Maria Àngels Anglada
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Al portuguès


  • Antologia de novíssima poesia catalana. 1974. [Selecció i Traducció Manuel Seabra]
  • O violino de Auschwitz [El violí d'Asuchwitz]. Editorial Ambar, 2002; Sao Paulo: Globo, 2009. (Trad. Ronald Polito)  • --------------------