Toni Cabré
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

Obra inacabada
[monòleg]. Dins L'escena de les paraules / Paraules d'escena - 12 veus i un piano. Barcelona: Associació d'escriptors en Llengua Catalana, 2003.

Existeix l'obra d'art acabada? És possible que la bellesa sigui tot allò que una obra d'art calla més que no pas en allò que diu? Un monòleg incisiu sobre l'obra artística. Un text que interroga l'espectador.


--------------------