Dolors Bramon

Dolors Bramon

Membre Corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, és Doctora en Filologia Semítica i en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, d’on és professora d’estudis Àrabs i Islàmics. Treballa sobre l’islam, el passat andalusí de les terres avui catalanes i els arabismes en el català.

Euskera
Institut d’Estudis Catalans-eko urgazlea, Universitat de Barcelonan Filologia Semitiko eta Erdi Aroko historian doktoratu zen, bertako Arabiar eta Islamiar ikasketen irakasle delalarik. Islama, gaur egun katalanak diren lurraldeen iragan andalustarra eta katalanean dauden arabismoak aztertzen dihardu.

Galego
Membro do Institut d’Estudis Catalans. É doutora en Filoloxía Semítica e mais en Historia Medieval pola Universidade de Barcelona, onde exerce de profesora de estudos rabínicos e islámicos. Traballa acerca do islam, do pasado andalusí das terras hoxe catalás e sobre dos arabismos na lingua catalá.