Activitats i notícies

   

 • 22-09-17

  Avui el Ministerio de Hacienda ha intervingut els comptes de la Institució de les Lletres Catalanes, a més de sotmetre-la a «vigilància especial». Davant d’aquest nou atac, des de l’AELC proposem una acció de suport a la nostra Institució.

  Enllaç: 
  https://www.escriptors.cat/amb-la-ilc
  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">22 de setembre de 2017</span></div> <br /> <p align="justify">Avui el Ministerio de Hacienda ha intervingut els comptes de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes, a m&eacute;s de sotmetre-la a &laquo;vigil&agrave;ncia especial&raquo;. Davant d&rsquo;aquest nou atac, des de l&rsquo;AELC proposem una acci&oacute; de suport a la nostra Instituci&oacute;.</p> <p align="justify">Hem creat aquests cartells (<a href="/files/amblailc.pdf" target="_blank">enlla&ccedil;</a>) que podeu descarregar i enganxar al vostre barri, amb citacions d&rsquo;alguns dels nostres escriptors. Si us hi animeu, podeu enviar-nos una foto dels cartells enganxats a <a href="mailto:aelc@escriptors.cat?subject=Amb%20la%20ILC">aelc@escriptors.cat</a>, o via Twitter amb l&rsquo;etiqueta <a href="https://twitter.com/hashtag/amblaILC?src=hash" target="_blank">#amblaILC</a>.</p> <p align="justify">Ens trobarem avui 22 de setembre a les 20:00 hores. A Barcelona, davant de l&rsquo;Ateneu Barcelon&egrave;s, i a Val&egrave;ncia, davant de l'octubre CCC, per sortir plegats a enganxar-ne. Tindrem cartells impresos, per&ograve; us demanem que porteu galledes i cola.</p> <p align="justify">De manera pac&iacute;fica per&ograve; amb fermesa, continuarem defensant les llibertats civils de la millor manera que sabem: amb paraules.<br /> <br /> ENLLA&Ccedil; PER IMPRIMIR EN PDF: <a href="https://www.escriptors.cat/files/amblailc.pdf" target="_blank">https://www.escriptors.cat/files/amblailc.pdf</a><br /> <br /> CLIQUEU A SOBRE LES IMATGES PER DESCARREGAR CADASCUN DELS CARTELLS EN JPG:<br /> <br /> &nbsp;</p> <div class="rtecenter"><a href="/files/amb-la-ilc-abello.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-abello.jpg" title="Abell&oacute;" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a></div> <div class="rtecenter"><a href="/files/amb-la-ilc-andres-estelles.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-andres-estelles.jpg" title="Estell&eacute;s" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-anglada.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-anglada.jpg" title="Anglada" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-barbal.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-barbal.jpg" title="Barbal" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-bauca.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-bauca.jpg" title="Bau&ccedil;&agrave;" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-burgos.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-burgos.jpg" title="Burgos" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-calafell.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-calafell.jpg" title="Calafell" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-canyelles.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-canyelles.jpg" title="Canyelles" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-carbo.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-carbo.jpg" title="Carb&oacute;" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-casasses.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-casasses.jpg" title="Casasses" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-creus.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-creus.jpg" title="Creus" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-efak.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-efak.jpg" title="Efak" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-ffuster.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-ffuster.jpg" title="Fel&iacute;cia Fuster" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-jfuster.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-jfuster.jpg" title="Joan Fuster" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-leveroni.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-leveroni.jpg" title="Leveroni" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-masu.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-masu.jpg" title="Masu" alt="" height="424" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-roig.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-roig.jpg" title="Roig" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-serrahunter.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-serrahunter.jpg" title="Serra" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-simo.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-simo.jpg" title="Sim&oacute;" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-villangomez.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-villangomez.jpg" title="Villang&oacute;mez" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /><br /> <a href="/files/amb-la-ilc-vinyoli.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-vinyoli.jpg" title="Vinyoli" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a><br /> <br /> <a href="/files/amb-la-ilc-xirinacs.jpg" target="_blank"><img src="/files/amb-la-ilc-xirinacs.jpg" title="Xirinacs" alt="" height="424" align="absMiddle" width="600" /></a></div>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 20-09-17

