Blai Bonet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Articles (selecció)


  • ALBERTÍ, Josep: "Blai Bonet. Un poeta digerit", Reduccions, núm. 14. setembre 1981, p. 43-64.
  • BUSQUETS i GRABULOSA, Lluís: "Blai Bonet entre la follia i la transcendència", dins Plomes catalanes d'avui. Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall, 1982, p. 169-177.
  • COCA, Jordi: "Blai Bonet, el fons del mar", Serra d'Or, núm. 256, gener 1981, p. 17-23.
  • ESPRIU, Salvador: Pròleg de "Cant Espiritual". Barcelona: Proa, 1953.
  • GRAELLS, Guillem-Jordi: "La narrativa illenca de postguerra", dins Literatura de postguerra a Mallorca, Randa, núm. 13, 1982.
  • MAS i VIVES, Joan: "La Generación del 27 i els poetes mallorquins dels anys 50", dins Actes del Sisè Col·loqui Internacional de Llengua i literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983.


  • --------------------