Activitats i notícies

   

 • 12-05-17

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana acaba de publicar el volum número 31 de la col·lecció «Retrats» dedicat a Carles Hac Mor, que fou guardonat amb el Premi Jaume Fuster el 2016 com a reconeixement pòstum a la seva trajectòria.

  Aquesta publicació, a cura de Jordi Marrugat, crític i estudiós de la literatura, biògraf d'Hac Mor, repassa la vida i la trajectòria literària d'un dels autors més rupturistes i experimentals de la nostra literatura.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a target="_blank" href="/publicacions-retrats-carles-hac-mor"><img title="Carles Hac Mor" src="/files/coberta-retrat-31.png" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="220" height="326" align="left" /></a>L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana acaba de publicar el volum n&uacute;mero 31 de la col&middot;lecci&oacute; &laquo;Retrats&raquo; dedicat a Carles Hac Mor, que fou guardonat amb el Premi Jaume Fuster el 2016 com a reconeixement p&ograve;stum a la seva traject&ograve;ria [<a href="/node/12760" target="_blank">llegiu-ne la not&iacute;cia</a>].<br /> &nbsp;<br /> Aquesta publicaci&oacute;, a cura de Jordi Marrugat, cr&iacute;tic i estudi&oacute;s de la literatura, bi&ograve;graf d'Hac Mor, repassa la vida i la traject&ograve;ria liter&agrave;ria d'un dels autors m&eacute;s rupturistes i experimentals de la nostra literatura.<br /> <br /> &laquo;I &eacute;s que Hac Mor no era pas el que habitualment considerem un escriptor. O un artista. Practicava totes les formes d&rsquo;art i no distingia entre aquestes i la vida. La seva immensa i diversa obra&nbsp; &ndash;poesia, assaig, novel&middot;la, art conceptual, obra pl&agrave;stica, confe&shy;r&egrave;ncies, teatre, instal&middot;lacions, performances, etc.&ndash; sorgeix com una activitat vital. &Eacute;s una secreci&oacute; m&eacute;s de les seves gl&agrave;n&shy;dules, una viv&egrave;ncia extraart&iacute;stica capa&ccedil; de transformar la vida en art i de retornar l&rsquo;art a la praxi vital. L&rsquo;art, de fet, era la seva vida. Per aix&ograve; un dels darrers versos que va escriure assumeix des d&rsquo;una nova perspectiva la famosa afirmaci&oacute; de Novalis: &laquo;la poesia fou all&ograve; indiscutiblement real&raquo;. Amb la seva vida, doncs, Hac Mor va dinamitar des de dins la literatura i l&rsquo;art. En va trencar les limitacions tradicionals. Va emprar-los per q&uuml;estionar el conjunt de la cultura, la societat i l&rsquo;&eacute;sser hum&agrave;. I, com que aquests tenen un dels pilars fonamentals en l&rsquo;organitzaci&oacute; ling&uuml;&iacute;stica del real, &eacute;s en la llengua que Hac Mor va dur a terme el gruix de la seva obra. S&rsquo;hi va introduir com un virus o un c&agrave;ncer per liquidar les falsificacions que dia a dia fabrica.&raquo; (p. 10-11)<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><b> Podeu descarregar-vos gratu&iuml;tament aquesta publicaci&oacute; en el format digital que m&eacute;s us convingui&nbsp; (pdf, epub, kindle...) </b><a target="_blank" href="/publicacions-retrats-carles-hac-mor"><b>des d'aquest enlla&ccedil;</b></a><b>. Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; sobre Hac Mor al seu </b><a target="_blank" href="/autors/hacmorc/"><b>web a l'AELC</b></a><b>.</b></p> <p align="justify"><b><a href="/autors/hacmorc/carles-hac-mor.jpg"><img src="/autors/hacmorc/carles-hac-mor.jpg" title="Carles Hac Mor" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="160" height="190" align="left" /></a>Carles Hac Mor</b> (Lleida, 1940 - Sant Feliu de Gu&iacute;xols, 2016). Poeta. Realitza estudis de Dret, Filosofia i Lletres i Periodisme. &Eacute;s autor d'una extensa i molt rellevant obra po&egrave;tica i art&iacute;stica transgressora i de car&agrave;cter experimental que compr&egrave;n t&iacute;tols com <i>Tu'm &eacute;s no m's. Desig/enuig. Escalaborns</i> (1977), <i>Si la lluna &eacute;s un gorg, jo s&oacute;c a dimarts</i> (1978), <i>Anar i tornar</i> (1979 i escrit amb Eug&egrave;nia Balcells), <i>Agoc</i> (1981), <i>De tranuita</i> (1983), <i>S'ha rebentat l'hospici</i> (1992), <i>&Ograve;rsides i fems</i> (1993), <i>El desvari de la ra&oacute;</i> (1995), <i>Ep&iacute;tom infra nu o no (Ombres de poemes de Marcel Duchamp)</i> (1998, escrit amb Ester Xargay), <i>No em cap al cap</i> (2000), <i>Hi ha un diari sota l'estora</i> (2000), <i>Fer safor</i> (2001), <i>Cabrafiga</i> (2002), <i>Ad libitum</i> (2004), <i>M'he menjat una cama</i> (2004, premi Rosa Leveroni de poesia de Cadaqu&eacute;s del 2003), <i>Com aquell qui diu</i> (2004), <i>Ho vaig fer fer</i> (2005), <i>Coma indu&iuml;t</i> (2007), <i>Himnes del no-&eacute;sser</i> (2008), <i>Ni poms ni pomes ni formigues</i> (2009), <i>S&iacute; fa que s&iacute;</i> (2011), <i>I aix&ograve; no cal</i> (del 2013 i escrit amb Eugenio Tisselli) o <i>No ben b&eacute;</i> (2016). L'any 2012, Carles Hac Mor guanya els Jocs Florals de Barcelona amb <i>Dietari del pic de l'estiu</i> i, el 1998, obt&eacute; el premi Joan Fuster d'assaig per <i>Despintura del jo</i>.<br /> <br /> Tamb&eacute; &eacute;s autor de les antinovel&middot;les <i>La fi del m&oacute;n</i> (1994) i <i>Carbassa a tot drap, o, amor lliure, &uacute;s i ab&uacute;s</i> (2001 i escrita amb Ester Xargay) i &eacute;s autor, encara, de l'obra d'antiteatre <i>Tirant lo blanc la</i> (2000 i escrita, tamb&eacute;, amb Ester Xargay). Conjuntament amb Antoni Clap&eacute;s publica, en dos volums, l'obra <i>Converses</i> (2006) i el llibre de correspond&egrave;ncies <i>Fer les cartes</i> (2011). El darrer t&iacute;tol de l'autor que es publica, p&ograve;stumament, &eacute;s l'assaig <i>Escriptures al&ccedil;urades</i> (2016). Col&middot;labora habitualment en els diaris <i>El Pa&iacute;s</i> (1985 - 1990), <i>Diari de Barcelona</i> (1991 - 1992), <i>Segre</i> (1992 - 1993) i <i>Avui</i> (1994 - 2007).<br /> <br /> Tamb&eacute; col&middot;labora en la redacci&oacute; de diversos guions cinematogr&agrave;fics. L'any 2016 se li concedeix, a t&iacute;tol p&ograve;stum, el premi Jaume Fuster de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana. [<a href="/autors/hacmorc" target="_blank">M&Eacute;S INFORMACI&Oacute;</a>]</p> <p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://photos.gstatic.com/media/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&amp;hl=ca&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F101146735719367614918%2Falbumid%2F6275295018709453745%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dca" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="600" height="400"></embed></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 12-05-17
  15 de maig de 2017

