Carlos Paulo Martínez Pereiro

(Mera de Oleiros, A Coruña, 1955). Professor Titular de Filologies Gallega i Portuguesa de la Universitat de La Corunya, ha desenvolupat la seva activitat assagística en l’àmbit de la literatura medieval galaicoportuguesa. Ha publicat diverses monografies, entre elles Au sujet des chevaux in-existants dans la poésie satirique galicienne-portugaise(Premi d’Investigació en Humanitats de la Xunta de Galicia, 1992), As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica (1992), Sonetos Portugueses dos séculos XVI a XIX (1999) o A indócil liberdade de nomear. Por volta da «interpretatio nominis» na literatura trovadoresca (Premi Espiral Maior d’Assaig, 2001). Actualment dirigeix un projecte d’investigació per a l’edició crítica del trobador medieval Joan Garcia de Guilhade.

Euskera
(Mera de Oleiros, Coruña, 1955). Coruñako Unibertsitateko irakasle titularra Filologia Galegoan eta Portugesean. Erdi Aroko literatura galego-portugesaren eremuan jardun du saiakerak idazten eta ikertzen. Besteak beste, honako monografiak argitaratu ditu: Au sujet des chevaux inexistants dans la poésie satirique galicienne-portugaise (Premio de Investigación en Humanidades da Xunta de Galicia, 1992), As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica (1992), Sonetos Portugueses dos séculos XVI a XIX (1999) edo A indócil liberdade de nomear. Por volta da «interpretatio nominis» na literatura trovadoresca(Premio Espiral Maior de Ensaio, 2001). Egun, «Francisco Pillado Mayor» (UDC) Antzerti Liburutegi-Agiritegiko koordinatzaile zientifiko eta editoriala da, eta Joan Garcia de Guilhade Erdi Aroko trobadorearen edizio kritikoa osat-zeko ikerketa-proiektua zuzentzen du.

Galego
(Mera de Oleiros, A Coruña, 1955). Profesor Titular de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña, desen-volve a súa actividade ensaística e investigadora no ámbito das literaturas medieval galego-portuguesa. Ten publicado, entre outras, as seguintes monografías: Au sujet des chevaux in-existants dans la poésie satirique galicienne-portugaise (Premio de Investigación en Humanidades da Xunta de Galicia, 1992), As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica (1992), Sonetos Portugueses dos séculos XVI a XIX (1999) ou A indócil liberdade de nomear. Por volta da «interpretatio nominis» na literatura trovadoresca(Premio Espiral Maior de Ensaio, 2001). Na actualidade dirixe un proxecto de investigación para a edición crítica do trobador medieval Joan Garcia de Guilhade.