La traducció de sèries a la televisió: el nostre pa de cada dia

Roig, Rosa
Quaderns Divulgatius, 12 1999

L'emissió d'un programa doblat al català a la televisió és la culminació d'un procés complex, on diversos professionals realitzen tasques diferents: la tradució del guió, l'ajust, el pautat, la correcció lingüística, la producció i la direcció del doblatge. La funció de l'ajustador (sovint a càrrec del mateix traductor) consisteix a preparar el text per facilitar la sincronia de l'actor de doblatge. El pautat consisteix a dividir el guió en unitats de treball, on cap actor no pot tenir més de cinc línies i a afegir els codis de temps. El departament de producció fa el pressupost del doblatge, elegeix el director, els actors i prepara el calendari. A la traducció al català hi ha un pas previ entre l'ajust-pautat i la producció, que és la revisió del lingüista.
El procés de traducció de guions de sèries comença quan un traductor rep una cinta de vídeo en versió original, acompanyat o no d'un guió que reflecteix amb més o menys fidelitat allò que es diu a pantalla. Les necessitats de programació fan que entrin en oposició el factor temps i la necessitat d'unificar criteris. De vegades una sèrie d'emissió setmanal passa a diària; l'estudi de doblatge es veu obligat a accelerar el ritme de la producció, i a buscar nous traductors, que rebran episodis aïllats i que sovint no tindran cap informació sobre l'evolució de la sèrie. Amb unes condicions de treball adequades, el primer pas seria veure els primers episodis i decidir amb els altres traductors i el lingüista el tractament dels personatges, el registre general de la sèrie i dels casos particulars, l'ús d'argots i les referències culturals.
En enfrontar-se a guions clàssics de sèries ambientades en baixos fons, Internet sol ser una bona eina per a la consulta de terminologia recent. D'altra banda, hi ha sèries que solen adobar els diàlegs amb referències locals, principalment de la cultura popular, com per exemple pel.lícules que no s'han vist aquí o referències televisives i, en aquest cas, la cerca és difícil. En canvi, per a les referències literàries -si s'identifiquen- es pot recórrer a enciclopèdies, i a infinitat de diccionaris de literatura i de cites literàries. En definitiva, per trobar solucions, primer cal ser conscient de quin és el problema.