  Una delegació d'escriptors membres de l'Associació d'Escriptors de Xangai ha visitat aquest matí la seu de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

 • 11-05-17

  Davant l'anunci de la campanya dita «de promoció de la lectura» que vol tirar endavant l'Ajuntament de Barcelona, el PEN Català, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, volem manifestar el següent:

  Destacat ampliat: 
  <div class="rtecenter"><a href="/files/comunicat-pen-acec-aelc-icub-foment-lectura-11052017.png"><img src="/files/comunicat-pen-acec-aelc-icub-foment-lectura-11052017.png" title="Descarrega el comunicat" alt="" width="600" height="804" align="absMiddle" /></a><br /> <br /> (Descarregueu aqu&iacute; el comunicat en pdf: <a href="/files/comunicat-pen-acec-aelc-icub-foment-lectura-11052017.pdf" target="_blank">http://www.escriptors.cat/files/comunicat-pen-acec-aelc-icub-foment-lectura-11052017.pdf</a>)</div>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 11-05-17

  El vers «Per l'escletxa que em fibla», de Felícia Fuster, donarà peu al recital de quinze poetes el dilluns 15 de maig, l'aportació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana al festival «Barcelona Poesia», la Setmana de la Poesia de Barcelona.

  Des de la diversitat d'estils, generacions i accents, cada poeta dialogarà a través dels seus propis versos amb aquest vers de Felícia Fuster, que donarà unitat i sentit al recital.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">16 de maig de 2017</span></div> <br /> <p align="justify">El vers &laquo;Per l'escletxa que em fibla&raquo;, de Fel&iacute;cia Fuster, va donar peu al recital de quinze poetes el dilluns 15 de maig, l'aportaci&oacute; de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana al festival &laquo;Barcelona Poesia&raquo;, la Setmana de la Poesia de Barcelona.</p> <p align="justify">Des de la diversitat d'estils, generacions i accents, cada poeta va dialogar a trav&eacute;s dels seus propis versos amb aquest vers de Fel&iacute;cia Fuster, que don&agrave; unitat i sentit al recital.</p> <p align="justify">Hi van participar Antoni Casals, Mireia Companys, Josefa Contijoch, Rodolfo del Hoyo, Conxita Jim&eacute;nez Abril, Vicen&ccedil; Llorca, N&uacute;ria L&oacute;pez Garcia, N&uacute;ria Pujol&agrave;s, Lali Ribera Rodergas, Jordi Roig Pi, S&iacute;lvia Romero i Olea, Francesc Xavier Simarro, Alexandre Tornabell, Aina Torres Rexach i David Vidal Sanmiguel, coordinats per Maria Ant&ograve;nia Massanet.</p> <p align="justify"><b> L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana editar&agrave; un opuscle digital que recollir&agrave; els poemes que s'hi van presentar.<br /> </b></p> <p class="rtecenter"><a href="https://goo.gl/photos/okrWquMzasa4V2fk6" target="_blank"><img src="/files/CA-8912-COLLAGE.jpg" title="V&Eacute;S A L'&Agrave;LBUM" alt="" width="275" height="275" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://goo.gl/photos/okrWquMzasa4V2fk6" target="_blank"><img src="/files/CA-8973-COLLAGE.jpg" title="V&Eacute;S A L'&Agrave;LBUM" alt="" width="275" height="275" /><br />Enlla&ccedil; a l'&agrave;lbum de fotografies.</a> &copy; Carme Esteve/AELC <br /> &nbsp;</p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p class="rtecenter"><a href="http://www.escriptors.cat/files/recital-poetes-aelc-setmana-poesia-barcelona-2017.pdf" target="_blank"><img src="http://www.escriptors.cat/files/recital-poetes-aelc-setmana-poesia-barcelona-2017.jpg" title="Recital AELC #BCNPoesia17" alt="" width="550" height="249" align="absMiddle" /></a></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 05-05-17
  5 de maig del 2017


  La Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana dona el seu suport a Hèctor López Bofill i condemna aquest nou atac a la llibertat d'expressió.

 • 02-05-17

  Ivan Carbonell: Premi Altea de literatura infantil i juvenil, L'àmfora fenícia. [Més informació]

 • 26-04-17

  Per primer cop en els darrers deu anys les dades globals indiquen que a l'Estat espanyol ha disminuït l'accés a continguts piratejats respecte a l'any anterior (-4,2%), però en canvi, en el sector del llibre, ha augmentat un 1%: La pirateria del llibre electrònic passa del 21% el 2015 a més del 22% el 2016. Les novetats editorials segueixen sent el catàleg més piratejat (40%), i augmenta en un 3,8% el lucre cessant causat per la pirateria.

