El camí cap a Frankfurt 2007. Entrevista a Sebastià Alzamora, escriptor, per Eva Piquer

E.P. Qui ha d'anar a Frankfurt el 2007?
S.A. Els editors de llibres en llengua catalana, atès que la Fira, abans que cap altra cosa, és un mercat de compra i venda de drets. En tota aquesta discussió estem tendint a oblidar aquest aspecte fonamental. Que hi vagin els editors i que venguin tants títols com puguin a tantes llengües com sigui possible.
E.P. ¿I que hi portin els autors que escriuen tant en català com en castellà?
S.A. El fet de ser convidats d'honor implica portar una representació de la pròpia literatura, personificada en un seguit d'escriptors. I si es tracta de literatura catalana (o de cultura catalana, tant me fa), aquesta representació l'han de fer, per descomptat, escriptors en llengua catalana. No veig de quina altra manera es pot fer ni a què ve tanta discussió sobre aquest punt. Si arribés un dia que Espanya, en ser convidada d'honor a alguna fira internacional, portés una delegació que integri també una presència equitativament digna d'escriptors en català, aleshores podria tenir sentit que comencéssim a pensar en termes de reciprocitat.
E.P. Quins escriptors amb noms i cognoms mereixerien ser-hi?
S.A. No tinc preferències: són tots tan bons, i està tan generosament repartit el geni dins d'aquest gremi nostre, que no n'hi haurà cap que ens faci quedar malament.
E.P. Què ens hi juguem, a Frankfurt?
S.A. Em sembla una mica preocupant que s'estigui projectant una expectativa massa gran sobre aquest esdeveniment: com més grans són les expectatives, major és després la frustració, fins i tot amb independència del resultat, diguem-ne, real. No crec que, com a literatura, ens juguem res de transcendent, ni que el nostre panorama literari hagi de variar pel fet de ser convidats a Frankfurt: on se la juga una literatura, i on canvia el seu panorama, és en la qualitat de les obres que produeix, i en el prestigi que aquesta qualitat assoleix a casa seva -i en aquest aspecte sí que em sembla que ens queda molta feina a fer-. Frankfurt pot tenir un efecte molt positiu pel que fa a la projecció exterior de la nostra literatura, i aquí els editors i les agències literàries hi tenen un paper protagonista. Però servirà de poc si no comencem a treballar tots plegats per millorar i ampliar la valoració que fem de nosaltres mateixos.