Activitats i notícies
Més notícies25-07-18

Pacte per garantir la sostenibilitat de la Serra de Tramuntana

25 de juliol del 2018


L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana s'ha adherit a la campanya de l'associació Tramuntana XXI per exigir a totes les forces polítiques amb representació parlamentària un pacte transversal per elaborar un pla que garanteixi la sostenibilitat de la Serra de Tramuntana. Els objectius van encaminats a millorar l'entorn, els valors i les activitats a la Serra, a través de l'economia sostenible, la qualitat ambiental, la conservació i restauració del patrimoni, el benestar dels habitants i la qualitat de l'experiència dels visitants d'aquest entorn privilegiat.

El manifest és signat per una quarantena d'entitats que representem els diferents sectors socials i econòmics de Mallorca, com ara la Unió de Pagesos de Mallorca, el Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Guillem Cifre de Colonya, el Cercle d'Economia de Mallorca o l'AELC. S'ha fet públic coincidint amb la denúncia, per part d'Icomos, que és l'organisme de consulta de la UNESCO, i des del Congrés sobre Patrimoni Mundial celebrat a Menorca, de la situació d'abandonament i degradació de la Serra.

Per a l'AELC aquesta és una reivindicació que també té una importància simbòlica, ja que fa quaranta-un anys l'Associació va néixer al Santuari de Lluc, en plena Tramuntana mallorquina.

Trobareu tota la informació sobre Tramuntana XXI a l'enllaç https://iniciativesxxi.com/ca/destacats-home/

En aquest sentit, divendres dia 27 de juliol s'inaugurarà al Passeig del Born de Palma l'exposició «Història del Turisme a la Serra de Tramuntana, passat, present i... futur?», basada en el llibre homònim de Miquela Forteza Oliver. L'exposició reflexiona sobre el que ha passat a la Serra de Tramuntana set anys després de la declaració com a Patrimoni de la Humanitat. Aquesta circumstància i tot allò que ha anat transcorrent de llavors ençà ha motivat l'elaboració d'una breu història del turisme a Mallorca, en la qual es mostra els seus efectes sobre la Serra. L'exposició es podrà veure tot el mes d'agost a Palma, i està previst que es desplaci a diversos pobles de la Serra.

El manifest diu així:

Manifest per la Tramuntana

Nosaltres, associacions i entitats unides pel desig de fer de la Serra de  Tramuntana  un  espai  adient  per  a  la  qualitat  de  vida  dels residents,  gaudi  dels  visitants  i  una  economia  viable  i  basada  en usos compatibles i respectuosos amb la conservació del patrimoni i els valors naturals i culturals de la Serra, dels quals cal tenir esment i cura, considerem imprescindible un pacte polític i social a desenvolupar a partir dels punts següents:

El  suport  al  sector  primari  (agrícola,  ramader,  forestal,  pesquer)  i  agroindustrial,  així  com  a  rutes  comercials, estratègies  de  venda  i  marques  controlades  d'identificació  dels  productes  i  serveis  de  la  Serra  de  Tramuntana,  per  afavorir  una redistribució  equitativa  dels  beneficis  generats  per  l'activitat turística.

El suport a iniciatives i accions que  promoguin la restauració del patrimoni construït, la gestió sostenible dels recursos, la  reutilització i canvi d’ús de construccions per sobre de les de nova planta.

El suport a les iniciatives adreçades a evitar qualsevol activitat que vagi en detriment del patrimoni i els valors del lloc, que pugui conduir a la despersonalització de la Serra de Tramuntana o que contribueixi a la banalització del lloc.

El suport a la protecció i  millora de la qualitat de l'experiència dels diversos usuaris de la Serra de Tramuntana, tot evitant  la  massificació  i  obrint  vies  per  al  finançament de  la gestió, restauració i conservació de l'espai.

El  suport  a  programes  i  activitats  adreçats  a  la  investigació, l'educació i la formació, per tal d'aprofundir en la comprensió de la Serra, la seva conservació, la difusió dels coneixements i la promoció de valors de cooperació i respecte envers aquest espai i els seus habitants.

El reconeixement que la Serra de Tramuntana és un patrimoni natural sobre el qual s'ha desenvolupat històricament un patrimoni cultural que ens representa com a país i com a paisatge, que tenim el deure i el privilegi de conservar per a la resta de la Humanitat.

El compromís de totes les forces polítiques a promoure que les administracions, locals, insular i autonòmica, col·laborin amb els principis anteriors, amb una organització estructurada amb els principis de subsidiarietat i governança, amb objectius comuns, i una planificació i gestió integrades sense duplicitats ni manca de coordinació.

La reducció dels excessos burocràtics i de tramitacions administratives redundants que dificulten les activitats i els usos sostenibles del territori.

La identificació d'actuacions concretes i un calendari definit per als pròxims cinc anys, que siguin assumits pels partits polítics i les entitats socials amb capacitat per treballar amb aquests objectius amb les mesures legals, administratives i de col·laboració que facilitin els principis anteriors.

Llegiu més sobre el tema:

Un pacto para salvar la Serra de Tramuntana (El Mundo).
La Serra es patrimonio cultural, conservarla es una cuestión de dignidad (Diario de Mallorca).
La serra de Tramuntana, podria deixar de ser Patrimoni Mundial? (dBalears).
Tramuntana XXI reclama un pla de gestió i ajudes per a la Serra (Ara Balears).
Llums i ombres de la Serra de Tramuntana (Ara Balears).