  Destacat ampliat: 
  <address class="rteright"><span style="font-size: smaller;">26 d'abril del 2017 </span></address> <br /> <p align="justify"><b>Per primer cop en els darrers deu anys les dades globals indiquen que a l'Estat espanyol ha disminu&iuml;t l'acc&eacute;s a continguts piratejats respecte a l'any anterior (-4,2%), per&ograve; en canvi, en el sector del llibre, ha augmentat un 1%: La pirateria del llibre electr&ograve;nic passa del 21% el 2015 a m&eacute;s del 22% el 2016. Les novetats editorials segueixen sent el cat&agrave;leg m&eacute;s piratejat (40%), i augmenta en un 3,8% el lucre cessant causat per la pirateria.</b></p> <p align="justify">Aquests s&oacute;n algunes de les dades que recull l'<a href="http://lacoalicion.es/observatorio-de-la-pirateria/observatorio-de-la-pirateria-2016/" target="_blank"><i>Observatori de la pirateria i h&agrave;bits de consum de continguts digitals 2016</i></a>, elaborat per la consultora independent GfK i presentat ahir per la <a href="http://lacoalicion.es" target="_blank"><i>Coalici&oacute;n de creadores e ind&uacute;strias de contenidos</i></a> i la lliga de futbol professional.</p> <p align="justify">Per a Claudia Navarrete, directora de la Coalici&oacute;n de creadores,<b> &laquo;queda molt cam&iacute; per fer perqu&egrave; la societat sigui conscient de les conseq&uuml;&egrave;ncies que provoca la pirateria&raquo;</b>. Si b&eacute; la baixada en n&uacute;meros absoluts de la pirateria respecte al 2015 &eacute;s una gran not&iacute;cia, Navarrete remarca que &laquo;<b>&eacute;s urgent que l'administraci&oacute; hi dediqui m&eacute;s mitjans i que els procediments siguin molt m&eacute;s &agrave;gils</b>&raquo;.</p> <p align="justify">En declaracions al programa <a href="http://www.ccma.cat/catradio/popap/" target="_blank">Popap de Catalunya R&agrave;dio</a>, amb motiu de la presentaci&oacute; d'aquest informe i de la celebraci&oacute; del Dia Mundial de la Propietat Intel&middot;lectual (26 d'abril), <b>Bel Olid ha dit&nbsp; que quan es parla de pirateria s'ha de tenir en compte que les persones que tenen les p&agrave;gines il&middot;legals no ho fan desinteressadament, sin&oacute; que estan fent negoci amb el treball d'altres</b>. Les companyies de telecomunicacions tamb&eacute; guanyen m&eacute;s diners a costa de la pirateria, perqu&egrave; els usuaris volen tenir una connexi&oacute; m&eacute;s potent, i cercadors com Google tamb&eacute; se'n beneficien:</p> <p class="rtecenter"><b><span style="font-size: larger;"><br /><i>&laquo;La pirateria &eacute;s un negoci. Qui roba de veritat s&oacute;n les persones que estan guanyant diners amb un contingut que no han generat i amb el qual no tenen res a veure, robant el treball dels autors i perjudicant la seva font d'ingressos&raquo;<br /><br /></i></span></b></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"> <b> ACCESSOS IL&middot;LEGALS, BENEFICIS I ACTITUDS</b></span><br /> El percentatge de persones que accedeixen a continguts il&middot;legals segons el tipus de contingut s&oacute;n: pel&middot;l&iacute;cules (32%), m&uacute;sica (26%), s&egrave;ries (27%), llibres (22%), videojocs (12%) i futbol (10%).</p> <p align="justify">El 47% dels consumidors que accedeixen a continguts il&middot;legals ho justifiquen argumentant que &laquo;els continguts originals s&oacute;n molt cars&raquo;. A m&eacute;s, entre els motius exposats destaquen la &laquo;rapidesa i facilitat d'acc&eacute;s&raquo; (42%), &laquo;en tinc prou amb pagar la connexi&oacute; a internet&raquo; (47%) i &laquo;no vull pagar per un contingut que potser despr&eacute;s no m'agrada&raquo; (37%). Tots aquests percentatges s&oacute;n, en qualsevol cas, inferiors als recollits el 2015, encara que es mant&eacute; respecte a l'anterior Observatori el pes de les justificacions &laquo;no faig mal a ning&uacute;&raquo; i &laquo;no hi ha conseq&uuml;&egrave;ncies legals si piratejo&raquo;, amb 24% d'usuaris en tots dos casos.</p> <p align="justify">Aquestes justificacions s&oacute;n expressades tant pels consumidors de continguts culturals i d'entreteniment com pels de retransmissions de futbol (36%), fet que evidencia que es tracta d'un problema generalitzat i que segueixen faltant un missatge clar per part de l'Administraci&oacute;.</p> <p class="rtecenter"><a href="/files/Captura de 2017-04-26 17:01:03.png"><img src="/files/Captura de 2017-04-26 17:01:03.png" alt="" width="600" height="348" align="absMiddle" /></a></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> FORMES D'ACC&Eacute;S I FONT D'INGRESSOS</b></span><br /> Pel que fa a les formes d'acc&eacute;s, es mant&eacute; el pes dels cercadors com a principal via d'acc&eacute;s als continguts pirates, amb el 78%, sent Google el cercador utilitzat en 9 de cada 10 accessos a continguts piratejats.</p> <p align="justify">M&eacute;s d'un 67% de les p&agrave;gines des de les quals es va accedir a contingut piratejat tenen la publicitat com a una font d'ingressos. D'aquesta publicitat, el 69% correspon a cases d'apostes i jocs en l&iacute;nia, el 52% a webs de contactes i el 39% a pornografia. Tanmateix, m&eacute;s d'un ter&ccedil; de la publicitat en aquestes p&agrave;gines pirates (37,6%) correspon a marques de moda, a alimentaci&oacute;, asseguradores, companyies de telefonia, etc. cosa que confirma la necessitat urgent d'una major col&middot;laboraci&oacute; d'aquestes empreses per a bloquejar el finan&ccedil;ament d'aquestes p&agrave;gines.</p> <p class="rtecenter"><b><span style="font-size: larger;"><i>&laquo;Primera llei d'internet -Si no pagues el que toca no ets el client: ets el producte&raquo;</i></span></b></p> <p align="justify"><br /> A m&eacute;s de la publicitat, la principal font d'ingressos d'aquestes p&agrave;gines &eacute;s la venda de les dades dels seus usuaris. M&eacute;s d'un ter&ccedil; dels usuaris de p&agrave;gines pirates (33,8%) confessen haver-se registrat per accedir a continguts piratejats, cedint dades de car&agrave;cter personal.</p> <p align="justify">A m&eacute;s del correu electr&ograve;nic, aquestes p&agrave;gines tamb&eacute; aconsegueixen altres dades que els permet obtenir m&eacute;s beneficis econ&ograve;mics, com ara informaci&oacute; de l'activitat a internet de l'usuari, prefer&egrave;ncies, localitzaci&oacute;, compres que realitza, dades de les targetes de cr&egrave;dit en cas d'haver fet algun pagament o del tel&egrave;fon m&ograve;bil en el cas que informin l'usuari registrat de l'exist&egrave;ncia de nous continguts.</p> <p align="justify">Els usuaris que han pagat alguna vegada pel contingut pirata d'aquestes p&agrave;gines arriba fins a l'11% (va ser el 9% el 2015 i era nom&eacute;s el 5% el 2014).</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> REPERCUSSI&Oacute; DE LA PIRATERIA EN EL M&Oacute;N DEL LLIBRE</b></span><br /> El 2016 es van comptabilitzar 374 milions d'accessos il&middot;legals a llibres a internet, amb un valor de mercat de 3.103 milions d'euros.</p> <p align="justify">El lucre cessant provocat per la pirateria, per al sector del llibre, va ascendir el 2016, a 107 milions d'euros &ndash;82 milions per al llibre en paper i 25 milions per al digital&ndash; , 3 milions m&eacute;s que en l'any anterior. Aquests ingressos haurien incrementat en un 12% el valor del sector.</p> <p class="rtecenter"><a href="/files/Captura de 2017-04-26 17:00:13.png"><img src="/files/Captura de 2017-04-26 17:00:13.png" alt="" width="600" height="300" align="middle" /></a></p> <p align="justify">El sistema de c&agrave;lcul del lucre cessant, en aquest informe, s'ha calculat de la seg&uuml;ent manera per al sector del llibre: un usuari que hagi accedit a 100 continguts il&middot;l&iacute;cits, durant 2015, n'hauria consumit, hipot&egrave;ticament, 3 de legals, amb un preu mitj&agrave; de 10&euro; per producte.</p> <p align="justify">El nombre d'usuaris que van obtenir llibres piratejats va passar del 21% el 2015 a m&eacute;s del 22% el 2016.</p> <p align="justify">M&eacute;s del 40% dels llibres piratejats eren novetats.</p> <p align="justify">Les dades d'aquest informe no inclouen el llibre de text ni els manuals professionals.</p> <p class="rtecenter"><span style="font-size: larger;"><i><b>Trobareu l'informe de l'observatori de la pirateria 2016 i m&eacute;s informaci&oacute; en aquest enlla&ccedil;: </b></i></span><a href="http://lacoalicion.es/observatorio-de-la-pirateria/observatorio-de-la-pirateria-2016/" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><i><b>http://lacoalicion.es/observatorio-de-la-pirateria/observatorio-de-la-pirateria-2016/</b></i></span></a><br /> &nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 24-04-17

