Presentació Galeusca 2006

Els tabús a Pamplona , per Fito Rodríguez (President de l'Associació d'Escriptors Bascos)

Amb aquest Galeusca acaben de desembarcar a la vella capital d’Euskal Herria, després d’estendre’s per tot el món, els tabús que va trobar el capità Cook als Mars del Sud.

El tabú és el regal que les llengües polinèsies, en la seva petitesa, han donat a tots els idiomes del món. Esmentant el tabú expressem el que és prohibit en una cultura determinada: les relacions humanes perilloses, les accions previstes o el menjar nociu...

Les persones i les coses, però, també poden esdevenir tabú. I les paraules... i les llengües.

Quan Sigmund Freud, el metge escriptor nascut a Moràvia ja fa un segle i mig (1856), va publicar el 1912 l’assaig Tòtem i tabú, va voler donar, utilitzant el tabú, les claus per explicar i canalitzar, igual que el dels individus, el sofriment de les societats. El concepte de tabú li va ser útil per mostrar què és el que fa por, mal i vergonya i per mitjà de què això s’oculta i s’oblida en cada grup humà.

Així és com ho volem portar nosaltres a Galeusca. Per fer notar la censura i els frens en les nostres produccions literàries, perquè serveixi d’ajuda en els estudis culturals.

Els tabús en les nostres obres i els tabús com a tema. En la política, en l’afectivitat i en l’estètica. Per tractar-los tots com cal hem aplegat escriptors catalans, gallecs i bascos a la nova Pamplona, on, no pas com a la vella, avui s’ha convertit gairebé en tabú l’ús de la llengua pròpia.

Mostrar, per mitjà de la literatura, els tabús amagats i deixar en ridícul els difosos. Heus aquí l’objectiu d’aquesta XXIII Galeusca. Heus ací, doncs, el que s’ha escrit sobre això.