  Destacat ampliat: 
  <div class="rtecenter"><a href="/files/comunicat-aelc-20-setembre.png" target="_blank"><img src="/files/comunicat-aelc-20-setembre.png" alt="" height="849" width="600" /></a></div>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 15-09-17

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana s'adhereix al manifest «Sí al valencià» impulsat per Escola Valenciana de defensa dels programes d'ensenyament en valencià i de consens en l'ensenyament, així com per a la normalització de la llengua al País Valencià: RTVV, usos lingüístics en l’Administració i el Decret de plurilingüisme.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">Val&egrave;ncia, 15 de setembre de 2017</span></div><br /> <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana s'adhereix al manifest impulsat per Escola Valenciana de defensa dels programes d'ensenyament en valenci&agrave; i de consens en l'ensenyament, aix&iacute; com per a la normalitzaci&oacute; de la llengua al Pa&iacute;s Valenci&agrave;: RTVV, usos ling&uuml;&iacute;stics en l&rsquo;Administraci&oacute; i el Decret de pluriling&uuml;isme.</p> <p align="center"><span style="font-size: larger;"><b>TORNEM A POSAR LES XIQUETES I ELS XIQUETS EN EL CENTRE DE LES Q&Uuml;ESTIONS EDUCATIVES</b></span></p><p align="center"><img src="/files/Logo_SI_AL_VALENCIA.jpg" alt="" height="300" align="absMiddle" width="300" /></p><p align="justify">Des de fa uns mesos, estem assistint a un intercanvi d&rsquo;afirmacions, acusacions, den&uacute;ncies i pr&agrave;ctiques efectuades des d&rsquo;inst&agrave;ncies, sobretot, pol&iacute;tiques, jur&iacute;diques i medi&agrave;tiques, que semblen haver oblidat l&rsquo;objectiu que ha de regir tota participaci&oacute; en la definici&oacute; dels processos educatius: la formaci&oacute; &ograve;ptima per als nostres fills i les nostres filles.</p><p align="justify">En mat&egrave;ria ling&uuml;&iacute;stica, o s&rsquo;ha oblidat o s&rsquo;ha volgut oblidar que la capacitat pluriling&uuml;e del nostre alumnat passa necess&agrave;riament per potenciar els programes que consoliden, primer, l&rsquo;aprenentatge de la llengua minoritzada, el valenci&agrave;, i posteriorment de la llengua estrangera, l&rsquo;angl&eacute;s. L&rsquo;aprenentatge de la llengua majorit&agrave;ria, el castell&agrave;, est&agrave; garantit amb una m&iacute;nima sistematitzaci&oacute; a les aules dels coneixements que proporciona la seua enorme pres&egrave;ncia social i medi&agrave;tica. El domini equilibrat de les dues lleng&uuml;es oficials &uacute;nicament s&rsquo;aconsegueix amb els programes d&rsquo;ensenyament en valenci&agrave;.</p><p align="justify">Les persones expertes en mat&egrave;ria educativa (que alguns pol&iacute;tics, jutges i opinadors prefereixen ignorar) afirmen que l&rsquo;ensenyament en valenci&agrave; &eacute;s la clau que obri la porta de les lleng&uuml;es. D&rsquo;aquesta manera, l&rsquo;ensenyament en valenci&agrave; &eacute;s garantia d&rsquo;oportunitats personals i laborals, i tamb&eacute; de llibertat&nbsp; d&rsquo;elecci&oacute;. Nom&eacute;s si el xiquet o la xiqueta t&eacute; els coneixements ling&uuml;&iacute;stics suficients podr&agrave; triar, en cada ocasi&oacute; i lloc, quina llengua vol o li conv&eacute; utilitzar. Ser&agrave; lliure per elegir. Privar a bona part de l&rsquo;estudiantat d&rsquo;assolir id&egrave;ntica compet&egrave;ncia en valenci&agrave; i castell&agrave; &eacute;s discriminar-los. No podem negar a l&rsquo;alumnat el dret d&rsquo;aprendre les mateixes lleng&uuml;es que la resta dels seus companys.</p><p align="justify">Una gran part de les fam&iacute;lies valencianes (que alguns pol&iacute;tics, jutges i opinadors prefereixen ignorar) ja van dir quina era l&rsquo;opci&oacute; ling&uuml;&iacute;stica majorit&agrave;ria elegida per als seus fills i les seues filles: els nivells m&eacute;s avan&ccedil;ats de pluriling&uuml;isme.</p><p align="justify">El TSJCV ha ratificat la validesa legals d&rsquo;aquests plantejaments, i ha estat tan sols la interpretaci&oacute; d&rsquo;una cl&agrave;usula addicional, la referida a l&rsquo;acreditaci&oacute; &ldquo;a posteriori&rdquo; dels coneixements ling&uuml;&iacute;stics adquirits, la que ha provocat l&rsquo;aturada en sec de l&rsquo;aplicaci&oacute; als centres dels programes pluriling&uuml;es din&agrave;mics, en tot el Pa&iacute;s Valenci&agrave;.</p><p align="justify">En comptes de respectar la voluntat majorit&agrave;ria de la comunitat educativa i encoratjar-la en la tasca de construir un futur millor, hi ha qui prefereix judicialitzar-la i obstaculitzar-la, suposem que amb la idea d&rsquo;obtindre&rsquo;n uns discutibles r&egrave;dits electorals. Per contra, nosaltres pensem que les lleng&uuml;es s&oacute;n ponts d&rsquo;uni&oacute; entre persones i afavoreixen l&rsquo;entesa, la pau i la conviv&egrave;ncia entre diferents cultures.