  A València, el brindis es va fer en el marc de la Fira del Llibre de València que té lloc aquests dies al Jardí de Vivers de la capital del Túria. En el transcurs del brindis l'escriptor Vicent Penya, Tresorer de la Junta Directiva de l'AELC, va remarcar que «malgrat els entrebancs patits els darrers anys, la literatura en català feta al País Valencià gaudeix de molt bona salut» i va mostrar-se convençut que es viu possiblement un nou ressorgiment literari.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">24 d'abril del 2017 </span></div> <br /> <p align="justify">Els escriptors, independentment de si presentaven novetats aquest any o no en presentaven, de si venen molts llibres o en venen pocs, de si s&oacute;n molt o gens medi&agrave;tics, estaven convocats a celebrar Sant Jordi, el dia amb m&eacute;s literatura de l'any, amb dues breus trobades informals, que van tenir lloc a Barcelona i a Val&egrave;ncia.</p> <p align="justify">A <b>Val&egrave;ncia</b>, el brindis es va fer en el marc de la <b>Fira del Llibre de Val&egrave;ncia</b> que t&eacute; lloc aquests dies al Jard&iacute; de Vivers de la capital del T&uacute;ria. El brindis amb foto de fam&iacute;liava tenir&nbsp; lloc a l'Espai de l'Autor, convocat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana i el PEN Catal&agrave;.<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><a href="http://www.vilaweb.cat/noticies/brindis-per-sant-jordi-dels-escriptors-en-catala-a-la-fira-del-llibre-de-valencia/" target="_blank"><img src="/files/H_3202098-604x270.jpg" title="Brindis a la Fira del Llibre de Val&egrave;ncia" alt="" width="550" height="246" align="absMiddle" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;">Brindis a la Fira del Llibre de Val&egrave;ncia. A la foto, amb Merc&egrave; Climent, Juli Capilla, Vicent Penya, Pau Sif, Carles Enguix, Josep Ballester,&nbsp; Josep Maria Domingo, Maria Jes&uacute;s Bolta, Encarna Sant-Celoni, Maluy Benet, Roser Furi&oacute;, Cristina Escriv&agrave;, Imma L&oacute;pez Pavia, Empar de Lanuza, Josep Mic&oacute; i Octavi Monson&iacute;s.</span></p> <p align="justify"><br /> En el transcurs del brindis l'escriptor <b>Vicent Penya</b>, Tresorer de la Junta Directiva de l'AELC, va remarcar que &laquo;malgrat els entrebancs patits els darrers anys, la literatura en catal&agrave; feta al Pa&iacute;s Valenci&agrave; gaudeix de molt bona salut&raquo; i va mostrar-se conven&ccedil;ut que es viu possiblement un nou ressorgiment literari. L&rsquo;escriptor va afegir que el desig de l&rsquo;AELC &eacute;s que, igual que al Pa&iacute;s Valenci&agrave; hi ha municipis amb predomini ling&uuml;&iacute;stic catal&agrave;, seria un plaer que arrib&eacute;s un dia en qu&egrave; la Fira del Llibre de Val&egrave;ncia fos de predomini ling&uuml;&iacute;stic catal&agrave;. [<a href="http://www.vilaweb.cat/noticies/brindis-per-sant-jordi-dels-escriptors-en-catala-a-la-fira-del-llibre-de-valencia/" target="_blank">Llegeix-ne la not&iacute;cia</a>]</p> <p align="justify">A <b>Barcelona</b>, el brindis va tenir lloc a la seu de les associacions Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, Associaci&oacute; Col&middot;legial d'Escriptors de Catalunya, Associaci&oacute; de Joves Escriptors en Llengua Catalana i PEN Catal&agrave;, la cinquena planta de l'Ateneu Barcelon&egrave;s. Van intervenir-hi Bel Olid, presidenta de l'AELC, Raffaella Salierno, secret&agrave;ria de la Junta Directiva del PEN Catal&agrave;, Marga Iriarte, Tresorera de l'ACEC, Leia Jim&eacute;nez en representaci&oacute; de l'AJELC i Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat, acompanyades de Laura Borr&agrave;s, directora de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes, Jaume Collboni, tinent de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Forcano, director de l'Institut Ramon Llull, Montse Ayats, presidenta de l'Associaci&oacute; d'Editors en Llengua Catalana, Jordi Casasses, president de l'Ateneu Barcelon&egrave;s, entre altres, a m&eacute;s de nombrosos autors, els protagonistes de la celebraci&oacute;.</p> <p class="rtecenter"><a href="https://goo.gl/photos/xJyasHoy6TVrna1K7" target="_blank"><img src="/files/CA-7380-COLLAGE.jpg" title="&Agrave;lbum de fotografies" alt="" width="500" height="500" align="absMiddle" /><br /> <span style="font-size: smaller;">Cliqueu per veure l'&agrave;lbum de fotografies</span></a>. &copy; Carme Esteve/AELC.</p> <p align="justify"><br /> <b>Bel Olid</b> va explicar en les seves paraules del brindis que prefereix anomenar el dia de Sant Jordi el dia de la literatura, m&eacute;s que no pas el dia del llibre, per remarcar que qui fa possible la literatura s&oacute;n els autors, a trav&eacute;s de l'exercici de la seva professi&oacute; i de la seva creativitat.</p> <p align="justify">Paral&middot;lelament, l'AELC va col&middot;laborar amb l'organitzaci&oacute; de la parada de llibres que el col&middot;lectiu d'editorials <b>Llegir en Catal&agrave;</b> tenia l'entrada de carruatges de l'Ateneu Barcelon&egrave;s amb diversos autors que van signar les seves novetats. Tamb&eacute; a Barcelona, l'Associaci&oacute; va col&middot;laborar amb la <b>Festa de la Petonada</b>, que organitzava &Ograve;mnium Cultural a la Pla&ccedil;a de la Universitat, amb activitats familiars i per a adults durant tot el dia, que reivindicaran la llibertat de les relacions afectives, amb la participaci&oacute; de nombrosos autors.</p> <p class="rtecenter"><a href="/files/CA-7661.jpg" target="_blank"><img src="/files/CA-7661.jpg" alt="" width="400" height="533" align="middle" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;">Pancarta penjada aquests dies a l'entrada de l'Ateneu Barcelon&egrave;s, amb els noms dels socis que t&eacute; i que ha tingut l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana des de la seva fundaci&oacute; el 1977.</span></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 21-04-17
  L'escriptor mallorquí Sebastià Perelló ha estat guardonat amb la categoria de narrativa del Premi de la Crítica Catalana per Veus al ras (Club Editor), i l'osonenc Lluís Solà ha rebut el de poesia per la seva Poesia completa (Edicions de 1984).
