Josep Maria Benet i Jornet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Antologia

  • 1. Català [Desig]
  • 2. Anglès [Desire]
  • 3. Alemany [Begheren]