Presentació Galeusca 2008

Enguany la celebració del XXV Galeusca tindrà lloc a la ciutat de València entre els dies 6 i 9 de novembre i girarà entorn del tema La literatura i el paisatge del jo. Serà, també, la darrera edició d’aquests encontres, ja que en endavant les relacions entre les tres associacions i els seus membres s’agilitzaran a través d’altres formats.

Autors de cada una de les tres cultures –gallega, èuscar i catalana– parlaran de la seva experiència literària a partir de tres eixos: el paisatge interior literari, el dietarisme com a forma de reflexió i el jo literari com a experimentació.

El tema central d’aquesta XXV edició gira entorn de “La literatura i el paisatge del jo”, amb la voluntat de desplegar i aprofundir en la literatura com un espai de construcció del propi subjecte i les seves múltiples concrecions. Fins a quin punt quan escrivim sobre els diversos aspectes que ens envolten no parlem de nosaltres mateixos? Fins a quin punt no ens construïm a partir de la reflexió feta en la pròpia obra? O a la inversa, quan alguns escriptors/es reflexionen sobre la pròpia experiència han estat capaços d’implicar-hi tota una generació o visió de país.

Per una altra banda, el subjecte del segle XXI és un subjecte canviant que ha donat lloc a pseudobiografies ben personals, sigui per la història viscuda i interpretada, sigui per la voluntat de fer-se una subjectivitat en llibertat que s’allunyi dels estereotips heretats, un aspecte que també inclou els models sexuals prefixats.

Podeu consultar el Programa Galeusca 2008, les Ponències, les Antologies i les Conclusions.