  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">22 d'abril de 2017</span></div> <br /> <div class="rtecenter"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style> <p style="margin-left: 1.2cm; margin-right: 0.7cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify"><b>L'escriptor mallorqu&iacute; Sebasti&agrave; Perell&oacute; ha estat guardonat amb la categoria de narrativa del Premi de la Cr&iacute;tica Catalana per <i>Veus al ras</i> (Club Editor), i l'osonenc Llu&iacute;s Sol&agrave; ha rebut el de poesia per la seva <i>Poesia completa </i>(Edicions de 1984).</b></p></div> <br /> <p align="justify">L'Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Cr&iacute;ticos Literarios ha anunciat aquest dissabte en una roda de premsa a S&ograve;ria els guanyadors dels Premis de la Cr&iacute;tica en les quatre lleng&uuml;es oficials de l'Estat espanyol, a les millors obres de narrativa i de poesia publicades durant 2016.</p> <p align="justify">Els Premis de la Cr&iacute;tica s&oacute;n uns guardons que atorga l'Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Cr&iacute;ticos Literarios des de 1956. La modalitat en llengua catalana, que coordina l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, es convoca anualment des de l'inici de la democr&agrave;cia.</p> <p align="justify">Enguany el jurat de la modalitat en llengua catalana ha estat format pels cr&iacute;tics Francesco Ardolino, &Agrave;lex Broch, Lluisa Juli&agrave; (coordinadora), Jordi Nopca i Simona &Scaron;krabec.</p> <p align="justify">El palmar&egrave;s d'aquest premi reuneix bona part dels principals noms de les nostres narrativa i poesia actuals: Mart&iacute; Dom&iacute;nguez i Gemma Gorga el 2016, Toni Sala i M&agrave;rius Sampere el 2015, Pep Coll i Carles Duarte el 2014, Jordi Coca i Jordi Llavina el 2013, Jaume Cabr&eacute; i Perejaume el 2012, Jordi Punt&iacute; i Anna Montero el 2011, Francesc Ser&eacute;s i Carles Miralles el 2010, Joan Francesc Mira i Teresa Pascual el 2009, Manuel Baixauli i Joan Margarit el 2008, Eduard M&aacute;rquez i Pon&ccedil; Pons el 2007, entre m&eacute;s.</p> <p align="center"><table cellspacing="5" cellpadding="5" border="10" width="550"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter"><span style="font-size: large;"><b> SEBASTI&Agrave; PERELL&Oacute;, PREMI DE LA CR&Iacute;TICA CATALANA DE NARRATIVA AMB LA NOVEL&middot;LA <i>VEUS AL RAS</i></b></span></td> </tr> </tbody> </table></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><b> Sebasti&agrave; Perell&oacute; s'afegeix a la redu&iuml;da n&ograve;mina de narradors balears que han rebut aquest guard&oacute;: Miquel Bau&ccedil;&agrave;, Biel Mesquida, Baltasar Porcel, Miquel &Agrave;ngel Riera i Lloren&ccedil; Villalonga.</b></p> <p align="center"><b> La segona novel&middot;la de Perell&oacute; &laquo;&eacute;s un llibre valent perqu&egrave; el seu autor renuncia d'entrada a qualsevol concessi&oacute; o comoditat&raquo;, segons el jurat del Premi.</b></p> <p align="justify"><img src="/files/sebastia-perello-fotografia2-toti-garciaWEB.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" title="Sebasti&agrave; Perell&oacute;. Fotografia &copy; Toti Garcia" alt="" width="350" height="232" align="left" />Sebasti&agrave; Perell&oacute; planteja, a <i>Veus al ras</i>, la seva &uacute;ltima novel&middot;la &ndash;publicada a Club Editor&ndash;, la hist&ograve;ria d'un home que apareix cada setmana davant de la casa de la seva exparella murmurant missatges indesxifrables. El protagonista mascul&iacute; pateix un transtorn ps&iacute;quic que comen&ccedil;a anys enrere: el lector no sap pr&agrave;cticament res d'ell, ni tan sols el seu nom, i indaga en el seu present i passat a trav&eacute;s del mon&ograve;leg en primera persona de la seva antiga companya. Observacions, reflexions i records es barregen amb habilitat per l'autor en una prosa dotada d'una musicalitat elegant i poc freq&uuml;ent.<br /> &nbsp;<br /> Nascut a Costitx (Mallorca), el 1963, Perell&oacute; &eacute;s un dels escriptors en llengua catalana del panorama contemporani amb un projecte literari m&eacute;s s&ograve;lid i, tanmateix, segueix sent poc conegut pels lectors, probablement, a causa de la peculiar i exigent forma que adquiereixen els seus textos. La mirada de Perell&oacute; parteix d'una doble &ograve;ptica: la del narrador &ndash;ha publicat llibres de relats com <i>Mans plegades</i> (Emp&uacute;ries, 2004), la novel&middot;la <i>P&egrave;ls i senyals</i> (Emp&uacute;ries, 2008) i la guardonada <i>Veus al ras</i> (Club Editor, 2016)&ndash; i la del poeta &ndash;autor de <i>La set</i> (El Gall, 2007), <i>Percaceries</i> (Lleonard Muntaner, 2010), <i>Talls d'ombra</i> (Lleonard Muntaner, 2012) i, recentment, <i>Amb la maror</i> (Lleonard Muntaner, 2017).</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> Per a l'autor, amb la novel&middot;la <i>Veus al ras</i>:</b></span><br /> &laquo;Amb <i>Veus al ras</i> he provat de trescar en el desprove&iuml;ment de fer parlar all&ograve; que ja no pot parlar, fer lloc a aquesta forma de l'orfenesa que ens teixeix al nostres dies. &Eacute;s la novel&middot;la d'una espera que es bada entre personatges brodats al mirall negre de no dir res. Una dona que posa veu i noms a aquesta inquietud. Per aix&ograve; para l'orella amb l'afany de creure que escoltar &eacute;s exposar-se, deixar-se rec&oacute;rrer per les veus. &Eacute;s filla de les dones del fil, de Pen&egrave;lope, de Dido, d'Ariadna i Aracn&eacute;. I per aquest motiu tamb&eacute; &eacute;s el teixit d'una hist&ograve;ria d'amor. Quan ja nom&eacute;s queda un fil de veu on aferrar-se, davant un home que ha perdut el cantet. Per aix&ograve; he treballat en una exigu&iuml;tat narrativa inclement, com si el text fos un fil d'una tela que es desf&agrave;. En una mena de desmon&ograve;leg sobre la fragilitat i que treballa sobre fets min&uacute;sculs, entre l'encantament i l'eixorquia. Figures plomades de la nostra contemporane&iuml;tat. L'escriptura ha consistit sobretot en trobar el to i el ritme d'aquest mormol, d'aquest murmuri que s'obstina. He treballat amb les traces d'all&ograve; que queda entra la veu i l'eco. I l'he escrit en l'entreforc de les incerteses i les inestabilitats d'ara mateix, amb l'afany que aquesta hist&ograve;ria sigui capa&ccedil; de dir la mena d'<i>impasse</i>, de cul de sac en qu&egrave; s'ha convertit el present. S&oacute;n les veus que fan niu en nosaltres, les que no podem deixar fora. I s&oacute;n un lloc per pensar. Quan ning&uacute; no respon. I quasi ning&uacute; fa preguntes. I el detonant del text &eacute;s precisament aquesta par&agrave;lisi. I provar de fer respirable aquesta intemp&egrave;rie, com si el text fos la trama d'una hospitalitat en aquest panorama diluent d'aquest principi de segle.&raquo;</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> <a href="http://www.escriptors.cat/autors/perellos/obra.php" target="_blank"><img src="/files/sebastia-perello-veus-ras.jpg" title="Veus al ras (Club Editor)" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="250" height="372" align="left" /></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Per a l'autor, rebre aquest premi, que reconeix la millor obra de narrativa publicada durant el 2016:</b></span><br /> &laquo;Primer de tot, ha estat una sospresa molt agradable saber que el jurat ha decidit considerar Veus al ras amb prou m&egrave;rits per tal d'atorgar-li aquest premi de la Cr&iacute;tica Catalana. I per aix&ograve; mateix vull donar les gr&agrave;cies. I suposa, a m&eacute;s, un est&iacute;mul que m'incita a seguir escrivint des d'una posici&oacute; que ent&eacute;n la literatura que parla des de l'esqueix, contra l'af&agrave;sia, des del despullament, en una permanent deambulaci&oacute;, un lloc on descarrerar-me, treure'm de solc. Una manera de perdre la compostura. All&agrave; on saps que has d'empenyorar all&ograve; que creus saber, i anar a l'encontre, com una fura, no de paraules blindades, ni de mots estucats, sin&oacute; de les derives que et conformen. Quan escriure &eacute;s una travessia cap a all&ograve; que no entenc, una exploraci&oacute; de la nostra mateixa estrangeria, la nostra desavinen&ccedil;a, mai com un joc d'ostentacions, ni de brodats ni randes estil&iacute;stiques.