El futur editorial

Quaderns Divulgatius, 40: IV Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana
Sara Moyano

L’Editorial Barcanova comença el seu camí a principis de la dècada de 1980, la literatura infantil i juvenil hi ha tingut un pes molt important des dels inicis, amb l’objectiu de desenvolupar el foment i el gaudi de la lectura dels infants i els joves.
Una part molt significativa de la producció de llibres en català és de llibres de literatura infantil i juvenil. En aquest context, dues són les col·leccions que centren la nostra producció editorial: «Sopa de Llibres», per a lectors infantils, i «Antaviana Nova», per a joves. Aquestes propostes s’adrecen a un mercat petit quant al nombre de lectors, en comparació amb altres mercats; editar en llengua catalana afegeix una dificultat extra. Aquesta circumstància, però, ens permet estar molt a prop dels lectors i dels escriptors i il·lustradors del nostre territori.
El balanç actual és positiu. En els darrers anys, l’Editorial Barcanova ha consolidat la producció de literatura infantil i juvenil, mantenint la seva filosofia inicial: fomentar la lectura i impulsar la creació literària en llengua catalana, aprofundint de manera significativa en altres àmbits de l’edició amb publicacions adreçades als primers lectors.
La consolidació del Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil és també un element important en aquesta realitat. Enguany arriba a la seva vuitena edició i des dels seus inicis respon a la voluntat d’aplegar, a l’entorn de la literatura, tots aquells que hi tenen molt a dir: autors, llibreters, docents i professionals de la literatura infantil i juvenil.
El voluntarisme, la vocació i els mitjans que tots plegats posem en la difusió de la literatura infantil i juvenil es troben, en la majoria dels casos, amb una manca de visibilitat per part de les institucions i els mitjans de comunicació, si comparem aquesta difusió amb la de la literatura adreçada als adults o amb alguns fenòmens més o menys mediàtics.
En el context actual d’incertesa econòmica generalitzada, veiem el futur com una oportunitat d’impuls afegida que ens ha de moure a continuar presents i actius per respondre als nous reptes. Ens trobem davant canvis que no tenen marxa enrere: canvis en els hàbits lectors, en la formació lectora, en la relació lleure/lectura o en la tecnologia.
La consolidació de les nostres col·leccions literàries és la nostra línia a seguir de cara al futur, potenciant-les.
Pensem que és important, en primer lloc, visualitzar el nostre lector: l’infant i el jove del segle xxi, i també facilitar el contacte entre escriptors i lectors, valorar el llibre més enllà del producte de consum, revaloritzar i consolidar la imatge de les editorials de literatura infantil i juvenil, donar cabuda al talent dels nostres escriptors i il·lustradors, i adequar i regular la producció editorial a la demanda de possibles lectors, seleccionant les propostes literàries.
Des de l’Editorial Barcanova pensem que, a aquestes propostes, cal afegir-hi d’una manera cada cop més rellevant la informació, tenir sempre oberts els canals de comunicació amb tots els agents relacionats amb la literatura infantil i juvenil.
Els nous suports tecnològics cada cop tindran més espai en el futur de l’edició de llibres. Cada cop són més les notícies relacionades amb el llibre electrònic. Per als més joves, tot allò que es presenta en suport digital compta amb una gran força d’atracció però, d’altra banda, llegir en suport paper és encara un hàbit molt arrelat. Nosaltres pensem que continuarà essent així; en tot cas, els diferents suports conviuran plegats.
En qualsevol cas, la digitalització sembla tenir, ara per ara, més espai en l’àmbit de les publicacions de contingut general o de coneixements. Aquests canvis, doncs, en un principi, semblen no afectar tant el procés d’edició dels llibres literaris.
Cal ser sensibles en relació amb els canvis referents a les noves tecnologies i aprofitar tots aquells elements que puguin afavorir la lectura literària i la motivació del lector.
L’Editorial Barcanova, tot i no editar en suport digital, ja ofereix els seus materials de motivació a la lectura en suport digital. També se suma a algunes propostes, mitjançant els nous formats i tecnologies.
En aquest marc de futur hi ha alguns elements que poden afectar d’una manera molt significativa el món de les empreses editorials: les polítiques de gratuïtat del llibre, que poden anar més enllà del llibre educatiu o de text; ja comencen a trobar-se casos en els quals també els llibres literaris formen part del procés de socialització.
Creiem que el futur de la literatura infantil i juvenil en llengua catalana passa per apostar pels autors i il·lustradors del nostre territori, per donar suport a aquells professionals que formen part d’aquest món: impressors, distribuïdors, editors, llibreters i tots aquells professionals que intervenen en el procés d’edició d’un llibre.
Apostar per l’edició i la producció local per tal de consolidar i promoure els nostres talents amb les dificultats d’un mercat reduït, ens fa demanar una valoració i un suport per part de tots els agents culturals i institucionals.

SARA MOYANO. Llicenciada en història de l’art per la Universitat de Barcelona. Vinculada al món de l’edició des de fa vint anys, hi ha desenvolupat tasques diverses. Actualment, és cap del Departament de Projectes i Promoció d’Editorial Barcanova on, en col·laboració amb altres departaments, planifica el pla editorial de literatura infantil i juvenil.