Josep Maria Benet i Jornet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Precisament avui / Confessió.
Barcelona: Edicions 62, 1998.

  • Precisament avui (dins Hotel de mala mort) va ser representada al Teatre Artenbrut (Barcelona) el 1997 per la Companyia Artenbrut.


  • --------------------