&raquo;<br /> &nbsp; <br /> <span style="font-size: larger;"><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&egrave; en diu el jurat:</b></span><br /> <i>Veus al ras</i> &eacute;s un llibre valent perqu&egrave; el seu autor renuncia d'entrada a qualsevol concessi&oacute; o comoditat. El m&oacute;n que presenta no est&agrave; complet i l'escriptura que el recrea no reflecteix la realitat d'una forma pl&agrave;cida ni segura. Perell&oacute; construeix una dimensi&oacute; gobernada per les seves pr&ograve;pies lleis, on el sentit i l'esperan&ccedil;a semblen haver naufragat definitivament.<br /> &nbsp; <br /> Autor que circumda en el territori dels escriptors del segle XXI, Perell&oacute; fa de la literatura una exploraci&oacute;, i elabora formes noves i desconegudes.</p> <p align="justify"><a href="http://www.escriptors.cat/autors/perellos" target="_blank"><img src="/files/serveimage_1.jpeg" style="border:10px solid #FFFFFF" title="SEBASTI&Agrave; PERELL&Oacute;" alt="" width="300" height="374" align="right" /></a><span style="font-size: larger;"><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sobre l'autor:</b></span><br /> &nbsp;<br /> <b>Sebasti&agrave; Perell&oacute;</b> (Costitx, Mallorca, 1963) professor de llengua i literatura catalanes, &eacute;s narrador, poeta i assagista.<br /> &nbsp; <br /> En el camp de la narrativa s'inicia amb el recull de relats <i>Exercicis de desaparici&oacute;</i> (Di7, 2000), Premi Bearn de narrativa, seguit d'un altre recull, <i>Mans plegades</i> (Emp&uacute;ries, 2004). L'any 2008 publica la novel&middot;la <i>P&egrave;ls i senyals</i> (Emp&uacute;ries, 2008), i <i>Veus al ras</i> (Club Editor), guardonada ara amb el Premi de la Cr&iacute;tica a la millor obra de narrativa del 2016 en llengua catalana, &eacute;s la seva segona novel&middot;la.<br /> &nbsp; <br /> Ha publicat els reculls de poemes <i>La set</i> (El Gall, 2007), <i>Percaceries</i> (Lleonard Muntaner, 2010), <i>Talls d'ombra</i> (Lleonard Muntaner, 2012), i fa pocs dies, <i>Amb la maror</i> (Lleonard Muntaner, 2017). Tamb&eacute; &eacute;s autor de treballs d'assaig i de cr&iacute;tica liter&agrave;ria com ara<i> Els darrers de l'illa</i> (Lleonard Muntaner, 2014), <i>En mi no hi ha res</i> (N&uacute;vol, 2014), el pr&ograve;leg de la traducci&oacute; al roman&egrave;s d'<i>Illa Flaubert</i> (2007), de Miquel &Agrave;ngel Riera o l'estudi preliminar de <i>La filla de mar</i>, d'&Agrave;ngel Guimer&agrave; (2008), entre altres.</p> <p align="justify"><b><span style="font-size: larger;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sinopsi de l'obra:</span></b><br /> <br /> <i>Veus al ras </i>(Club Editor, col&middot;lecci&oacute; &laquo;El club dels novel&middot;listes&raquo;) &eacute;s la hist&ograve;ria d&rsquo;un home que cada setmana apareix davant d'una casa. Fa deu anys que va sortir-ne per no entrar-hi mai m&eacute;s, i ara &eacute;s un que va perdut. Que ha perdut fins i tot la veu i s'expressa amb el cos, amb la cara, amb uns actes que no ent&eacute;n ning&uacute;.<br /> &nbsp; <br /> I &eacute;s la hist&ograve;ria d'una dona que escriu tot all&ograve; que no diu l'home mut, el qui s'atura davant de la seva finestra, el qui va viure amb ella abans de perdre la paraula i el seny. Ella s'obstina a recompondre'n la vida a trav&eacute;s dels retalls que en coneix: la inf&agrave;ncia explicada per les dones de la fam&iacute;lia, les rareses que feien tanta gr&agrave;cia i s'han ulcerat, l'o&iuml;da tan sensible a la veu, a les veus dels presents per&ograve; tamb&eacute; dels absents&hellip;<br /> &nbsp; <br /> <i>Veus al ras</i> &eacute;s el tap&iacute;s dels amants, una novel&middot;la que atrapa com un nus de paraules que s'estreny cada vegada m&eacute;s. Un text excepcional &mdash;becketti&agrave;, podem dir sense ab&uacute;s.</p> <p align="justify"><b>M&eacute;s informaci&oacute; sobre l'autor: </b><a href="http://www.escriptors.cat/autors/perellos" target="_blank">http://www.escriptors.cat/autors/perellos</a><br /> <br /> &nbsp;</p> <hr /> <hr /> <p align="center"><table cellspacing="5" cellpadding="5" border="10" width="550"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter"><span style="font-size: large;"><b> LLU&Iacute;S SOL&Agrave;, PREMI DE LA CR&Iacute;TICA CATALANA DE POESIA AMB EL SEU VOLUM DE <i>POESIA COMPLETA</i></b></span></td> </tr> </tbody> </table></p> <p align="center"><b> El volum tamb&eacute; va rebre fa unes setmanes el Premi Cavall Verd al millor recull de poesia de l'any.</b></p> <p align="center"><b> Cont&eacute; la seva obra po&egrave;tica publicada fins al moment i quaranta-dos poemaris in&egrave;dits.</b></p> <p align="justify"><a href="http://www.escriptors.cat/autors/solall/" target="_blank"><img src="/files/lluis-sola-WEB.JPG" title="Llu&iacute;s Sol&agrave;. Fotografia &copy; Maria &Agrave;ngels Jord&agrave;" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="350" height="263" align="left" /></a>Llu&iacute;s Sol&agrave; (Vic, 1940), poeta, traductor i dramaturg. Amb un gran treball al seu Vic natal, va dirigir teatre d'avantguarda &ndash;Beckett, Brossa&ndash;, i va ser fundador i director del Centre Dram&agrave;tic d'Osona i del Centre d'Osona de l'Institut del Teatre. Ha dirigit obres de Strindgerb, &Egrave;squil i Yusaki Zeami, entre altres, ha tradu&iuml;t teatre i narrativa de D&uuml;rrenmatt, Handke i Kafka. I poesia de Rilke, Rimbaud, Pound i Pessoa.<br /> &nbsp; <br /> Ha estat, tamb&eacute;, fundador i director de la revista de poesia <i>Reduccions</i> (1977) fins al 2015, revista que ha estat la principal plataforma po&egrave;tica de la poesia catalana de les &uacute;ltimes d&egrave;cades. Professor de literatura a secund&agrave;ria i a la universitat, ha dirigit espectacles de poesia de Verdaguer, Bau&ccedil;&agrave;, Riba, Foix i Vinyoli.<br /> &nbsp; <br /> Inicia la publicaci&oacute; de la seva obra po&egrave;tica amb <i>Laves, escumes</i> (1975). De publicaci&oacute; irregular, segueix, despr&eacute;s d'uns anys de silenci, amb <i>L'herba als ulls</i> (1993), per&ograve; &eacute;s a partir de 2001 que inicia la publicaci&oacute; d'una extensa producci&oacute; que no havia donat a con&egrave;ixer fins aquell moment, en quatre volums: <i>De veu en veu: obra po&egrave;tica I (1960-1999)</i> (2001); <i>L'arbre constant: obra po&egrave;tica II (1994-2000)</i> (2003), <i>Al llindar de l'ara: obra po&egrave;tica III</i> (2010) i <i>Entre bellesa i dolor: obra po&egrave;tica IV</i> (2010). A <i>Poesia completa</i> (Edicions de 1984, 2016), reuneix tota la seva obra po&egrave;tica publicada fins al moment i quaranta-dos poemaris in&egrave;dits.</p> <p align="justify"><b><span style="font-size: larger;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Per a l'autor, la seva <i>Poesia completa</i>:</span></b><br /> &laquo;M'agradaria suposar que el temps, que ens va afai&ccedil;onant i madurant, fins i tot a desgrat nostre, m'ha ajudat a consolidar la mica de realitat que hi podia haver en els poemes de m&eacute;s jove i que, en els quaranta-dos llibres nous que cont&eacute; l'<i>Obra po&egrave;tica</i>, m'ha dut a avan&ccedil;ar la l&iacute;nia de visi&oacute; dels poemes.