les representants de les institucions: Fanny Tur, consellera de Cultura del Govern Balear (i escriptora tamb&eacute;), va recordar la import&agrave;ncia i la necessitat d&rsquo;aquesta visibilitzaci&oacute;, i Maria Josep Amig&oacute;, vice-presidenta de la Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia, va destacar que &lsquo;el conreu de la literatura en llegua catalana al Pa&iacute;s Valenci&agrave; ha patit i pateix encara molts entrebancs&rsquo;. I va continuar: &lsquo;Durant anys, la diputaci&oacute; era hostil no tan sols per a la nostra llengua sin&oacute; tamb&eacute; per a qualsevol cosa que significara dignificar el nostre pa&iacute;s.&rsquo; Una pausa. I l&rsquo;afirmaci&oacute; contundent que ha tancat les intervencions institucionals: &lsquo;Eixos temps han acabat. Ac&iacute; em teniu, treballem per a vosaltres.&rsquo;<br /> <br /> <b>Sense por</b><br /> I va arribar l&rsquo;hora dels premis: l&rsquo;alegria dels guardonats, el respecte dels col&middot;legues. I el jurat, amb la tranquil&middot;litat de tenir la feina feta. Mart&iacute; Dom&iacute;nguez, amb gran somriure caracter&iacute;stic, Rodolf Sirera, Alba Fluix&agrave; i Aina Garcia Carb&oacute; van ser els encarregats d&rsquo;anar llegint els t&iacute;tols guanyadors, i els noms dels autors: Maria Josep Escriv&agrave; (<i>Serena barca</i>, Edicions del Buc), va escampar un ram de versos; Josep Millo (<i>Per qu&egrave; tot em passa a mi?</i>, Bromera), va defensar aquest escriure per a joves i ajudar a con&egrave;ixer-se; David Naval&oacute;n (<i>La senyora Neus</i>, Tabarca), va recordar que &lsquo;tots som diferents i, per tant, &uacute;nics i especials&rsquo;; Joan Gar&iacute; (<i>L&rsquo;&uacute;nica passi&oacute; noble</i>, Onada) va reivindicar l&rsquo;assaig literari com a g&egrave;nere; Xavier Puchades (<i>Saqueig</i>, Bromera) va citar una frase del desaparegut Josep Llu&iacute;s Sirera com a est&iacute;mul vital i creatiu: &lsquo;No hem de tenir por de la tristesa ni de despertar sospites&rsquo;; i Paco Esteve (<i>Si ha nevat</i>, Bromera) va fer riure la concurr&egrave;ncia tot cercant la relaci&oacute; entre la seva novel&middot;la i la pericana, plat divers, caracter&iacute;stic, i, de segur, amb met&agrave;fores amagades.<br /> <br /> Les dues darreres mans blanques, tancades en puny, en for&ccedil;a per a escriure, en llibre (les obres creades per l&rsquo;artista Jordi Albinyana amb ganes d&rsquo;esdevenir s&iacute;mbol dels Premis de la Cr&iacute;tica), van ser per al diari <i>La Veu</i> (Premi Difusi&oacute;) i per a la poeta Teresa Pascual. I tothom va poder con&egrave;ixer la manera de fer i de viure i de treballar d&rsquo;una generaci&oacute; que va quedar definida en una frase concisa de la mateixa Pascual: &lsquo;Ho hav&iacute;em de decidir tot.&rsquo; Vull escriure, qu&egrave; he de llegir abans de posar-m&rsquo;hi, en quina llengua escriur&eacute;, com la podr&eacute; aprendre: tot. Tantes coses que ara sovint donem per fetes i que, en realitat, s&oacute;n decisions.<br /> <br /> Tal com va recordar Bel Olid, presidenta de l&rsquo;AELC, en cloure l&rsquo;acte, ara que l&rsquo;entitat es prepara per a celebrar el 40&egrave; aniversari, &lsquo;amb plena consci&egrave;ncia del cam&iacute; que ja hem fet&rsquo; i constatant tamb&eacute; &lsquo;la qualitat de la collita del 2016&rsquo;, podem afirmar que &lsquo;amb la for&ccedil;a de les arrels, mirem cap al futur&rsquo;.<br /> <br /> Tamb&eacute; des de Val&egrave;ncia, naturalment.&raquo;</p> <p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/cOkQI6K55KY" allowfullscreen="" width="450" height="253" frameborder="0"></iframe></p><p align="justify">Els Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians els convoca l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana des de 1991. Amb 27 edicions s'han erigit com uns dels premis m&eacute;s importants de la literatura catalana al Pa&iacute;s Valenci&agrave;. &Eacute;s un premi a obra publicada i, per tant, al marge de cap inter&egrave;s comercial.</p> <p align="justify">Aquesta 27a edici&oacute; dels Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians compta amb el patrocini i la col&middot;laboraci&oacute; d'Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, CEDRO, la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i la Universitat d'Alacant.<br /> &nbsp;</p> <p align="justify"><b><a href="http://www.escriptors.cat/autors/pascualt/index.php" target="_blank"><img src="http://www.escriptors.cat/autors/pascualt/Pasqual_.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" title="Teresa Pascual" alt="" width="200" height="260" align="left" /></a>Teresa Pascual</b> (Grau de Gandia, 1952), &eacute;s, sobretot, poeta.<br /> &nbsp;<br /> Estudia Filosofia a la Universitat de Val&egrave;ncia i &eacute;s professora d'ensenyament secundari a Gandia. Es d&oacute;na a con&egrave;ixer amb el seu primer poemari <i>Flexo</i>, guardonat amb el premi Senyoriu d'Ausi&agrave;s March 1987, que surt publicat el 1988; any en qu&egrave; guanya el premi Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s amb <i>Les hores</i>. M&eacute;s tard escriu <i>Arena</i> (1992), <i>Curriculum Vitae</i> (1996) i amb <i>El temps en ordre</i> publicat l'any 2002 obt&eacute; el premi Cr&iacute;tica Serra d'Or de poesia 2003. Continua amb <i>Rebel&middot;li&oacute; de la sal</i> (2008), Premi de la Cr&iacute;tica Catalana i Premi de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians ex aequo de poesia,<font class="text"> <i>Her&egrave;ncies</i> (2011), escrit amb Carme Gregori, que obt&eacute; el Premi Manel Garcia Grau,</font> i <i>Val&egrave;ncia Nord</i> (2014).<br /> &nbsp;<br /> Ha tradu&iuml;t de l'alemany, amb Karin Shepers, <i>L'enfonsament del Tit&agrave;nic</i>, de Hans Magnus Enzensberger (Val&egrave;ncia, 1993) i <i>Poesia completa</i>, d'Ingeborg Bachmann (Val&egrave;ncia, 1995).<br /> &nbsp;<br /> Est&agrave; antologada, entre d'altres, en els reculls <i>Camp de mines. Poesia catalana del Pa&iacute;s Val&egrave;ncia, 1980-1990</i> (Val&egrave;ncia, 1991) i <i>Trenta poetes catalanes del segle XX</i> (Barcelona, 1999).</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si