Bernat Joan i Marí
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Sirventesos.
Barcelona: La Busca, 2000.

SIRVENTESOS és un conjunt de narracions en què l'autor s'expressa amb total llibertat, deixant pas a una escriptura gairebé automàtica, encara que controlada en funció dels temes que hi tracta. Són narracions fantasioses que sempre prenen com a punt de partida alguna situació real, però que sempre deriven cap a elements que poden arribar a tenir continguts fins i tot onírics. Hi abunda l'humor corrosiu, sovint amb l'aparició d'alguna punta d'agror, o de crítica més o menys destructiva. No hi manquen, emperò, també espurnes de tendresa, d'aflorament de sentiments amorosos, o de pietat envers els personatges que, com a titelles, passen per davant nosaltres a través de les diferents narracions, sempre caracteritzades per la seua brevetat i concisió.

--------------------

Coberta del llibre Sirventesos.