</p> <p align="justify">Pel que fa a les meves influ&egrave;ncies, he escoltat amb la m&agrave;xima atenci&oacute; els poetes catalans: Llull, March, Verdaguer, Costa i Llobera, Alcover, Maragall, Riba, Bartra, Vinyoli. I he estudiat tantes lleng&uuml;es com he pogut per poder llegir en l'original els grans poetes d'altres contrades.&raquo;</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> <a href="http://www.escriptors.cat/autors/solall/obra.php" target="_blank"><img src="/files/lluis-sola-poesia-completa.jpg" title="Poesia completa, Edicions de 1984" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="250" height="374" align="left" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per a l'autor, rebre aquest premi, que reconeix la millor obra de poesia publicada durant el 2016:</b></span><br /> &nbsp; <br /> &laquo;Que uns representants de la critica liter&agrave;ria catalana considerin que els esfor&ccedil;os que he dedicat a la paraula de la poesia no s&oacute;n vans, em d&oacute;na coratge. Els poetes tendim a exigir molt de la poesia, de fet, a exigir-li tot, la manifestaci&oacute; total, i sabem que no ho aconseguim. Que el que aconseguim &eacute;s va, sense sentit, sense valor.&raquo;<br /> &nbsp; <br /> <span style="font-size: larger;"><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&egrave; en diu el jurat:</b></span><br /> Llu&iacute;s Sol&agrave; &eacute;s un dels m&eacute;s destacats intel&middot;lectuals de la cultura catalana contempor&agrave;nia. Tanmateix la seva proverbial discreci&oacute; l'ha distanciat dels grans reconeixements p&uacute;blics. Aquest Premi de la Cr&iacute;tica &eacute;s un reconeixement a tota la seva labor po&egrave;tica i ajudar&agrave; a situar-lo en el lloc que merescudament li correspon.<br /> &nbsp; <br /> Amb la publicaci&oacute; del volum <i>Poesia completa</i> (Edicions de 1984), la valoraci&oacute; de la seva obra ha tingut un reconeixement sorprenent a l'oferir una vasta obra in&egrave;dita de m&eacute;s de quaranta t&iacute;tols fins avui desconeguts, que mostren un treball silenci&oacute;s, interior, d'una gran vastedat, caracteritzat per l'aspiraci&oacute; a la totalitat. La paraula com a manifestaci&oacute; de l'exist&egrave;ncia, i sobre la qual ha reflexionat intensament, com mostra, tamb&eacute;, el recent volum d'assajos <i>Llibertat i sentit. Reflexions sobre la condici&oacute; humana (1999-2016)</i> (Edicions de 1984, 2017), en qu&egrave; presenta un di&agrave;leg amb poetes, fil&ograve;sofs o artistes, homes i dones preocupats per la condici&oacute; humana, l'amor, la mort, la just&iacute;cia...</p> <p align="justify"><a href="http://www.escriptors.cat/autors/solall" target="_blank"><img src="/files/lluis-sola.jpg" title="Llu&iacute;s Sol&agrave;. Fotografia &copy; Ajuntament de Sant Cugat del Vall&egrave;s" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="350" height="233" align="right" /></a><span style="font-size: larger;"><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sobre l'autor:</b></span><br /> <b>Llu&iacute;s Sol&agrave; i Sala </b>(Vic, 1940) &eacute;s poeta, dramaturg, traductor i assagista. Publica el seu primer llibre el 1975, <i>Laves, escumes</i>. Com a editor, col&middot;labora en la revista <i>Inquietud</i> i &eacute;s membre fundador de la revista de poesia <i>Reduccions</i>, de la qual &eacute;s director del 1977 al 2015. La seva obra po&egrave;tica ha estat reconeguda al llarg dels &uacute;ltims anys, en qu&egrave; ha publicat <i>De veu en veu</i>, poemes escrits entre 1960 i 1999, Premi Cadaqu&eacute;s a Quima Jaume i Premi de la Cr&iacute;tica Catalana de poesia. Continua amb <i>L'arbre constant</i> (2003), recull de sis poemaris que alternen el vers i la prosa po&egrave;tica, <i>Entre bellesa i dolor: Obra po&egrave;tica in&egrave;dita</i> (2010) i <i>Al llindar de l'ara</i> (2010). El 2013 publica l'assaig sobre poesia catalana <i>La paraula i el m&oacute;n</i>. El 2016 Edicions de 1984 en publica la <i>Poesia completa</i>, que inclou quaranta-dos poemaris fins llavors in&egrave;dits, i que rep el premi Cavall Verd Josep M. Llompart de poesia de l'AELC i ara, el Premi de la Cr&iacute;tica Catalana. Aquest 2017 la mateixa editorial en publica un recull de textos de pensament, <i>Llibertat i sentit. Reflexions sobre la condici&oacute; humana (1999-2016)</i>. <br /> &nbsp; <br /> En la seva faceta de dramaturg, Llu&iacute;s Sol&agrave; ha dut a escena obres de Strinberg, &Egrave;squil i Brossa, entre altres, i tamb&eacute; ha estrenat obres pr&ograve;pies. Ha estat director i fundador del Centre Dram&agrave;tic d'Osona i del Centre d'Osona de l'Institut del Teatre. Com a traductor, ha fet versions de Kafka (<i>El castell</i>), de D&uuml;rrenmatt (<i>Grec busca grega</i>), de Handke (<i>La cavalcada sobre el llac de Constan&ccedil;a</i>) i d'altres autors. Com a cr&iacute;tic, ha estudiat l'obra de Maragall, Vinyoli, Bartra, Rodoreda, Mart&iacute; i Pol i altres autors. <br /> &nbsp; <br /> Tamb&eacute; s'ha de destacar el seu vessant c&iacute;vic, amb el seu esfor&ccedil; constant perqu&egrave; la llengua catalana sigui la llengua pr&ograve;pia del pa&iacute;s, com a qualsevol altre pa&iacute;s lliure. &Eacute;s soci d'honor de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sobre <i>Poesia completa</i>:</b></span><br /> Cont&eacute; tots els llibres de poesia que Llu&iacute;s Sol&agrave; ha publicat fins al moment i quaranta-dos poemaris in&egrave;dits.</p> <p align="justify">&Eacute;s possible que l&rsquo;home, i en primer lloc l&rsquo;home de les paraules, el poeta, hagi confiat massa en el poder de les paraules. Ara b&eacute;, que despr&eacute;s de tanta devastaci&oacute; i de tanta negaci&oacute; encara hi continuem confiant, potser amb menys ingenu&iuml;tat, per&ograve; no pas amb menys fervor ni amb menys passi&oacute;, probablement &eacute;s una prova conclusiva de la nostra necessitat de la paraula. De la mateixa manera que, a desgrat de miopies o de sordeses, necessitem els ulls i les orelles, de la mateixa manera l&rsquo;home necessita les paraules. S&iacute;, encara parlem, encara diem a la persona estimada les paraules que ens sembla que seran definitives, encara ens consolem amb paraules i encara esclatem en paraules quan un goig o una cosa bella ens colpeixen tot d&rsquo;una. La condici&oacute; de l&rsquo;home es llig&agrave; un dia amb la paraula, potser definitivament, i ara ja no ens en sabr&iacute;em estar, ja no ens en podem estar. I la poesia ho anuncia arreu.<br /> (Del pr&ograve;leg de Llu&iacute;s Sol&agrave;.)</p> <p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&eacute;s informaci&oacute; sobre l'autor: </b><a href="http://www.escriptors.cat/autors/solall/" target="_blank">http://www.escriptors.cat/autors/solall/</a></p> <p align="justify"><b> DESCARREGUEU LA NOTA DE PREMSA: </b></p> <div class="description"><a href="/files/NdP_catala_premi-critica-catalana.pdf"><small>http://www.escriptors.cat/files/NdP_catala_premi-critica-catalana.pdf</small></a></div> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 19-04-17

