Quaderns Divulgatius, 6: La generació dels setanta: 25 anys

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha editat el Quadern divulgatiu número 6. Fa vint-i-cinc anys que Oriol Pi de Cabanyes i Guillem-Jordi Graells van començar a elaborar el llibre La generació literària dels setanta. Aquest quadern recull algunes de les ponències que es van presentar en les jornades, organitzades per l'AELC, al voltant d'aquesta generació literària. Guillem-Jordi Graells presenta La generació literària dels setanta, Oriol Pi de Cabanyes parla Sobre "La genaració del 70" vint-i-cinc anys després, Isidor Cònsul reflexiona al voltant de Poesia i poetes dels setanta, Àlex Broch tracta Els narradors de la generació dels setanta, Oriol Izquierdo escriu Quantes generacions perdudes, Francesc Massip afronta Dramaturgs i teatrers de la generació dels 70: Els ous d'ar de la gallina?, i Joaquim Vilà i Folch tracta Els dramaturgs de la generació del 70. Setembre de 1996.