</p><p align="justify">En comptes de felicitar-se per l&rsquo;oportunitat de tota una generaci&oacute; per convertir-se en usuaris competents de tres lleng&uuml;es (sumades a les que moltes valencianes i valencians han heretat dels seus or&iacute;gens m&eacute;s llunyans), es presenten recursos, es dicten sent&egrave;ncies i es justifiquen opcions a favor d&rsquo;un monoling&uuml;isme castell&agrave;, estrany al nostre car&agrave;cter hist&ograve;ric integrador i contraproduent en un m&oacute;n globalitzat.</p><p align="justify">En comptes de valorar la riquesa que suposa la diversitat ling&uuml;&iacute;stica, que a casa nostra necess&agrave;riament ha de partir de la promoci&oacute; d&rsquo;una llengua mil&middot;len&agrave;ria, el valenci&agrave; &mdash;el nostre catal&agrave;&mdash;, per posar-la al mateix nivell que una altra llengua mil&middot;len&agrave;ria, el castell&agrave;, s&rsquo;ha orquestrat tota una campanya per aturar o, com a m&iacute;nim, alentir tota iniciativa legislativa que treballe per la normalitzaci&oacute; de la nostra llengua al Pa&iacute;s Valenci&agrave;: RTVV, usos ling&uuml;&iacute;stics en l&rsquo;Administraci&oacute;, Decret de pluriling&uuml;isme...</p><p align="justify">I tot per raons purament partidistes, amb la vista posada en un joc de poders en el qual la majoria de persones no volem participar.</p><p align="justify">Per tot a&ccedil;&ograve;, les entitats sotasignades seguirem treballant pel dret del nostre alumnat a ser pluriling&uuml;e i pels drets de les persones que volen usar el valenci&agrave;, quan ho consideren, amb les mateixes garanties que tindran si optaren pel castell&agrave;.</p><p class="rtecenter"><b>Anunciem, aix&iacute; mateix, mobilitzacions al mes de novembre que posen de manifest el suport social al respecte i l&rsquo;estima per la nostra llengua, amb el lema &ldquo;S&Iacute; AL VALENCI&Agrave;&rdquo;.</b></p><p align="justify"><b>Signem el manifest:</b><br /> les entitats Escola Valenciana &ndash; Federaci&oacute; d&rsquo;Associacions per la Llengua, Plataforma pel Dret a Decidir del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, Plataforma per la Llengua, FAMPA Val&egrave;ncia, FAMPA Castell&oacute; Penyagolosa, Confederaci&oacute; d&rsquo;Associacions de Ve&iuml;ns i Consumidors de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave; (ACPV), Amicsprada, l&rsquo;AIFFA &ndash; Tallers de Doblatge, Uni&oacute; de Cooperatives d&rsquo;Ensenyament Valencianes (UCEV), Reial Societat Econ&ograve;mica d'Amics del Pa&iacute;s de Val&egrave;ncia (RSEAPV), Associaci&oacute; d&rsquo;Editors del Pa&iacute;s Valenci&agrave; (AEPV), Fundaci&oacute; pel Llibre i la Lectura (FULL), Societat Coral El Micalet, Ca Revolta, Associaci&oacute; Ciutadania i Comunicaci&oacute; (ACICOM), Associaci&oacute; de Directors d&rsquo;Infantil i Prim&agrave;ria del Pa&iacute;s Valenci&agrave; (ADIP-PV), Associaci&oacute; de Directors d&rsquo;IES del Pa&iacute;s Valenci&agrave; (ADIES-PV), Associaci&oacute; de Bibliotecaris Valencians, Associaci&oacute; d&rsquo;Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Enlla&ccedil;ats per la Llengua; els sindicats La Uni&oacute; de Llauradors i Ramaders, Intersindical Valenciana &ndash; STEPV, UGT PV, CCOO PV; i els partits pol&iacute;tics Els Verds del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, Esquerra Republicana del Pa&iacute;s Valenci&agrave; (ERPV), Esquerra Unida del Pa&iacute;s Valenci&agrave; (EUPV), Podem, Comprom&iacute;s i PSPV-PSOE.<br /><br /><b>M&eacute;s informaci&oacute; al web </b><a href="https://escolavalenciana.org/" target="_blank"><b>https://escolavalenciana.org/<br /><br type="_moz" /></b></a></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 12-09-17

  Aquest divendres 8 de setembre engega La Setmana del Llibre en Català, que des de fa trenta-cinc edicions organitza l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Se celebra en ple centre de Barcelona, a l'Avinguda de la Catedral, del 8 al 17 de setembre.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">12 de setembre de 2017</span></div> <br /> <p align="justify">Fins al 17 de setembre se celebra a Barcelona La Setmana del Llibre en Catal&agrave;, que des de fa trenta-cinc edicions organitza l'Associaci&oacute; d'Editors en Llengua Catalana. Se celebra en ple centre de la Ciutat Comtal, a l'Avinguda de la Catedral.</p> <p align="justify"><a href="http://www.lasetmana.cat" target="_blank"><img src="/files/DJCulzcXcAAF5IZ.jpg" alt="" height="160" align="left" width="320" /></a>Es tracta d'una mostra que permet recon&egrave;ixer la tasca de les editorials que publiquen en catal&agrave;, de les llibreries, les revistes i les institucions, que apropen al lector les seves publicacions en catal&agrave;, sempre amb els autors i els lectors com a protagonistes. Facilita el retrobament dels fons, llan&ccedil;a les novetats de tardor i ofereix serveis de localitzaci&oacute; de llibres i eines per a fomentar la prescripci&oacute; i recomanaci&oacute; lectora.