Quaderns Divulgatius, 14: Literatura i ciència: un acostament

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha editat el Quadern divulgatiu número 14, que recull les ponències de les Jornades «goethe, Nabokov i Platónov: tres lectures diferents», celebrades al Palau Robert de Barcelona el 19 i 26 d'octubre del 1999; i de les Jornades «Literatura i matemàtiques» celebrades a l'Institut d'Estudis Catalans, de Barcelona, el 26 i 27 de maig del 2000, que van iniciar també les activitats de la secció de Literatura Científica de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. S'hi poden trobar articles de Xavier Duran, coordinador de la secció i dels dos encontres; Miquel Llobera, Ricardo San Vicente, Jaume Cabré, Josep Guia, Màrius Serra i David Jou. Octubre de 2000.

SUMARI (Cliqueu sobre el títol per llegir l'article)

Literature and Science: an Approach. Vladimir Nabokov: the Winged Lightness of Precise Detail
[English]
Literatura i ciència: un acostament. Vladimir Nabokov: l'alada lleugeresa del detall precís [català]
Miquel Llobera

Literature and Science: an Approach. Andrey Platonov, a New Language for a New World
[English]
Literatura i ciència: un acostament. Andréi Platónov, una nova llengua per a un nou món [català]
Ricardo San Vicente

Literature and Science: an Approach. My Reading of Platonov
[English]
Literatura i ciència: un acostament. La meva lectura de Platónov [català]
Jaume Cabré

Literature and Science: an Approach. Mathematical Formalisation of the Phraseological Concordances of a Text: Determining Authorship in Fifteenth-Century Catalan Literature [English]
Literatura i ciència: un acostament. Formalització matemàtica de les concordances fraseològiques d'un text: determinació d'autories en la literatura catalana del segle XV [català]
Josep Guia

Literature and Science: an Approach. L&M Seen as Two Great Potential Allies [English]
Literatura i ciència: un acostament. L&M vistes com dues grans potències aliades [català]
Màrius Serra

Literature and Science: An Approach. Numbers and Poetry
[English]
Literatura i ciència: un acostament. Els nombres i la poesia [català]
David Jou

La letteratura impotenziale [italiano]
La literatura impotencial [català]
Màrius Serra