Presentació

Graells, Guillem Jordi
Quaderns Divulgatius, 34: XV Seminari sobre la Traducció a Catalunya.

 

L'any 2007 el Seminari de Traducció a Catalunya arribava a la seva quinzena edició, com sempre acollits per la generosa complicitat de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Una petita fita en un any commemoratiu, el del 30è aniversari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'entitat que va tenir aquesta iniciativa i l'ha organitzada al llarg d'aquests quinze anys. Tot i que en la seva denominació l'AELC sembla que es redueix a l'àmbit dels «escriptors» i que hi ha qui considera els traductors una altra espècie literària, el cert és que des de ben al començament —i sobretot arran de la fallida d'una entitat poc operativa que va existir un breu temps— l'Associació d'Escriptors (i escriptores) en Llengua Catalana ha acollit els traductors (i les traductores) entre els seus membres amb la més absoluta de les naturalitats, considerant que la traducció —la literària, és clar— és una especialitat més de l'ofici de l'escriptura, amb les seves característiques diferencials, exactament com les tenen d'altres sectors. Per tant, l'AELC ha defensat també els professionals de la traducció, tant en l'aspecte contractual com en tots aquells àmbits on calia reivindicar la visibilitat, els drets morals i patrimonials i l'excel·lència de la seva feina.

Al llarg d'aquests quinze anys, els temes professionals han sovintejat en els debats i aportacions del Seminari de Vilanova, al costat de l'anàlisi metodològica, el reconeixement de trajectòries concretes, el debat sobre els problemes específics d'algunes formes i gèneres de la traducció literària, amb la voluntat d'acollir tant els traductors ja consolidats i experts, els formadors de noves promocions de traductors i, naturalment, els que estaven en procés
d'aprenentatge. El balanç d'aquestes quinze edicions és, certament, positiu i es pot comprovar especialment a través de l'edició de les aportacions produïdes en les darreres edicions, que han estat objecte d'una publicació semblant a aquesta.

El quadern que recull el contingut del quinzè seminari apareix en ocasió del setzè, amb el qual l'AELC vol fer un pas endavant, amb la renovació parcial dels plantejaments i, sobretot, amb una implicació molt més directa i institucional del món universitari, a través de les diverses facultats de traducció i interpretació que funcionen als Països Catalans. Això ha de permetre vincular encara més directament el món dels professionals en exercici, amb el seu cabal immens d'experiència quotidiana, amb el dels ensenyants i ensenyats, en un diàleg que cal esperar que sigui positiu i fructífer per a totes les bandes. També coincideix amb el moment que s'estan renegociant amb el món editorial els models de contractes d'edició, incloent, és clar, els dels traductors, revisant clàusules, drets, terminis, tarifes i fórmules de visibilització de l'autoria compartida que, sovint en un grau considerable, esdevé la traducció. Només cal esperar que aquesta nova embranzida que hem volgut donar al Seminari sobre la Traducció a Catalunya continuï produint aportacions a la teoria i la pràctica traductològica tan interessants i útils com les que conté aquest quadern.