Blai Bonet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Míster Evasió.
Barcelona: Llibres de Sinera, 1969; Barcelona: Edicions 62, 1995.

Mr. Evasió (1969) mostra un collage de tècniques i escriptures d'una gran varietat i riquesa. És una novel·la molt personal, que reflecteix un moment històric determinat a través dels seus aspectes més rellevants: la família, la religió, la marginació social, sense oblidar el paper de l'escriptor, que l'autor considera profundament compromés. Com diu Joan Triadú: "és una novel·la que deriva brillantment cap a l'avantguardisme... I s'avança al seu moment actualitzant ja una polèmica ambiental de la joventut barcelonina o instal·lada a Barcelona, més o menys universitària i ben pensant".

--------------------