El camí cap a Frankfurt 2007. Entrevista a Jaume Pérez Montaner, president de l'AELC, per Jordi Capdevila

J.C. Qui creu que ha d'anar a Frankfurt?
J.P.M. Si la cultura catalana és la convidada d'honor a la Fira del Llibre de Frankfurt, la literatura catalana ha de ser la protagonista. Per això crec que oficialment els autors que la representen han de ser els que escriuen en català.
J.C. Però hi ha qui diu que els autors en castellà també representen la cultura catalana.
J.P.M. Crec que els escriptors en castellà hi seran presents, perquè sempre hi han sigut, representats i promocionats per les seves editorials, però els que oficialment representin la cultura catalana han de ser els que escriuen en català i tots els actes programats oficialment han de ser sobre literatura catalana.
J.C. Però hi ha qui parla d'exclusió...
J.P.M. Els autors castellans ja estaran prou ben representats per les seves editorials. A més, la meva opinió és el que pensen la majoria dels escriptors que represento.
J.C. Creu que és òptima la política de l'administració catalana de prioritzar la traducció i promoció de l'obra dels escriptors en català?
J.P.M. Crec que és oportú fer tots els esforços que calgui perquè d'aquí al 2007 es tradueixin tantes obres com sigui possible d'autors catalans actuals i perquè es puguin promocionar a Frankfurt abans i durant la Fira. També cal promocionar clàssics de tota la vida, des d'Ausiàs March a Verdaguer, i els més moderns, com poden ser Josep Maria de Sagarra i Mercè Rodoreda.
J.C. Creu que és difícil introduir autors d'una literatura minoritzada en un món com l'alemany?
J.P.M. Només puc dir que tinc una experiència molt positiva de fa uns anys. Vaig anar a presentar a Alemanya un llibre de Vicent Andrés Estellés en català amb el traductor a l'alemany i vaig quedar astorat de la gran quantitat de públic que va assistir a l'acte.