Manifest de Poblet

Reunits a Poblet el dia 24 de juny de 1984, Nosaltres, escriptors gallecs, bascos i catalans, MANIFESTEM:

 1. 1. En contra de tot intent de manipulació i de desvirtuació cultural i nacional, són escriptors gallecs, bascos i catalans aquells que usen com a instrument de creació les seves respectives llengües, és a dir: gallec, èuskar i català.

 2. 2. Malgrat els avenços de normalització –deguts fonamentalment al combat reiterat, tant dels escriptors com d’altres sectors socials amb una ardida consciència nacional– ens trobem molt lluny encara dels mínims exigibles en unes societats nacionals assentades. Constatem que només si cadascuna de les nacions aquí representades es constitueix en estat íntegrament sobirà, hi haurà garanties de ple restabliment.

 3. 3. El compromís ferm d’establir relacions continuades d’intercanvi i d’acció conjunta entre les literatures i altres expressions culturals de Galícia, Euskalerria i els Països Catalans. A tal efecte, demanem ja des d’ara a les Institucions que creïn la infrastructura necessària a fi que aquesta interrelació funcioni efectivament, incloent-hi la difusió i la representació internacional de les nostres literatures a tots els àmbits.

 4. 4. El compromís de les nostres Associacions de mantenir una relació constant, mitjançant la creació d’un equip de treball conjunt amb la missió, entre altres, de:

   • -Garantir l’intercanvi d’informació sobre la producció literària.

   • -Posar en marxa publicacions comunes.

   • -Impulsar traduccions mútues, així com beques destinades a afavorir el transvassament d’experiències culturals.

   • -Vetllar per la defensa conjunta i solidària dels interessos professionals.

 1. 5. Que l’Encontre ens demostra la preocupació intensa dels escriptors, tant pel que fa a la problemàtica de les nostres nacions sense estat, com pel que fa a la defensa efectiva dels drets humans; i així constatem el fet d’una repressió que també afecta escriptors tant de les nostres nacions com d’arreu del món. 

A fi de continuar treballant en el camí ja encetat en aquest Encontre, ens autoconvoquem per a un Segon Encontre que tindrà lloc a Euskalerria.