Blai Bonet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Antologies


  • El Color. (Quatre poemes de Setmana Santa, Entre el coral i l'espiga, Cant Espiritual, Comèdia). Palma: Gràfiques Miramar, 1985.
  • Blai Bonet. A l'ombra de l'esperit[cur. Basilio Baltasar]. Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1989.
  • Deu poetes d'ara: antologia; B. Bonet ... [et al.] [cur. Dolors Oller]. Barcelona, Edicions 62, 1996.
  • Antología poética / Antologia poètica. [sel. i introducció Margalida Pons]. Madrid: Calambur, 2004. (Trad. Nicolau Dols i Gabriel de la S. T. Sampol)
  • Bèsties: Blai Bonet [cur. Pau Vadell]. Barcelona: Edicions Poncianes, 2015.


  • --------------------

    Coberta de l'antologia bilingüe publicada a l'editorial Calambur.
    + ampliar