Què fem a Softcatalà, qui la forma i quins són els nostres objectius

Coll, Jordi
Quaderns Divulgatius, 12 1999

Softcatalà està constituïda com a associació sense afany de lucre la finalitat de la qual és el de fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de la informàtica, especialment pel que fa a l'ús d'Internet i dels programes que permeten aprofitar-ne els seus avantatges.
Els membres de Softcatalà som estudiants, usuaris i professionals de la informàtica i la llengua i desenvolupem la nostra tasca de manera voluntària. El nostre motiu d'existir neix de la preocupació de constatar la poca presència que hi ha del català en els productes informàtics, un camp (el de la informàtica) que cada dia està prenent més importància en la vida quotidiana.
Donada la pròpia estructura de Softcatalà, on no busquem una finalitat econòmica de la nostra tasca, els programes que traduïm són aquells on l'autor no exigeix rebre un benefici econòmic per cada còpia que rep un usuari, sinó que el programa s'acull a una llicència de programari de prova (shareware) o de programari lliure (freeware). El programari lliure és aquell en el què l'autor del programa en permet la lliure distribució sense rebre'n una compensació econòmica, mentre que el programari de prova contempla un període de temps (generalment 30 dies) durant el qual l'usuari pot fer un ús gratuït del programa, però passat el període l'autor demana una compensació si es vol continuar fent-ne ús o que l'usuari el deixi d'utilitzar si no vol satisfer la quota que en demana l'autor.
Què implica la localització?

Localitzar un programa no implica tan sols la traducció dels textos (que és la tasca més important), sinó que també suposa adaptar als costums i usos locals totes les funcionalitats del programa. En citaré els més importants:
El programa ha de ser capaç d'interpretar els caràcters propis de l'alfabet català, com la ela geminada, la ç, els accents oberts i la dièresi; ha de mostrar les dates en el format dia-mes-any i no pas en el format anglès; ha de fer servir la coma com a separador dels nombres decimals i el punt per als milers; ha de ser capaç d'ordenar alfabèticament el text en funció de l'alfabet català, i també ha de mostrar les mesures i les unitats de pes en el sistema cegesimal.
Passos que cal seguir per a la localització d'un programa:

Cal fer un estudi previ del programa per tal d'assegurar que es podran dur a terme tots els passos de localització, sobretot pel que fa al suport dels signes de l'alfabet català; alguns programes mal dissenyats no ho contemplen. Cal identificar totes les parts del programa (instal.lador, documents i manuals, fitxers externs i executables, etc.) que contenen elements per traduir, ja siguin cadenes de textos o gràfics que incorporen text. S'han de comptar el nombre total de paraules que hi ha en el programa per tal de calcular l'envergadura del projecte i els mitjans que caldrà destinar-hi.
L'estudi previ ens permet tenir una visió global de les tasques que cal fer per localitzar el programa, assegurar-nos que tots els passos per a la localització es podran dur a terme i detectar els problemes que caldrà resoldre.
La necessitat de la guia d'estil i el Recull de termes:

El propòsit fonamental de la guia d'estil és el d'establir uns criteris uniformes i consells que simplificaran la resolució dels problemes més comuns que es presenten en el procés de traducció d'un producte informàtic. Habitualment, l'enorme volum de feina que suposa la traducció del producte i el curt espai de temps disponible per a la seva localització, implica repartir la feina entre els membres d'un equip de treball amb unes necessitats especials de coordinació i consistència.
La consistència terminològica i lingüística en un projecte ha de ser el propòsit principal de qualsevol feina de traducció. Però això encara pren més rellevància quan, en comptes d'una simple traducció, el producte s'ha de localitzar, com és el cas dels productes informàtics. Això implica consistència entre el producte i l'entorn (el sistema operatiu), la documentació (manuals i PMF (Preguntes Més Freqüents)) i -fins i tot- entre els diferents productes.
El Recull de termes és una eina que va molt vinculada als principis de la guia d'estil: la consistència terminològica. El fet que intervinguin diferents persones en un mateix projecte de localització fa necessari assegurar la consistència terminològica per al mateix producte. En iniciar un nou projecte de traducció, un dels passos previs que cal fer primer és extreure del producte que es vol traduir aquells termes que es repeteixen diverses vegades i també els que presenten una dificultat especial en la traducció, ja sigui perquè són neologismes o perquè la seva traducció és complicada o poc coneguda. D'aquest conjunt de termes cal trobar-ne la traducció més adequada i deixar-la reflectida en el recull per a la posterior consulta dels traductors en iniciar el procés de traducció.
El procés de proves una vegada acabat el de traducció:

Una vegada s'ha acabat el procés de traducció, és molt important sotmetre el programa a totes les proves possibles per tal de comprovar la idoneïtat dels canvis que s'han aplicat i detectar els problemes sorgits d'aquests canvis per poder-hi donar solució. Problemes habituals que ens podem trobar són textos que, per la seva longitud, no caben en l'espai on s'han de mostrar, ja que sovint, els textos escrits en català ocupen més espai que els seus originals (en anglès, generalment). També pot ser que s'hagin traduït unes cadenes de text determinades que no s'haurien de traduir perquè formen part de la funcionalitat del programa, i en el moment en que es tradueixen perden la seva funcionalitat, ja que el programa no les reconeix; això provoca que algunes opcions del programa puguin deixar de funcionar.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.