Joaquim
Amat-Piniella
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Premis

  • Premi Fastenrath (1965): K.L. Reich
  • --------------------