</p> <p align="justify">En l'edici&oacute; passada, La Setmana va facturar un total de 354.000&euro;, una xifra r&egrave;cord que no ha parat d'augmentar anualment i que consolida l'esdeveniment com un dels m&eacute;s importants del pa&iacute;s. Enguany hi participen 163 expositors, repartits en 62 m&ograve;duls. Per primera vegada, La Setmana s'obre al mercat internacional amb un dels m&ograve;duls dedicat a la venda de traduccions d'autors en llengua catalana en altres lleng&uuml;es. Enguany, tamb&eacute; per primera vegada, la 6a edici&oacute; de la trobada internacional d'editors <i>Making Catalan Literature Travel for International Publishers and Agents</i>, que coordina l'Institut Ramon Llull, se celebrar&agrave; en el marc de La Setmana. Portar&agrave; 16 editors de 14 pa&iuml;sos que tindran la possibilitat d'adquirir els drets de traducci&oacute; d'obres i de con&egrave;ixer de primera m&agrave; l'actualitat liter&agrave;ria en llengua catalana.<br /> <br /> La Setmana tamb&eacute; ha de servir per a enfortir la connexi&oacute; de l'eix literari entre el Principat, el Pa&iacute;s Valenci&agrave; i les Illes, que &eacute;s l'&agrave;mbit de treball i el mercat cultural natural dels autors que escriuen en llengua catalana. A m&eacute;s de la nombrosa pres&egrave;ncia d'editorials valencianes i illenques a la fira, amb el nom de Collita Valenciana, durant tota la jornada del diumenge 10 de setembre, els assistents han pogut gaudir de les presentacions dels llibres m&eacute;s destacats fets al Pa&iacute;s Valenci&agrave;. A m&eacute;s, per primera vegada la Conselleria de Cultura, Participaci&oacute; i Esports del Govern de les Illes hi participa amb un expositor a trav&eacute;s de l'Institut d'Estudis Bale&agrave;rics.</p> <p align="justify">&Eacute;s, en definitiva, el gran escenari per a la presentaci&oacute; oficial de la programaci&oacute; liter&agrave;ria, en catal&agrave;, de la tardor. Les editorials aprofiten l'aparador per avan&ccedil;ar les seves publicacions i presentar-les als lectors. Per aix&ograve;, s'hi presentaran al voltant de 200 novetats en catal&agrave;, sense oblidar que en edicions anteriors l'adquisici&oacute; de llibres dels fons editorials voreja la meitat de les vendes.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> &ndash;Matinal de lectures a La Setmana&ndash;</b></span><br /> L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha estat responsable de coordinar un recital que ha tingut lloc el mat&iacute; del 10 de setembre a l'escenari 2. Els autors que hi han participat, han tingut uns minuts cadasc&uacute; per llegir fragments d'obres pr&ograve;pies. Enguany hi han participat:</p> <p align="justify"><b>Rosa Maria Pascual</b><i>,</i> amb <a href="http://terracel.cat/gregal/fitxa_producte.asp?id_prod=141&amp;id_cat=1" target="_blank"><i>La mestra. Amb el somriure als llavis</i></a> (Ed. Gregal).<i><br /> </i><b>Antoni Casals</b>, amb <a href="http://neopatria.es/cataleg/llibre/els-caus-del-cuc/" target="_blank"><i>Els caus del cuc</i></a> (Ed. Neop&agrave;tria).<i><br /> </i><b>Esperan&ccedil;a Camps</b>, amb <a href="http://www.ecamps.cat/post/128011" target="_blank"><i>La draga</i></a> (Ed. Llibres del Delicte).<br /> <b>Pilar Romera Aguil&agrave;</b>, amb <a href="https://www.grup62.cat/llibre-li-deien-lola/216825" target="_blank"><i>Li deien Lola</i></a>. (Ed. Columna).<br /> <b>Ramon Gasch</b>, amb <a href="https://www.grup62.cat/llibre-llibre-de-veritats-i-secrets/219188" target="_blank"><i>Llibre de veritats i secrets. L'obra perduda de Ramon Llull</i></a> (Ed. Columna).<i><br /> </i><b>Ramon Pardina</b>, amb <a href="http://www.nuvol.com/critica/el-club-dels-homes-amb-bigoti/" target="_blank"><i>El club dels homes amb bigoti</i></a> (Ed. El Petit Editor).<i><br /> </i><b>Teresa Sagrera</b>, amb <a href="https://www.grup62.cat/llibre-confidencies-duna-reina/112498" target="_blank"><i>Confid&egrave;ncies d'una reina</i>. </a>(Ed. Columna).<i><br /> </i><b>Montserrat Vilarmau</b>, amb <a href="http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=10&amp;id=158" target="_blank"><i>Mentre el pa&iacute;s despertava</i></a> (Zenobita Edicions).<br /> <b>Josefa Contijoch</b>, amb <a href="https://www.escriptors.cat/autors/contijochj/obra.php" target="_blank"><i>Les lentes il&middot;lusions</i></a> (Ed. 62) i <i>Baix continu</i> (Ed. de 1984).<br /> <b>Ivone Puig Artigas</b>, amb <a href="http://quorumllibres.cat/project/croniques-de-xauen" target="_blank"><i>Cr&ograve;niques de Xauen</i>. <i>Dietari d'una antrop&ograve;loga al Marroc</i></a> (Ed. Quorum Llibres).<br /> <b>Anna Rubio Fandos</b>, amb <a href="http://puv.uv.es/llibre/sense-llambordes.html" target="_blank"><i>Sense llambordes</i></a> (Publicacions de la Universitat de Val&egrave;ncia).<br /> <b>Ramon Breu</b>, amb <a href="http://terracel.cat/gregal/fitxa_producte.asp?id_prod=115&amp;id_cat=29" target="_blank"><i>La veritat no serveix de res</i></a> (Ed. Gregal).<br /> <b>Carme Torras</b>, amb <a href="http://www.vilaweb.cat/noticies/avancament-editorial-enxarxats-de-carme-torras/" target="_blank"><i>Enxarxats</i></a> (Ed. Males Herbes).