Bernat Joan i Marí
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Manual d'urgčncia per a pares i mares que no saben com heure-se-les amb els seus fills.
Barcelona: La Busca, 2006.

Manual d'urgčncia per a pares i mares que no saben com heure-se-les amb els seus fills, pretén donar eines per al debat en relació a un tema tan delicat com ara l'educació dels infants. Avui dia molts pares estan preocupats per la quantitat d'estímuls diferents que reben els seus fills i filles, per la manca de temps per a les tasques educatives, pels canvis que s'han anat produint en l'estructura familiar i per tantes i tantes novetats que fan el nostre món diferent, en canvi continu, fascinant i interessant alhora. Debatre, posar idees sobre la taula i crear elements per a pensar sobre un tema tan fonamental per al nostre futur pot constituir una eina bŕsica per donar sortides i alhora per a conjurar la por. Si aconseguim algun d'aquests objectiu ja ens donarem per ben pagats.

--------------------

Coberta del llibre Manual d'urgčncia per a pares i mares que no saben com heure-se-les amb els seus fills.