Bernat Joan i Marí
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Cala Llentrisca.
Palma: Moll, 2002.

A través de les pàgines de Cala Llentrisca s'hi entremesclen diversos gèneres literaris, espontàniament, brollant tal com ragen de la imaginació de l'autor. Així, de vegades constitueixen pàgines de dietari, en què se'ns explica una excursió; en d'altres, l'autor s'inventa una rondalla; i, encara en d'altres, fa incursions en la descripció de paisatges amb figures, o, fins i tot, s'atreveix a donar les seues opinions sobre dietètica i gastronomia. Més que res altre, emperò, Cala Llentrisca pretén ser una pinzellada suau sobre el paisatge físic i humà de les illes d'Eivissa i Formentera.

--------------------

Coberta del llibre Cala Llentrisca.