</p> <p align="center"><table cellspacing="2" cellpadding="2" border="1"> <tbody> <tr> <td><a href="https://photos.app.goo.gl/3DND3bULc9yZagm83" target="_blank"><img src="/files/CA-4662-COLLAGE.jpg" alt="" height="320" align="left" width="320" /></a></td> <td><a href="3DND3bULc9yZagm83" target="_blank"><img src="/files/CA-4705-COLLAGE.jpg" alt="" height="320" align="right" width="320" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <span style="font-size: smaller;">Moments de la lectura a La Setmana del Llibre en Catal&agrave;. &copy; Carme Esteve / AELC.</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> &ndash;Lliurament del Premi Aurora D&iacute;az-Plaja&ndash;</b></span><br /> El mateix diumenge 10 de setembre, a continuaci&oacute; de les lectures, l'AELC ha lliurat la XVI edici&oacute; del <b>Premi Aurora D&iacute;az-Plaja</b>, l'&uacute;nic guard&oacute; de la nostra literatura que reconeix i posa en valor articles, estudis o investigacions sobre literatura infantil i juvenil catalana.</p> <p align="justify">El premi ha distingit <b>Merc&egrave; Canela</b> i <b>Eug&egrave;nia Morer</b>, pel dossier titulat <i>Ramon Llull, un home fant&agrave;stic</i>, publicat al n&uacute;mero 1289-1290, d'abril de 2016 a la revista <i>Cavall Fort</i>, amb il&middot;lustracions de Llu&iuml;sot, Laura de Castellet, Pep Brocal i Quim Bou. El dossier, elaborat amb motiu del set-cents aniversari de Ramon Llull, repassa la vida i l'obra de l'escriptor mallorqu&iacute;.</p> <p align="center"><a href="https://photos.app.goo.gl/Z6sXO8CUJWbQ5gJz2" target="_blank"><img src="/files/CA-4838.jpg" alt="" height="338" align="absMiddle" width="450" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;">Merc&egrave; Canela, directora, i Eug&egrave;nia Morer, redactora, de la revista <i>Cavall Fort</i>. &copy; Carme Esteve / AELC<br /> </span></p> <p align="justify">El jurat, format per Josep M. Aloy, Anna Gasol i Pere Mart&iacute; i Bertran ha atorgat el XVI Premi Aurora D&iacute;az-Plaja al dossier <i>Ramon Llull, un home fant&agrave;stic</i> per unanimitat. El jurat n'ha valorat &laquo;la capacitat de s&iacute;ntesi, l'originalitat de la proposta, el llenguatge molt apropiat per als lectors infantils, el disseny del conjunt&raquo; i, naturalment, el fet de &laquo;destacar especialment les obres de Ramon Llull a l'abast d'infants i joves&raquo;.</p> <p align="justify">Bel Olid ha entregat la ploma i el diploma commemoratius a Merc&egrave; Canela i Eug&egrave;nia Morer, destacant que est&agrave; triplement satisfeta, perqu&egrave; el Premi reconeix tamb&eacute; la traject&ograve;ria de la revista<i> Cavall Fort</i>, &laquo;que ens ha fet cr&eacute;ixer a molts de nosaltres com a lectors i que continua oferint lectures de qualitat en catal&agrave; als lectors infantils i juvenils&raquo;, perqu&egrave; tracta sobre Ramon Llull, &laquo;del qual vam commemorar el 700&egrave; aniversari de la mort de l'escriptor mallorqu&iacute;&raquo; i perqu&egrave; el premi reconeix &laquo;estudis, cr&iacute;tiques o treballs de divulgaci&oacute; que ajuden a prestigiar la literatura infantil i juvenil catalana&raquo;. Per la seva banda, Merc&egrave; Canela i Eug&egrave;nia Morer han volgut compartir el Premi amb els il&middot;lustradors que hi han col&middot;laborat, Llu&iuml;sot, Laura de Castellet, Pep Brocal i Quim Bou. Per a les guardonades, &laquo;escriure un dossier sobre Ramon Llull per als lectors de <i>Cavall Fort</i> va ser tot un repte, per&ograve; tamb&eacute; un gran plaer&raquo;, i han destacat que el premi les anima a seguir endavant amb la feina a la revista.</p> <p align="justify">L&iacute;dia Pujol, acompanyada a la guitarra per Guillermo Rizzotto, ha finalitzat l'acte de lliurament amb un recital que ha combinat textos de Ramon Llull amb versions de diversos cantautors, entre els quals la can&ccedil;&oacute; <i>Pa&iacute;s petit</i> de Llu&iacute;s Llach, a la qual s'ha afegit el p&uacute;blic que, cantant, ha tancat el senzill per&ograve; emotiu acte de lliurament.<br /> &nbsp;</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> &ndash;Premi Traject&ograve;ria&ndash;</b></span><br /> El Premi Traject&ograve;ria, que atorguen els organitzadors de la Setmana del Llibre en Catal&agrave;, es lliura a un professional vinculat al m&oacute;n de la literatura catalana que hagi destacat en la seva divulgaci&oacute;.</p> <p align="justify">El guanyador d'aquesta edici&oacute; ha estat<b> Jaume Cabr&eacute;</b>, soci d'honor de l'AELC, per la seva traject&ograve;ria com a escriptor i guionista i per &laquo;l'excel&middot;l&egrave;ncia de la seva obra liter&agrave;ria, la seva obra monumental i la defensa de la cultura en catal&agrave;&raquo;.</p> <p align="justify">L'acte de lliurament se celebrar&agrave; dijous 14 de setembre a 2/4 de 8 del vespre.<br /> &nbsp;</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 12-09-17

