Blai Bonet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Al gallec


  • Antoloxia poética. O Burgo-Culleredo: Espiral Maior, 2001. (Trad. Xavier Rodríguez Baixeras)


  • --------------------