  Els escriptors, independentment de si presenten novetats aquest any o no en presenten, de si venen molts llibres o en venen pocs, de si són molt o gens mediàtics, són convocats a celebrar Sant Jordi, el dia amb més literatura de l'any, amb dues breus trobades informals, que tindran lloc a Barcelona i a València.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Els escriptors, independentment de si presenten novetats aquest any o no en presenten, de si venen molts llibres o en venen pocs, de si s&oacute;n molt o gens medi&agrave;tics, s&oacute;n convocats a celebrar Sant Jordi, el dia amb m&eacute;s literatura de l'any, amb dues breus trobades informals, que tindran lloc a Barcelona i a Val&egrave;ncia.</p><p align="justify">A <b>Val&egrave;ncia</b>, el brindis es far&agrave; a les dotze del migdia, en el marc de la <b>Fira del Llibre de Val&egrave;ncia</b> que t&eacute; lloc aquests dies al Jard&iacute; de Vivers de la capital del T&uacute;ria. El brindis amb foto de fam&iacute;lia tindr&agrave; lloc a l'Espai de l'Autor, i el convoquem l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana i el PEN Catal&agrave; [<a href="/node/14124" target="_blank">+ info.</a>].</p><p align="justify">A <b>Barcelona</b>, ens trobarem a dos quarts d'una del migdia, a la cinquena planta de l'<b>Ateneu Barcelon&egrave;s</b> (Canuda, 6), amb un brindis que organitzem l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, l'Associaci&oacute; Col&middot;legial d'Escriptors de Catalunya, l'Associaci&oacute; de Joves Escriptors en Llengua Catalana i el PEN Catal&agrave;. Paral&middot;lelament, durant tot el dia, es podran adquirir llibres del col&middot;lectiu d'editorials <b>Llegir en Catal&agrave;</b>, que tindr&agrave; parada a l'entrada de carruatges de l'Ateneu Barcelon&egrave;s amb diversos autors que signaran les seves novetats. Hi participaran, d'11h a 12h: Merc&egrave; Foradada, Carles Vi&ntilde;as i Natxo Parra; de 12h a 13h Anna Molina i Joan Manuel Homar; de 13 a 14h Mar Bosch; de 15h a 16h Santiago Espot; de 16h a 17h Sara Gonz&aacute;lez i de 17h a 18h Mateu Barba. [<a href="/node/14123" target="_blank">+ info.</a>] L'entitat que acull les associacions d'escriptors, l'Ateneu Barcelon&egrave;s, tindr&agrave; aquest dia les portes obertes i oferir&agrave;, a les 12h, un concert al seu jard&iacute; rom&agrave;ntic a c&agrave;rrec de l'orquestra de cambra Jove Orquestra Barcino.<br />Tamb&eacute; a Barcelona enguany col&middot;laborem amb la <b>Festa de la Petonada</b>, que organitza &Ograve;mnium Cultural a la Pla&ccedil;a de la Universitat, amb activitats familiars i per a adults durant tot el dia, que reivindicaran la llibertat de les relacions afectives, amb la participaci&oacute; de nombrosos autors [<a href="/node/14111" target="_blank">+ info.</a>].</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No