  Aquesta setmana comença a Barcelona el curs sobre les característiques principals de la nova gramàtica normativa de la llengua catalana, que imparteix la professora de la Universitat de Barcelona Neus Nogué Serrano i organitza l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Aquesta setmana comen&ccedil;a el curs sobre les caracter&iacute;stiques principals de la nova gram&agrave;tica normativa de la llengua catalana, que imparteix la professora de la Universitat de Barcelona Neus Nogu&eacute; Serrano i organitza l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, amb el patrocini de la Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tica Ling&uuml;&iacute;stica de la Generalitat de Catalunya i la col&middot;laboraci&oacute; de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.<i><br /></i></p><p align="justify">El curs, de dotze hores, presentar&agrave; el nou enfocament de la normativa que es pot trobar a la<i> <a href="http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=novetats_editorials&amp;subModuleName=darreres_novetats&amp;idCatalogacio=25968" target="_blank">Gram&agrave;tica de la llengua catalana</a></i>, mostrar&agrave; algunes de les principals novetats que cont&eacute; i reflexionar&agrave; sobre l'aplicaci&oacute; de les novetats de la gram&agrave;tica en textos escrits de diferents registres.</p><p align="justify">Les places per al curs a Barcelona s'han esgotat en els dos horaris disponibles. Actualment hi ha obertes les inscripcions per al curs que s'impartir&agrave; a Girona (novembre de 2017), i m&eacute;s endavant s'obriran per als cursos a Lleida i a Tarragona (primer trimestre de 2018).</p><p align="justify">La preinscripci&oacute; &eacute;s obligat&ograve;ria i l'aforament, limitat. El preu per als membres de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana &eacute;s de 20 euros, per als que no en s&oacute;n, 40 euros.<br /><br />Feu ara la preinscripci&oacute; per al curs de Girona:<br />&nbsp;</p><p class="rtecenter"><a href="https://www.escriptors.cat/cursos-gramatica" target="_self"><img src="/files/curs-gramatica-girona.png" title="Curs Gram&agrave;tica Girona" alt="" height="136" align="absMiddle" width="350" /></a></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 05-09-17
  5 de setembre de 2017


  La Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha acordat adherir-se al manifest impulsat pel PEN Català i el Col·legi de Periodistes de Catalunya que reclama l'alliberament del periodista suec d’origen turc Hamza Yalçin.

 • 05-09-17

  Mercè Canela i Eugènia Morer són les guanyadores del XVI Premi Aurora Díaz-Plaja de crítica, estudi i divulgació de la literatura infantil i juvenil catalana, pel dossier titulat Ramon Llull, un home fantàstic, publicat al número 1289-1290, d'abril de 2016 a la revista Cavall Fort, amb il·lustracions de Lluïsot, Laura de Castellet, Pep Brocal i Quim Bou. Aquest dossier, elaborat amb motiu del set-cents aniversari de Ramon Llull, repassa la vida i l'obra de l'escriptor mallorquí.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Merc&egrave; Canela i Eug&egrave;nia Morer s&oacute;n les guanyadores del XVI Premi Aurora D&iacute;az-Plaja de cr&iacute;tica, estudi i divulgaci&oacute; de la literatura infantil i juvenil catalana, pel dossier titulat <i>Ramon Llull, un home fant&agrave;stic</i>, publicat al n&uacute;mero 1289-1290, d'abril de 2016 a la revista<i> Cavall Fort</i>, amb il&middot;lustracions de Llu&iuml;sot, Laura de Castellet, Pep Brocal i Quim Bou. Aquest dossier, elaborat amb motiu del set-cents aniversari de Ramon Llull, repassa la vida i l'obra de l'escriptor mallorqu&iacute;.</p> <p align="justify"><b> El Premi Aurora D&iacute;az-Plaja es lliurar&agrave; diumenge 10 de setembre a les 12:15h, a l'escenari 2 de La Setmana del Llibre en Catal&agrave; (Av. de la Catedral, Barcelona), en un acte per a tota la fam&iacute;lia amenitzat amb l'espectacle &laquo;Treballs i plaers d'amors&raquo; a c&agrave;rrec de L&iacute;dia Pujol i Guillermo Rizzotto.<br type="_moz" /></b></p> <p align="justify"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p><p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p><p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"><span style="font-size: larger;">El jurat, format per Josep M. Aloy, Anna Gasol i Pere Mart&iacute; i Bertran ha atorgat el XVI Premi Aurora D&iacute;az-Plaja al dossier <i>Ramon Llull, un home fant&agrave;stic</i> per unanimitat. El jurat n'ha valorat &laquo;la capacitat de s&iacute;ntesi, l'originalitat de la proposta, el llenguatge molt apropiat per als lectors infantils, el disseny del conjunt&raquo; i, naturalment, el fet de &laquo;destacar especialment les obres de Ramon Llull a l'abast d'infants i joves&raquo;.</span><br />&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/files/EugeniaMorer_MerceCanela2017.jpg" target="_blank"><img src="/files/EugeniaMorer_MerceCanela2017.jpg" title="Eug&egrave;nia Morer i Merc&egrave; Canela" alt="" height="361" align="absMiddle" width="500" /></a><br /> Eug&egrave;nia Morer i Merc&egrave; Canela a la redacci&oacute; de <i>Cavall Fort</i>.