Eleccions junta AELC 2018

Dates límit de votació

Socis del País Valencià, 11 de març de 2019
Socis de les Illes, 14 de març de 2019
Socis del Principat, 28 de març de 2019

* Camps obligatoris

Candidats que s'han presentat:

   Càrrec de la Junta de Països Catalans:

   Càrrecs de les Juntes territorials: