Actualitat professional

 • 10-05

  Els traductors ens trobem, sovint, en situacions ens semblen, si no ofensives, si almenys reveladores d’una falta de respecte total envers la nostra feina.

  Des de casos que arriben a la il·legalitat, com la no inclusió del copyright de la traducció en la publicació d’un llibre, fins a d’altres que, sense ser directament punibles, lesionen igualment els nostres drets com a autors d’una traducció i a més fereixen la nostra sensibilitat.

 • 25-03

  Des del 2004 Google ha estat escanejant i digitalitzant obres o parts d’obres d’autors de tot el món en l’anomenat Projecte de Biblioteca de Google. Això ho ha fet i ho fa en virtut d’un acord amb un conjunt de biblioteques dels Estats Units per digitalitzar els seus fons. Immediatament, però, es van interposar una sèrie de demandes per una presumpta infracció dels drets de propietat intel·lectual, ja que la digitalització es feia sense permís dels autors.

 • 05-11

  Les tres associacions constitueixen la Federació d’Associacions d’Escriptors Galeusca

  Les associacions d’escriptors en llengua catalana (AELC), èuscar (EIE) i gallega (AELG) van constituir ahir, 15 de juny de 2008, a Poblet, la Federació d’Associacions d’Escriptors Galeusca, per tal que la col·laboració ja existent entre les tres entitats tingui un instrument jurídic de coordinació i acció conjunta.

 • 05-11

  DECÀLEG-MANIFEST DELS AUTORS

  Els sotasignants, membres de les Juntes Directives de l’AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana) i de l’ACEC (Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya) i els seus respectius Consells Assessors considerem necessari manifestar:

 • 05-11

  Jaume Pérez Montaner

  Avui, octubre de 2004

 • 30-10

  Estat de la qüestió sobre el fet d'escriure en català.

  podeu llegir l'informe, d'octubre de 2007, que es va fer sobre aquest assumpte a partir d'una enquesta exhaustiva a autors que escriuen en català aquí.