Conclusions Galeusca 2006

Conclusions Galeusca 2006

Manifest d’Iruñea

Els escriptors i escriptores gallecs, bascos i catalans, reunits a Iruñea el dia 4 de novembre del 2006 en la 23a. edició del Galeusca, manifestem que:

1. A través de la creació, l’escriptor/a és un transgressor que dóna noms als tabús (ideològics, afectius, estètics, socials, polítics...), per a poder superar-los.

2. Celebrem i fem nostra l’aparició de noves mirades i formes de designar el món i, al mateix temps, denunciem la banalització de la transgressió amb la finalitat d’assimilar-la al sistema.

3. Denunciem la pretensió de dir l’universal tot ocultant la realitat de les nostres cultures nacionals concretes, quan la literatura i la nació s’han alimentat mútuament al llarg de la història.

4. Denunciem la persistència d’institucions polítiques que tracten de fer-nos invisibles socialment i, en conseqüència, prescindibles, malgrat el relatiu grau de normalitat aconseguit per les nostres literatures nacionals.

5. Constatem que el Manifest de Poblet de l’any 1984, fundacional en molts aspectes, continua plenament en vigor, perquè moltes de les seves reivindicacions continuen sense estar resoltes. En concret, volem remarcar “la preocupació intensa dels escriptors, tant pel que fa a la problemàtica de les nostres nacions sense estat, com pel que fa a la defensa efectiva dels drets humans, i així constatem el fet d’una repressió que també afecta escriptors tant de les nostres nacions com d’arreu del món”.

Iruñea, 4 de novembre de 2006