El camí cap a Frankfurt 2007. Entrevista a Isidor Cònsul, editor de Proa, per Jordi Capdevila

J.C. ¿Com creu vostè que hauria d'estar representada la cultura catalana a la Fira de Frankfurt
I.C. No es tracta de definir ni com s'hi ha d'anar ni qui hi ha d'anar. Es tracta d'obrir un debat per discutir amb quins criteris s'hi ha de ser present. I crec que un dels primers criteris clars que hem de tenir és que el protagonisme de la Fira del Llibre de Frankfurt ha de ser per a la literatura catalana i el llibre escrit en català.
J.C. Però la representació és per a la totalitat de la cultura catalana, inclosos els autors que escriuen en castellà...
I.C. Sí. I crec que això pot quedar ben reflectit també amb el missatge que Barcelona és la capital editorial del món hispànic. S'ha de mostrar aquesta evidència perquè Frankfurt és bàsicament un mercat editorial.
J.C. ¿No creu que s'hauria de començar a treballar de valent per desembarcar a Frankfurt amb prou força?
I.C. Perquè l'ambaixada catalana a la Fira del Llibre de Frankfurt tingui èxit els editors som els primers que ens hem de moure de manera urgent. Hem d'aconseguir que abans de l'inici del certamen totes les editorials alemanyes tinguin escriptors catalans al seu catàleg. Hem de fer créixer de forma molt important les traduccions a l'alemany d'autors catalans.
J.C. Una tasca prou difícil...
I.C. No. Perquè hi ha demanda d'autors catalans per ser traduïts, com passa sempre amb les cultures convidades a Frankfurt. Proa, la nostra editorial, ja hem contractat per traduir a l'alemany Les veus del Pamano, de Jaume Cabré, La meitat de l'ànima, de Carme Riera i La ciutat invisible, d'Emili Rosales.
J.C. ¿Creu que l'administració catalana fa bé els deures?
I.C. El que ha de fer l'administració és fer circular els clàssics de la literatura catalana en alemany. Les editorials hem de potenciar traduccions i l'Insitut Ramon Llull les ha de subvencionar, i quan els llibres siguin editats, fer-ne una bona promoció a Alemanya abans o dins la Fira.
J.C. Només amb autors en català?
I.C. A Frankfurt, cal que ningú traeixi la seva essència. Els autors que escriuen en català no ho faran i l'associació que els agrupa ja ha deixat clar que la presència s'ha de limitar a la literatura en català. Cal que l'Institut Ramon Llull sigui fidel a la finalitat per la qual fou creat, que és la de promocionar la llengua i la cultura catalana.