Quaderns Divulgatius, 4 : CEATL, Jornada sobre la traducció

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha editat el Quadern divulgatiu número 4, aquest recull aplega quatre articles i un decàleg sobre la traducció literària. L'escriptor neerlandès Cees Noteboom en l'article Ser traduïts: el gran problema de les petites llengües fa un repàs d'extraordinària lucidesa sobre les condicions i problemes amb què solen topar les llengües minoritàries a l'hora de veure traduïdes les seves obres a llengües de més gran difusió. Peter Bergsma a El traductor literari als Països Baixos parla de la situació -considerada per molts com la ideal- dels traductors literaris neerlandesos, i no sols dóna xifres que suscitaran greuges comparatius, sinó que en destaca avantatges i paranys. Françoise Cartano a És un ofici la traducció literària? analitza la situació a França, país que malgrat la seva extraordinària tradició en el camp de la traducció literària, no ofereix als seus traductors un panorama laboral excessivament galdós. Finalment, Françoise Wuilmart a La traducció literària: especificitat, actualitat, futur fa un esbós del que pot ser l'ensenyament de la traducció literària en un centre universitari europeu. Maig de 1996.