Maria Àngels Anglada
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Al francès


  • Le violon d'Auschwitz [El violí d'Auschwitz]. París: Éditions Stock, 2009. (Trad. Marianne Millon); París: Le Livre de Poche, 2010. (Trad. Marianne Millon)
  • Le cahier d'Aram [Quadern d'Aram]. Patís: Éditions Stock, 2010. (Trad. Marianne Millon)


  • --------------------