Aurora Bertrana
Associaciˇ d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Prudenci Bertrana. Una vida.
dins Prudenci Bertrana Proses bÓrbares. Els herois. Barcelona: Vergara, Col. Isard 21, 1965.

Mem˛ries escrites per Aurora Bertrana sobre el seu pare, Prudenci Bertrana.

--------------------