Conclusions Federació Galeusca 2009

Els escriptors gallecs, catalans i bascos, reunits a Arantzazu del 9 al 12 d’octubre del 2009, sota el lema “Petites literatures, grans desafiaments”, després dels debats corresponents han adoptat les següents conclusions:

1. Realitzar les adequacions necessàries per al desenvolupament de la Federació Galeusca, reforçant l’estructura organitzativa amb el suport a les presidències de tres vocalies, una de casa associació, encarregades de realitzar conjuntament:

a) Aprofundir i implementar els continguts de la Federació Galeusca, així com preparar l’assemblea anual, en què es realitzarà el balanç de les activitats realitzades, que contindrà l’informe de gestió.
b) Assegurar el debat i el posicionament públic en relació a les iniciatives que positivament o negativament influeixin en el desenvolupament de les cultures nacionals respectives.
c) Desenvolupar durant tot l’any activitats conjuntes d’interès professional, d’acord amb el pla d’activitats de cadascuna de les
associacions.

2. Avançar amb els temes de propietat intel·lectual i drets professionals en els següents aspectes:

a) Valorar com a molt positius els nous models de contractes pactats entre les associacions i els editors catalans, recomanant la seva difusió i utilització en el futur.
b) Incidir conjuntament en els treballs de la subcomissió parlamentària que estudia la revisió de la Llei de la Propietat Intel·lectual.
c) Proposar també l’actuació, com a Federació i a través de l’European Writer’s Council, en els debats sobre legislació i directives europees de propietat intel·lectual, en especial les relacions amb l’àmbit digital, llibre electrònic, nous formats, etc.

Així mateix, la Federació Galeusca, en defensa de la llibertat d’expressió i davant de la propera celebració del judici oral contra la direcció d’”Euskaldunara Egunkaira” vol fer arribar la seva solidaritat als imputats i fer pública l’exigència d’arxivament de la causa.
Donem suport a les mobilitzacions que es faran a Galícia, Euskal Herria i els Països Catalans en defensa dels drets lingüístics. En aquest sentint, mostrem el desacord absolut amb les accions regressives pel que fa a la normalització lingüística que
dur a terme el govern gallec actual.
Finalment, la Federació Galeusca, en l’exercici rotatori de la presidència, comunica que Guillem-Jordi Graells (president de l’AELC) és rellevat per Cesáreo Sánchez Iglesias (president de l’AELG), qui organitzarà la propera trobada anual d’aquesta Federació.