</p> <p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">La primera part del dossier es pot consultar a l'enlla&ccedil; <a href="http://cavallfort.cat/ramon-llull-un-home-fantastic/" target="_blank">http://cavallfort.cat/ramon-llull-un-home-fantastic/</a> El dossier sencer es pot adquirir per 2 euros des de l'enlla&ccedil; <a href="http://cavallfort.cat/botiga/llibres/" target="_blank">http://cavallfort.cat/botiga/llibres/</a></p><p align="justify"><b><br />Merc&egrave; Canela</b> va n&eacute;ixer a Sant Guim (La Segarra), l'any 1956. Va publicar la seva primera novel&middot;la, adre&ccedil;ada al p&uacute;blic infantil, l'any 1976. A partir de llavors va continuar la seva traject&ograve;ria professional com a escriptora i traductora, centrada especialment en la literatura infantil i juvenil. Ha publicat una vintena de t&iacute;tols &ndash;entre els quals podem destacar <i>L'escarabat verd</i>,<i> Lluna de tardor</i>, <i>S'ha de ser animal!</i>, <i>La casa de les ac&agrave;cies</i>, <i>Els dimarts del senyor F.</i>, <i>Per un plat de macarrons...</i>&ndash;, i ha estat guardonada amb diversos premis (Josep M. Folch i Torres, Cr&iacute;tica Serra d'Or, Vaixell de Vapor...).</p> <p align="justify">Arque&ograve;loga de formaci&oacute;, va treballar com a bibliotec&agrave;ria a la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona i com a documentalista a la Comissi&oacute; de les Comunitats Europees, a Brussel&middot;les, ciutat on va viure vuit anys. Posteriorment es va instal&middot;lar de nou a Barcelona i, durant un temps, es va dedicar exclusivament a escriure i a traduir. Ha tradu&iuml;t de l'alemany, l'itali&agrave;, el franc&egrave;s i l'angl&egrave;s. Des del gener de 1998 dirigeix la revista <i>Cavall Fort</i>, a la qual l'any 2006 es va afegir <i>El Tatano</i>, adre&ccedil;ada als lectors m&eacute;s petits.</p> <p align="justify"><b>Eug&egrave;nia Morer i Serra</b> va n&eacute;ixer a Olot l'any 1980. Va estudiar a Barcelona, on es va llicenciar en Humanitats i en Teoria de la Literatura, estudis que va acabar a Leuven (Flandes), on definitivament va consolidar la seva fal&middot;lera per la literatura infantil. De tornada, despr&eacute;s de fer correccions, traduccions, ressenyes i entrevistes, va treballar de redactora a la revista <i>Escola Catalana</i>, d'&Ograve;mnium Cultural, durant tres anys. Des del 2008 &eacute;s redactora de la revista <i>Cavall Fort</i>.</p> <p align="justify">&Eacute;s la segona vegada que el Premi Aurora D&iacute;az-Plaja reconeix la tasca de la revista <i>Cavall Fort</i>, ja que l'any 2014 Rosa Mut va rebre aquest mateix premi per la secci&oacute; &laquo;Tria i remena&raquo; de recomanacions lectores.</p> <p align="justify">El Premi Aurora D&iacute;az-Plaja, que atorga l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana des de l'any 2001, &eacute;s l'&uacute;nic guard&oacute; que reconeix i posa en valor la cr&iacute;tica, l'estudi, la divulgaci&oacute; i la investigaci&oacute; sobre literatura infantil i juvenil en llengua catalana. La n&ograve;mina de guanyadors del Premi Aurora D&iacute;az-Plaja inclou els principals noms en aquest &agrave;mbit: Josep M. Aloy, Jaume Aulet, Clara Berenguer, Montserrat Castillo, Miquel Desclot, Teresa Duran, Pilar Garc&iacute;a Aparicio, Teresa Ma&ntilde;&agrave;, Pep Molist, Rosa Mut, Margarida Prats, Teresa Rovira i Caterina Valriu, entre altres.</p> <p align="justify">Podeu consultar les <a href="/bases-2016-premi-aurora-diaz-plaja" target="_blank">bases del concurs</a> i la <a href="/cronologia_diaz_plaja" target="_blank">cronologia i els treballs premiats</a> al web de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.</p> <p align="justify">Paral&middot;lelament, l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha coordinat una <span style="font-size: larger;"><b>matinal de lectures a La Setmana del Llibre en Catal&agrave;</b></span>, que tindr&agrave; lloc el mateix mat&iacute; del 10 de setembre, d'11:00h a 12:00h, i en la qual participaran <span style="font-size: larger;"><b>diversos autors contemporanis en llengua catalana</b></span>. M&eacute;s informaci&oacute; al web de <a href="http://www.lasetmana.cat/" target="_blank">La Setmana</a> i a l'<a href="http://www.escriptors.cat/node/14532" target="_blank">Agenda de l'AELC</a></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 04-09-17

  Fins al 8 de setembre els socis de la nostra entitat poden optar a una beca per realitzar un dels cursos, presencials o virtuals, que ofereix l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Es pot optar a un sol curs de tots els que es donen en llengua catalana.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Fins al 8 de setembre els socis de la nostra entitat poden optar a una beca per realitzar un dels cursos, presencials o virtuals, que ofereix l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelon&egrave;s. Es pot optar a un sol curs de tots els que es donen en llengua catalana.</p> <p align="justify">La Junta ha decidit continuar amb la mateixa dotaci&oacute; econ&ograve;mica que els darrers anys: 5.000 euros de dotaci&oacute; per als cursos presencials, i 5.000 per als virtuals. La beca cobrir&agrave; el 75 per cent del preu total del curs, i per tal de poder fer arribar les beques al m&agrave;xim de socis, no s'acceptaran sol&middot;licituds d'aquells associats que ja hagin obtingut una beca en les tres &uacute;ltimes convocat&ograve;ries (anys 2014, 2015 i 2016). Es procedir&agrave; a sorteig p&uacute;blic entre els candidats, de manera que s&rsquo;aniran cobrint les places entre els socis que hagin enviat les sol&middot;licituds, fins a arribar a cobrir la dotaci&oacute; corresponent. Per participar-hi nom&eacute;s cal enviar un correu electr&ograve;nic a aelc@escriptors.cat especificant nom, cognoms, n&uacute;mero d'associat i el nom del curs que es vol fer (presencial o virtual).