Quaderns Divulgatius, 9: I Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha editat el Quadern divulgatiu número 9. S'hi poden trobar les ponències i els col·loquis de les taules de debat que van integrar el I Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana celebrat a la Seu d'Urgell del 17 al 19 d'octubre de 1997. Inclou els articles següents: Presentació, de Josep Vallverdú, president del Congrés; Introducció, d'Andreu Sotorra, comissari del Congrés; Ponència I: El sector professional implicat en la literatura infantil i juvenil catalana, de Teresa Duran; Taula de Debat I: Escriure i il·lustrar per a infants i adolescents, vocació o professió?; Ponència II: Tipologia de la literatura infantil i juvenil actual: per parlar de què i per parlar-ne com?, de Teresa Colomer. Taula de Debat II: Escriure i il·lustrar, per parlar de què?. Ponència III: Projecció social, de Gemma Lluch; Taula de Debat III: La literatura infantil i juvenil, per a qui i per a què? Notes bibliogràfiques dels ponents i Relació de congressistes participants. Març de 1998.