Quaderns Divulgatius, 15: Paraules magribines, identitats plurals

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha publicat el Quadern divulgatiu número 15, recull de les ponències de les Jornades sobre Paraules magribines, celebrades al Centre Cívic Pati Llimona, el mes de novembre del 1999, amb la participació de diversos autors del Magrib. S'hi recullen les transcripcions de les ponències i els col·loquis celebrats en les diverses sessions. Desembre de 2000.

SUMARI (Cliqueu sobre el títol per llegir l'article)


Words from the Maghreb: Plural Identities. Maghrebi Writing and Double Genealogy
[English]
Paraules magribines, identitats plurals: Escriptura magribina i doble genealogia [català]
Abdelwahab Meddeb

Words from the Maghreb: Plural Identities. These Voices that Haunt Us [English]
Paraules magribines, identitats plurals: Aquestes veus que ens obsedeixen [català]
Zineb Ali-Benali

Words from the Maghreb: Plural Identities. Who's Talking about Writing?
[English]
Paraules magribines, identitats plurals: Qui parla d'escriptura? [català]
Noureddine Saadi

Words from the Maghreb: Plural Identities. The Imaginary and Creation in Morocco: Question Marks and Openings [English]
Paraules magribines, identitats plurals: Imaginari i creació al Marroc. Interrogants i obertures [català]
Noureddine Affaya

Words from the Maghreb: Plural Identities. Modern Word, Infinite Memory
[English]
Paraules magribines, identitats plurals: Paraula moderna, memòria infinita [català]
Mohammed Bennis

Words from the Maghreb: Plural Identities. Memory and the Manifest [English]
Paraules magribines, identitats plurals: La memòria i el manifest [català]
Ibrahim Al Koni

Words from the Maghreb: Plural Identities. Tradition, Archaeology and Contemporaneity
[English]
Paraules magribines, identitats plurals: Tradició, arqueologia i contemporaneïtat [català]
José Monleón