El camí cap a Frankfurt 2007. Entr. a Manel Sanglas, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, per Eva Piquer

J.C. Qui creu que ha d'anar a la Fira de Frankfurt en representació de la cultura catalana?
M.S. A Frankfurt hi han d'anar editors de llibres en català i els seus autors perquè és una fira d'editors.
J.C. Però els autors que escriuen en castellà també formen part de la cultura catalana.
M.S. En tot cas, ha de primar el criteri que sempre s'ha seguit a Catalunya, que és el de la discriminació positiva, perquè és la literatura catalana la que necessita empenta. La pregunta és si hi han d'anar autors com Javier Cercas i Ruiz Zafón. Però resulta que aquests autors en castellà hi són sempre presents a Frankfurt en els darrers anys. El problema de fons és que Catalunya no pot anar a Frankfurt com a país.
J.C. És que es considera que no és un país?
M.S. A Frankfurt, com a Guadalajara, sempre hi havien anat països convidats i no cultures. Però a Guadalajara, Catalunya no hi podia anar com a país, perquè a l'Institut Ramon Llull aleshores també hi havia les Illes. I vam trobar la fórmula amb l'expressió de la cultura catalana. En canvi, a Frankfurt van ser els mateixos organitzadors de la Fira els que ens van suggerir anar-hi com a cultura i no com a país, i ho vam acceptar. L'any passat també van convidar la cultura àrab i no un país, perquè és una cultura immersa en països diferents, però no hi van anar els escriptors d'aquests països que escriuen en anglès o francès.
J.C. ¿Això vol dir que la literatura que hi ha d'anar és la catalana?
M.S. Lògicament. Crec que aquest és un debat que s'ha obert en negatiu, preguntant qui no hi ha d'anar. Però el debat s'ha de tancar en positiu: només hi ha d'anar la literatura catalana, perquè Frankfurt és una fira del llibre i s'invita una literatura concreta.
J.C. Un altre debat és l'abast de les altres expressions culturals: teatre, art, cinema...
M.S. És lògic que es vulguin mostrar a Frankfurt altres aspectes de la cultura catalana. Però, en el que és estrictament la Fira, el llibre ha de tenir un protagonisme total, ja que és una fira totalment professional. En canvi, a la mateixa ciutat o en altres poblacions del land s'hi poden mostrar altres aspectes de la cultura catalana. I també es podrien fer altres actes culturals els dies que la Fira està oberta a tothom.