Actualitat professional
Més continguts

Negociacions entre CEATL i Amazon pels models de contracte de traducció

COMUNICAT DE CEATL
(Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris)
CEATL i Amazon es reuneixen a la Fira de Frankfurt per parlar dels models de contracte de traducció d'AmazonCrossing

Amb motiu de les observacions fetes per CEATL i els seus membres, en relació a la manera de procedir d'AmazonCrossing amb els traductors literaris europeus, i als models de contracte de traducció que proposen, AmazonCrossing va demanar una reunió amb representants de CEATL. AmazonCrossing va reconèixer, així, la necessitat d'obrir un procés de diàleg amb les associacions membres de CEATL.

Durant la Fira del Llibre de Frankfurt es va organitzar una sessió entre les dues delegacions, liderades per Sarah Jane Gunter, directora d'Amazon Publishing International, i Holger Fock, vicepresident de CEATL. La delegació d'Amazon va ser formada també per Galen Maynard, cap d'AmazonCrossing a Seattle; Sarah Tomashek, directora del nou programa editorial d'Amazon en llengua alemanya situat a Múnic, i Dominic Myers, cap d'AmazonCrossing a Europa, qui serà el principal interlocutor en la negociació dels models de contracte de traducció europeus. Per part de CEATL, els representants, a més de Holger Fock –membre de l'associació alemanya VdÜ–, van ser Cécile Deniard, vicepresidenta de l'Association des Traducteurs Littéraries de France, ATLF, i Elisa Comito, coordinadora de la secció de contractes del Sindicato Traduttori Editoriali, STRADE.

La reunió va tractar dels següents temes:

La protecció dels drets morals del traductor.

La llei que regeix els contractes i la jurisdicció dels tribunals: els contractes europeus d'AmazonCrossing es regeixen actualment segons la llei de Luxemburg, i CEATL defensa la jurisdicció i les lleis locals segons cada contracte.

La prolongació i extensió de la cessió de drets –CEATL recomana un període de 5 anys– i altres terminis contractuals relacionats amb els drets i deures d'editors i traductors.

La remuneració de la tasca del traductor: preu mínim estipulat i càlcul de la remuneració pels drets d'autor.

Les condicions de treball dels traductors: la relació traductor-editorial, i la demanda de CEATL de què els traductors tinguin com a editors i interlocutors persones de la mateixa llengua materna.

Clàusula de confidencialitat en els contractes d'Amazon.

AmazonCrossing va informar, durant la reunió, que ha pres els primers passos en direcció a les demandes de CEATL. Ha suprimit, dels seus models de contracte, les clàusules referents a la confidencialitat i a l'exempció dels drets morals. Els representants d'AmazonCrossing també van donar el punt de vista de la companyia sobre el codi de bones pràctiques de CEATL, l'hexàleg [veg. aquí], i van presentar una versió revisada dels seus models de contracte per a negociar amb CEATL.

Amb la certesa que interessa tant a AmazonCrossing com als traductors que la companyia respecti les lleis de propietat intel·lectual europees, CEATL continuarà negociant les condicions dels models de contracte d'AmazonCrossing. Per això és important que en els països on opera AmazonCrossing, els models de tracte no tinguin cap disposició per sota dels estàndards professionals acceptables del país. En aquest sentit, s'han programat o es preveuen reunions a nivell de les associacions membres de CEATL per parlar del tema.


Comentaris

Envia un nou comentari

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
Aquesta pregunta permet comprovar que el contingut ha estat introduit per una persona i no pas per un programa de spam. Si et registres com usuari evitaràs aquesta comprovació .
Image CAPTCHA
Escriu els caràcters de la imatge sense espais.