Presentació

Quadern Divulgatiu 43: Premis de la Crítica de l'AELC
Sunyer, Magí

Una literatura madura i completa ha de disposar d’una crítica solvent i prestigiosa. Tant perquè els lectors s’orientin entre els títols nous i els recuperats com perquè els escriptors se situïn en el context cultural i rebin les recomanacions, els elogis i les reconvencions que necessiten. Les possibilitats de professionalització del crític i la difusió dels articles condicionen de manera molt important la qualitat i el predicament de la professió, i els problemes de la cultura catalana per proveir-se d’un cos professionalitzat, ben pagat i prestigiat de crítics resulten evidents, però, malgrat aquestes dificultats, en les no molt nombroses plataformes que acullen de manera regular articles que s’ocupen de literatura catalana, uns crítics, amb un grau o altre de dedicació, compleixen aquesta funció dintre d’uns paràmetres, podríem dir, tradicionals. Però és precisament aquest camp un dels que s’ha vist més afectat per la revolució que va suposar l’entrada en escena d’internet, un espai que pot resultar perillós i induir a la confusió en una activitat que té com a funció principal aclarir i orientar però que, alhora, ofereix unes possibilitats enormes que contínuament són explorades i que, a més, compta amb un nombre creixent de lectors. Aquest quadern de crítica n’és un exemple: més que en els anteriors, al costat dels articles apareguts en mitjans escrits, n’hi figuren altres que s’allotgen a la xarxa, i el rigor dels blogaires certifica la seriositat de les crítiques, sense que calgui fer distincions respecte de les publicades en paper.

En aquest volum, que s’afegeix a una sèrie anual, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana reprodueix articles apareguts sobre els llibres guardonats en els premis de la crítica per a llibres publicats durant l’any 2010 dels quals l’AELC és organitzadora –els Cavall Verd de poesia i de traducció poètica i els premis de la crítica dels escriptors valencians, en les modalitats de narrativa, poesia i assaig– o col·laboradora –els premis de la crítica catalana de narrativa i de poesia. Vint-i-tres textos, apareguts en mitjans escrits dels Països Catalans o en blogs, sobre llibres de Jordi Puntí, Anna Montero, Antoni Marí, Josep Antoni Isern –com a traductor–, Raquel Ricart, Andreu Sevilla, Ramon Guillem i Enric Sòria. El Quadern vol perpetuar una mica més un material que acostuma a estar tocat per la fugacitat de la premsa –potser menys el virtual que l’escrit, curiosament– i, en conseqüència, reforçar l’impacte dels premis i de l’obra del premiats, però també, per la primera raó al·ludida, es constitueix en altaveu de la feina dels crítics, no tan sols dels que han format part dels jurats que han concedit els premis sinó també dels protagonistes del Quadern: Vicenç Pagès, Julià Guillamon, Lluís Muntada, Francesc Calafat, Anna Ballbona, Enric Sòria, Xavier Antich, Manuel Castaño, Pere Antoni Pons, Enric Balaguer, Emili Morant, Enric Senabre, Martí Domínguez, Xavier Aliaga, Enric Falguera, Vicenç Llorca, Josep Lluís Roig, Lluís Bonada, Roger Costa-Pau i Bartomeu Fiol.

S’ha convertit ja en costum en aquestes introduccions destacar la funció de l’AELC com a entitat d’uns Països Catalans que les males pràctiques polítiques tendeixen a regionalitzar perillosament amb la restricció de la circulació dels llibres de cada territori al seu interior i poca cosa més, i convé recordar que la natura mateixa dels premis i de les crítiques aplegades en quaderns d’aquesta mena vol contribuir a trencar aquest mal hàbit malintencionat. Ja que s’ha apuntat l’augment d’articles d’ubicació virtual en el Quadern d’enguany, potser no és per demés de subratllar que la xarxa, que no té fronteres –si no és que en alguns indrets es reprodueixin restriccions totalitàries de recepció, tal com s’esdevé ara amb la televisió–, també resulta eficaç per aquesta banda. I que aquests quaderns els podeu trobar a la xarxa. Que aquest Quadern, com els anteriors, resulti eficaç i serveixi per felicitar els guanyadors dels premis i per enaltir la difícil tasca del crític.