Blai Bonet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Estudis


  • DIVERSOS AUTORS: Blai Bonet. A l'ombra de l'esperit. Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1989.
  • DIVERSOS AUTORS: Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Blai Bonet. Palma: Universitat Illes Balears. Departament Filologia Catalana i Lingüística General - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 14), 2000. Veure article Diari de Balears.
  • MIR, Gregori: Literatura i societat a la Mallorca de postguerra. Palma: Moll, 1970.
  • ROSSELLÓ, Pere: Estudi introductori a "Míster Evasió". València: Tres i Quatre, 1987.


  • --------------------

    Coberta del llibre Bartomeu Rosselló-Porcel i Blai Bonet.