Agenda
Més actes de l'agenda

Assemblea ordinària anual. Barcelona

22/03/2017 - 19:30

Assemblea general anual de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que tindrà lloc a l'Aula dels Escriptors de la seu de l'AELC (C. de la Canuda, 6, 5è, edif. Ateneu Barcelonès, de Barcelona), amb la següent ordre del dia:

1.   Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea ordinària corresponent a l'any 2016
2.   Salutació i informe de la presidenta
3.   Aprovació, si escau, de la nova categoria d'associat
3.   Informe de la vicepresidenta de les Illes
4.   Informe de la vicepresidenta del País Valencià
5.   Informe del vicepresident del Principat
6.   Informe de tresoreria i aprovació, si escau, dels comptes del 2016 i aplicació dels resultats de l'exercici anterior
7.   Nomenament dels dos censors de comptes
8.   Informe del secretari i aprovació, si escau, de la memòria d'activitats del 2016
9.   Aprovació, si escau, del programa d'activitats del 2017
10. Aprovació, si escau, del pressupost econòmic condicionat del 2017
11. Votació i elecció dels càrrecs de la junta segons preveuen els estatuts
12. Relleu de la junta
13. Torn obert de paraules

mapa