</p> <p align="center"><b>L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana va iniciar aquest programa de beques l'any 2005, i l'any 2012 va ampliar-ne la dotaci&oacute; de 4.000 als 10.000 euros actuals. Durant aquests dotze anys aquest programa d'ajuts ha beneficiat a un centenar d'escriptors i escriptores de la nostra entitat.<br /> &nbsp;<br /> D'altra banda, tots els socis de l'AELC gaudeixen d'un 5% de descompte en els cursos presencials i d'un 10% de descompte en els virtuals.</b></p> <br /> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>L'Escola d'Escriptura obre les inscripcions per al curs 2017/18</b></span><br /> L'Escola ha iniciat la campanya de matriculacions per al curs 2017/2018, tant per als cursos presencials com per als virtuals, per al primer trimestre i anuals. Des que es va fundar, l&rsquo;any 1998, m&eacute;s de 20.000 alumnes han passat per les aules de l&rsquo;Escola.<br /> &nbsp; <br /> Per als <b>cursos presencials</b>, el per&iacute;ode d'inscripci&oacute; &eacute;s del 3 al 28 de juliol i de l'1 de setembre al 10 d'octubre de 2017, amb inici de les classes: a partir del dilluns 16 d'octubre. Per als <b>cursos virtuals</b>, el per&iacute;ode d'inscripci&oacute; &eacute;s del 3 al 28 de juliol i de l'1 de setembre al 27 d'octubre de 2017, amb l'inici de les classes a partir del dilluns 30 d'octubre.<br /> &nbsp; <br /> <b>Un ventall de m&eacute;s de 100 cursos</b><br /> <a href="http://cursos.campusdescriptura.com/CA/inici" target="_blank"><img src="/files/serveimage_3.jpeg" title="Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelon&egrave;s" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" height="211" align="left" width="250" /></a>Enguany, l&rsquo;Escola proposa un ventall de m&eacute;s de 100 cursos, organitzats en cinc grans &agrave;rees: escriptura, oficis de l'edici&oacute;, literatura i humanitats, narraci&oacute; i comunicaci&oacute; oral i seminaris i confer&egrave;ncies. La durada dels cursos &eacute;s molt variada &ndash;des de 10 hores fins a itineraris de 3 anys&ndash;, per tal d'adequar-se als interessos de cada alumne.<br /> &nbsp;<br /> A m&eacute;s dels cursos presencials, l'Escola d'Escriptura ofereix cursos virtuals. S'ofereixen cursos de narrativa, novel&middot;la, poesia, conte i redacci&oacute;, amb el prop&ograve;sit d'arribar a m&eacute;s persones i m&eacute;s lluny, i de donar resposta a la demanda creixent de formaci&oacute; on line en escriptura creativa. Amb aquests objectius, l'Escola compta amb el campus virtual d'escriptura m&eacute;s interactiu.<br /> &nbsp;<br /> El claustre de l'Escola est&agrave; format per gaireb&eacute; un centenar de professors, tots ells escriptors, cr&iacute;tics literaris, professionals de les principals editorials de Barcelona o catedr&agrave;tics universitaris de renom. Aix&iacute; mateix, l'Escola compta entre els seus col&middot;laboradors amb un bon nombre dels creadors m&eacute;s destacats dins dels camps de la narraci&oacute;, la dramat&uacute;rgia, la poesia i la can&ccedil;&oacute; d'autor.<br /> &nbsp;<br /> <a href="http://www.campusdescriptura.com/p/CA/narrativa" target="_blank"><img src="/files/Narrativa-en-catala.jpg" title="Escola d'Escriptura Curs de narrativa" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" height="167" align="left" width="250" /></a>Amb el curs de <b>narrativa</b> (90 hores/ 8 mesos), <b>virtual o presencial</b>, s'aprenen les principals t&egrave;cniques narratives: construcci&oacute; de personatges, tipus de narradors, creaci&oacute; d'escenes, classes de trames, conflicte narratiu, desencadenant i punts de gir, creaci&oacute; d'expectatives, temps i ritme del relat, descripcions, di&agrave;legs, estils directes i indirectes. El curs permet trobar l'estil literari propi i comen&ccedil;ar a desenvolupar un projecte de novel&middot;la, de llibre de contes o de llibre de no-ficci&oacute;. Els alumnes que hagin cursat narrativa (primer any) poden continuar amb els cursos de l'Itinerari per a narradors, destinat a con&egrave;ixer a fons les t&egrave;cniques de l'ofici de narrar. Al mateix temps, per a qui desitgi con&egrave;ixer a fons les t&egrave;cniques de l'escriptura po&egrave;tica, l'Escola ofereix un itinerari per a poetes, de tres anys de durada.</p> <p align="justify"><b>Visiteu la seva p&agrave;gina web a <a target="_blank" href="http://www.campusdescriptura.com">www.campusdescriptura.com</a><br /> </b></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 27-07-17

  L’escriptor Joan Carles González Pujalte ha resultat guanyador de la setena edició del premi Manel Garcia Grau de poesia amb l'obra Nocturn sense acordions.

  Aquest premi l'atorga la Universitat Jaume I de Castelló amb la col·laboració de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'editorial Perifèric, amb la finalitat d’impulsar el conreu de la poesia i recordar la figura del poeta Manel Garcia Grau.