Josep Maria Benet i Jornet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Al grec


  • [Desig / Descripció d'un paisatge / Soterrani]. Oropos: Lagoudera, 2010. (Trad. Maria Jatziemanuíl)


  • --------------------